До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

 АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна - біографічна довідка АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/489565

 

АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна


зав. відділу


Інститут книгознавства . Відділ зарубіжної україніки .
Публікації в репозитарії НБУВ
Контактна інформація: 0442881434, zabula_@ukr.net
Дати життя:13.08.1959, с. Тростянка, Борзнянський район, Чернігівська область, Україна.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія, викладач історії та суспільствознавства, (1984).
Науковий ступінь, звання:доктор історичних наук (2016). Тема дисертації: Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991-2012 рр.): досвід університетів міста Києва .
Професійна діяльність: У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2016
Наукові зацікавлення: зарубіжна україніка, книжкова культура, книгознавство, українознавство, міжнародне співробітництво, історія освіти України.

Основні публікації:
 1. (2019) Навчальна книжка в українському зарубіжжі: історія, характеристика, значення . - 2019.
 2. (2018) Навчальна книжка українського зарубіжжя: характеристика видань. - 2018.
 3. Преса українського зарубіжжя як чинник консолідації та національно-культурного піднесення українства діаспори : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Київ, 6–8 листопада 2018 р., м. Київ). - Київ :НБУВ, 2018. – С. 542-547.
 4. Внесок Омеляна Пріцака у розвиток закордонних українознавчих студій : резюме / Т. Д. Антонюк // Сто років академічної славістики в Україні : здобутки і перспективи : Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури 24 травня 2018 року. - Київ :НБУВ, 2018. – С. 111-112.
 5. Преса українського зарубіжжя як чинник консолідації та національно-культурного піднесення українства : передмова / Т. Д. Антонюк // Українські газети 1898 – 2015 років, що виходили за межами України (з фондів НБУВ ім. В. І. Вернадського) : каталог / уклад. : О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко; ред.-бібліографи : Н. Ф. Криворучко, С. В. Дригайло ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, НБУВ. - Київ :НБУВ, 2018. – С. 3-14.
 6. Українська революція 1917 - 1921 років у спогадах представників політичної еміграції : стаття / Т. Д. Антонюк // Бібліотечний вісник. - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. - 2 (244). – С. 34-47.
 7. Книгознавча характеристика видань української діаспори та їх роль у консолідації українства : стаття / Т. Д. Антонюк // Бібліотечний Вісник. - Київ : НБУВ, 2017. - № 6(245) . – С. 18-22. .
 8. Перспективы развития отдела зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского : стаття / Т. Д. Антонюк // Бібліотеки національних академій наук: проблеми функціонування, тенденції розвитку : наук.-практ. і теорет. зб. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, МААН, Рада директорів наук. б-к та інформ. Центрів ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2017. - вип. 13. – С. 184-217.
 9. Відділ зарубіжної україніки як осередок збереження національної пам’яті : стаття / Т. Д. Антонюк // Історико-культурна спадщина : збереження, доступ, використання: збірка наукових праць . - Тернопіль :Бескиди, 2017. – С. 10-13.
 10. Зв’язки України з Афоном: історико-джерелознавчий аспект : стаття / Т. Д. Антонюк // Університет. Науковий історико-філософський журнал Київського славістичного університету. - Київ :Київський славістичний університет, 2017. - № 1–2 (54) січень – квітень. – С. 45-53.
 11. Мельничук Богдан : стаття / Т. Д. Антонюк // Енциклопедія Сучасної України. Т. 20. . - Київ, 2018. - Т. 20. – С. 150.
 12. Галина Мазуренко – видатна українська мисткиня: життя і творчість : стаття / Т. Д. Антонюк // Ukraina Magna. – К., 2016. Vol. II : Українська жінка у іншомовному середовищі: побутовий та громадянський вияви / За заг. ред. В. Піскун; упоряд. Д. Гордієнко та Ю. Горбач. - Київ :Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, 2017. – С. 87-93.
 13. Бібліографія зарубіжної україніки – інтегральна складова національної бібліографії : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнародної наукової конференції (3–5 жовтня 2017, м. Київ). - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2017. – С. 427-429.
 14. Замасковані видання фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ: характеристика, зміст, особливості бібліографічного опису : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнародної наукової конференції (3–5 жовтня 2017, м. Київ). - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2017. – С. 100-102.
 15. Науково-освітня діяльність української діаспори США у виданнях зарубіжної україніки : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - Київ :Київський національний університет, 2017. - № 1 (132). – С. 5-9.
 16. Навчальна книга в українській діаспорі як фактор збереження етнонаціональної ідентичності : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ :Міленіум+, 2016. - Випуск 19. – С. 101-107. .
