Співробітники НБУВ


Антонюк Татьяна Дмитриевна - биографическая справка
   

АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна

зав. відділом
Інститут книгознавства
 Відділ зарубіжної україніки

ТЕЛЕФОН, E-mail: 0442881434, zabula_@ukr.net
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:13.08.1959, с. Тростянка, Борзнянський район, Чернігівська область, Україна.
ОСВІТА: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія, (1984).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ:доктор історичних наук, доцент, історія України (2016). Тема дисертації: Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991-2012 рр.): досвід університетів міста Києва .
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З 2016 - у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: німецька, російська.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: зарубіжна україніка, міжнародне співробітництво, історія освіти України.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:
 1. Навчальна книжка діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки НБУВ : Тези доповіді / Т. Д. Антонюк //  Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Ради дир. б-к та інформ. центрів - членів МААН). - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2016. – С.  81-85 (Співавтори: Антонюк Т. Д. ).
 2. Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку : стаття / Тетяна Антонюк //  Бібліотечний вісник. - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2016 . - № 5 (235) . – С. 20-27 (Співавтори: Антонюк Тетяна).
 3. Афон як духовно-культурний центр слов'янства: значення для утвердження міжнародної суб'єктності України : тези доповіді / Т. Д. Антонюк. - Київ, 2016. – 225-228 с. (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 4. Міжнародні зв'язки київських університетів у 1991-2012 рр. : монографія / Т. Д. Антонюк. - Вінниця :ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – 586 с. (Співавтори: Антонюк Т. Д. ).
 5. Отделения международных связей вузов как центры интеграции национального образования в мировую систему : статья / Т. Д. Антонюк //  Наука Красноярья. - Красноярск :Научно-инновационный центр, 2014. - № 1(12). – С. 90-112 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 6. Іван Огієнко - фундатор національної вищої школи в Україні : стаття / Т. Д. Антонюк //  Українознавчий альманах. - Київ :Центр українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2012. - Випуск 10. – С. 92-96 (Співавтори: Антонюк Т. Д. ).
 7. Activation of integration processes at higner school of Ukraine. : статья / T. D. Antoniuk //  In the World of Scientific Discoverie (В мире научных открытий) . - Москва, 2014. - № 9.3 (57). – С. 1053–1071 (Співавтори: Antoniuk T. D.).
 8. Освітня політика в Україні періоду 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. : монографія / Т. Д. Антонюк. - Київ :"МП Леся", 2011. – 232 с. (Співавтори: Антонюк Т. Д. ).
 9. Педагогічні ідеї Григорія Ващенка як підгрунтя в розбудові національної системи освіти : стаття / Т. Антонюк //  Українознавство. - Київ, 2009. - № 3. – С. 148-153 (Співавтори: Антонюк Т. ).
 10. Рецензія на монографію Валентини Піскун "Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття)" : монографія. - К.: "МП Леся" : рецензія / Т. Антонюк //  Український історик, 2007-2008. - Нью-Йорк; Торонто; Київ; Львів; Острог; Париж, , 2006. - № 3-4 (175-176). – С. 330-336 (Співавтори: Антонюк Т.).
 11. Особливості українського досвіду спільнотного згуртування в дослідженнях Юрія Липи : стаття / Т. Антонюк //  Український досвід спільнотного згуртування 6 матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 26 жовтня 2006 року). - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2006. – С. 113-127 (Співавтори: Антонюк Т.).
 12. Творення нової української школи (до 85-річчя написання Степаном Сірополком праці "Завдання нової школи") : стаття / Т. Антонюк //  Календар-щорічник. - Українознавство. - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 139-141 (Співавтори: Антонюк Т.).
 13. Українське шкільництво у баченні Михайла Грушевського : стаття / Т. Антонюк //  Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності. - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2002. – С. 91-96 (Співавтори: Антонюк Т. ).


©   www.nbuv.gov.ua