 17. Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку : стаття / Тетяна Антонюк // Бібліотечний вісник. - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2016. - № 5 (235). – С. 20-27..
 18. Навчальна книжка діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки НБУВ : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Ради дир. б-к та інформ. центрів - членів МААН) . - Київ :НБУВ, 2016. – С. 81-85.
 19. Афон як духовно-культурний центр слов'янства: значення для утвердження міжнародної суб'єктності України : тези доповіді / Т. Д. Антонюк. - Київ, 2016. – 225-228. c.
 20. Міжнародні зв'язки київських університетів у 1991-2012 рр. : монографія / Т. Д. Антонюк. - Вінниця :ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – 586. c.
 21. Міжнародні зв’язки Національного авіаційного університету як прояв загальних тенденцій інтеграції вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. . - Київ :Ін-т історії України НАН України, 2015. - Вип. 24. – С. 141-156.
 22. Міжнародні зв’язки як фактор сталого розвитку Київського національного торговельно-економічного університету (1991–2012 рр.) : стаття / Т. Д. Антонюк // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації”: Зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип. 3. – С. 57-65.
 23. Tempus program as an activation factor of international cooperation of the higher learning Ukrainian institutions : стаття / T. D. Antoniuk // Веснік Магілеускага дзяржаунага універсітэта ім. А. А. Куляшова. Навукова-метадычны часопис. . - Могильов :Могильовський державний університет ім. А. А. Куляшова, 2015. - № 1 (45). . – С. С. 19–28.
 24. Отделения международных связей вузов как центры интеграции национального образования в мировую систему : статья / Т. Д. Антонюк // Наука Красноярья. - Красноярск :Научно-инновационный центр, 2014. - № 1(12). – С. 90-112.
 25. Гармонізація української системи освіти з міжнародними стандартами як головна проблема інтеграції в світовий освітній простір : стаття / Т.Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2014. - Вип. 15. – С. 69-72.
 26. Міжнародні зв’язки Національного університету біоресурсів та природокористування: особливості входження в світову систему вищої аграрної освіти : стаття / Т.Д. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - Київ :Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. - № 4 (122). – С. 5-7.
 27. Программа Жан Моне как действенное средство интеграции украинских вузов : стаття / Т. Д. Антонюк // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. - Москва, 2014. - № 8 (16). – С. 82-84.
 28. Основні фактори стримування інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2014. - Випуск 17. – С. 165-168.
 29. Законодавче забезпечення міжнародної діяльності в сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Міжнародної конференції “Формування науково-освітньої політики” (м. Київ, 31 травня 2014 р.) 2 частина. - Київ, 2014. – С. 53-56.
 30. Роль студенческого самоуправления в развитии международного сотрудничества вузами Украины : стаття / Т. Д. Антонюк // Наука Красноярья. - Красноярськ, 2014. - № 2. – С. 79-100.
 31. Отделения международных связей вузов как центры интеграции национального образования в мировую систему : стаття / Т. Д. Антонюк // Наука Красноярья. - Красноярськ :Научно-инновационный центр, 2014. - № 1 (12). – С. 90–112.
 32. Програма TACIS як дієвий засіб інтеграції українських вищих навчальних закладів в міжнародний освітній простір : стаття / Т. Д. Антонюк // Сборник докладов Международной конференции “Развитие научных связей в изменяющемся мире. - Донецк :Научно-информационный центр “Знание”, 2014. – С. 15–18.
 33. Activation of integration processes at higner school of Ukraine : стаття / Antoniuk T. D. // In the World of Scientific Discoverie (В мире научных открытий). - Москва, 2014. - № 9.3 (57). – С. 1053–1071.
 34. Законодавче забезпечення міжнародної діяльності у сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2014. - Вип. 16. – С. 211–215.
 35. Активізація міжнародного партнерства українських ВНЗ в контексті святкування ювілею Т. Г. Шевченка : стаття / Т. Д. Антонюк // Матеріали круглого столу // Т. Г. Шевченко крізь два століття: людина, творець, символ: матеріали круглого столу, м. Київ, 11 березня 2014 р. / редкол.: О. П. Реєнт та ін. . - Київ :Інститут історії України , 2014. – С. 163–167. .
 36. Міжнародна співпраця НМУ імені О. О. Богомольця: напрями, форми та географія партнерства : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. - Випуск СХІІІ (113). – С. 224–236.
 37. Університетська еліта у забезпеченні міжнародної інтеграції національної системи вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2013. - Випуск 14. – С. 125–129.
 38. Міжнародна співпраця НТУУ “КПІ” – основа інноваційних перетворень в сфері вищої технічної освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. - Випуск СХІІ (112). – С. 232–245.
 39. Ювілей Т. Г. Шевченка як фактор активізації міжнародних зв’язків українських ВНЗ : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2013. - Випуск 12. – С. 120–125.
 40. З досвіду інтеграції НМУ імені О. О. Богомольця до Європейського і світового освітнього простору : стаття / Т. Д. Антонюк // Університет. Науковий історико-філософський журнал. - Київ :Київський славістичний університет, 2013. - № 1 (50). – С. 35–49.
 41. Кадровий потенціал вищого навчального закладу в контексті інтеграції з провідними закордонними вищими школами (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка) : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - 5-7., 2013. - № 2 (115).
 42. Міжнародна співпраця НТУУ “КПІ”: особливості входження в міжнародний освітній простір : стаття / Т. Д. Антонюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2013. - Випуск 74 (№ 7). – С. 80-82.
 43. Міжнародна співпраця як рушійна сила реформ в освітньо-науковій сфері НТУУ “КПІ” : стаття / Т. Д. Антонюк // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. - Київ :УНІСЕРВ, 2013. - Випуск 40. – С. 142–151.
 44. Міжнародна співпраця НУБіП: напрями і значення для модернізації аграрної освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2013. - Випуск 73 (№ 6). – С. 58–60.
 45. Міжнародні зв’язки українських вищих навчальних закладів (1991–2012 рр.): історіографія проблеми : стаття / Т. Д. Антонюк // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А. П. Коцура. - Київ, 2013. - Вип. 27. – С. 127–134.
 46. Міжнародна співпраця українських вищих навчальних закладів (1991–2012 рр.): джерела дослідження : стаття / Т. Д. Антонюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2013. - Випуск 72 (№ 5). – С. 160-166.
 47. Інтеграція Київського національного університету імені Тараса Шевченка з провідними закордонними вищими школами в контексті Болонських домовленостей : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. - Випуск СІХ (109). – С. 257–273.
 48. Співпраця українських ВНЗ з зарубіжними в умовах реформування національної системи освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2013. - Випуск 11. – С. 233–236.
 49. Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоспроможності української освітньої системи : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки / Національний університет “Острозька академія”, Українське історичне товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар. - Острог :Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. - Вип. 21. – С. 149–155.
 50. Болонський процес як прояв інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації Антонюк // Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 15 листопада 2012 року. - Тернопіль, 2012. – С. 54-56.
 51. Міжнародне співробітництво НПУ імені М. П. Драгоманова як фактор суб’єктності української вищої школи у світовому освітньому просторі : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012. - Випуск СVII (107). – С. 240-257.
 52. Законодавче забезпечення міжнародної діяльності ВНЗ як фактор міжнародної конкурентоспроможності освітньої системи України : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012. - Випуск СVI (106). – С. 204–214.
 53. Болонський процес та його адаптація до української системи освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2012. - Випуск 67 (№ 12). – С. 110–115.
 54. Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоздатності української освітньої системи : стаття / Т. Д. Антонюк // Пріоритетні питання економічного і соціального розвитку України: 1-а науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів ДВНЗ “Київський університет управління та підприємництва” (19–20 квітня 2012 року). - Київ :Державний вищий навчальний заклад “Київський університет управління та підприємництва” , 2012. – С. 24-28.
 55. Діяльність педагогічного колективу академії щодо подолання ксенофобії і дискримінації серед студентів : стаття / Т. Д. Антонюк // Захист прав людини: навчально-виховна діяльність ВНЗ / За заг. ред. К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук, О. А. Удалової. - Харків :Права людини, 2012. – С. 57-60.
 56. Проектно-комплексна система навчання в освітніх закладах України: досвід, суперечності, уроки (20 – 30-ті роки ХХ століття) : стаття / Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії . - Київ :Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2011. - Т. ХХVIIІ. – С. 29-35.
 57. Іван Огієнко - фундатор національної вищої школи в Україні : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ :Центр українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2012. - Випуск 10. – С. 92-96.
 58. Освітня політика в Україні періоду 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. : монографія / Т. Д. Антонюк. - Київ : "МП Леся", 2011. – 232 c.
 59. Роль українознавства в системі вищої освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії . - Київ :Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2011. - Т. ХХVII. – С. 110-119.
 60. Вплив освітнього середовища на особистісне становлення студентської молоді : стаття / Т. Д. Антонюк // Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 17–21 жовтня 2011 року. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2011. – С. 28-32.
 61. Історія та перспективи розвитку комунального транспорту в Україні : стаття / Т. Д. Антонюк // Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 17–21 жовтня 2011 року. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2011. – С. 76-79.
 62. Післямова до Всеукраїнської конференції “Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології” : стаття / Т. Д. Антонюк, Ю. О. Дорошенко // Міське господарство України. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2010. - № 4. – С. 18-20.
 63. Синергетичний підхід як основа формування сучасної моделі освіти : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Міжнародна науково-методична конференція ДАЖКГ. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2010. – С. 15-17.
 64. Якість освітніх послуг як головна умова конкурентоспроможності української системи вищої освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Українознавство . - Київ, 2010. - Випуск 14. – С. 32-37.
 65. Якість вищої освіти як головна умова демократизації українського суспільства : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 вересня 2010 р. . - Київ :Національний університет харчових технологій, 2010. - Частина 2. – С. 100-101.
 66. Імідж України у світовому просторі: політичні аспекти : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2010. - Випуск 2. – С. 9-11.
 67. Педагогічні ідеї Григорія Ващенка як підгрунтя в розбудові національної системи освіти : стаття / Т. Антонюк // Українознавство. - Київ, 2009. - № 3. – С. 148-153.
 68. Історія та перспективи розвитку системи водопостачання в Україні : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник ДАЖКГ. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2009. - № 2. – С. 96-108.
 69. Особливості вивчення українознавства в умовах кредитно-модульної технології навчання в ДАЖКГ : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції. Тернопіль, 23–24 грудня 2009 р. . - Тернопіль :Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, 2009. - Частина ІІ. – С. 58-60.
 70. Демократизація освіти як підґрунтя формування громадянського суспільства в Україні : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу (16–18 грудня 2009 року)”. - Київ :Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – С. 6-9.
 71. Кадрове забезпечення житлово-комунальної сфери як головна умова успішного реформування галузі : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Проблеми і перспективи кадрового забезпечення житлово-комунального господарства України. Матеріали міжнародного круглого столу (11 листопада 2008 року). - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2008. – С. 11-13.
 72. Денаціоналізація системи освіти в УРСР (20-ті – поч. 30- х рр. ХХ ст.) як передумова формування тоталітарного суспільства : стаття / Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - Київ :Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, 2008. - Том ХХІ. – С. 104-116.
 73. Освітня політика як основний рушійний фактор інноваційного поступу українського суспільства : стаття / Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України. - Київ :Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, 2007. - Том ХVІІІ. – С. 48-56.
 74. Проблеми методології історії на сучасному етапі : стаття / Т. Д. Антонюк // Університет.Історико-філософський журнал. Видається Київським славістичним університетом. - Київ :Київський славістичний університет, 2006. - № 6 (14). – С. 49-57.
 75. Рецензія на монографію Валентини Піскун "Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття)" : монографія. - К.: "МП Леся" : рецензія / Т. Антонюк // Український історик, 2007-2008. - Нью-Йорк; Торонто; Київ; Львів; Острог; Париж, , 2006. - № 3-4 (175-176). – С. 330-336.
 76. Особливості українського досвіду спільнотного згуртування в дослідженнях Юрія Липи : стаття / Т. Антонюк // Український досвід спільнотного згуртування 6 матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 26 жовтня 2006 року). - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2006. – С. 113-127.
 77. Життя не обмежене рингом (До 35-річчя від дня народження Віталія та 30-річчя від дня народження Володимира Кличків) : стаття / Т. Д. Антонюк // Календар-щорічник. – Українознавство – 2006. - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2005. – С. 265-267.
 78. Закоханий в український степ (до 70-річчя від дня народження Бориса Мозолевського) : стаття / Тетяна Антонюк // Календар-щорічник. – Українознавство – 2006. . - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2005. – С. 251-253.
 79. Розвиток освітньої системи в УСРР (20-ті – початок 30-х років) : стаття / Т. Д. Антонюк // Історичний журнал. - Київ, 2004. - № 6-7. – С. 90-96.
 80. Дитячий будинок як форма соціального виховання: історичний аспект : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Українознавство. - Київ, 2004. - Вип. 8 . – С. 21-25.
 81. Пошуки шляхів розвитку освіти в Україні у 20-х рр. ХХ ст. : стаття / Т. Д. Антонюк // Рідна школа. - Київ, 2004. - № 4. – С. 45-48.
 82. Творення нової української школи (до 85-річчя написання Степаном Сірополком праці "Завдання нової школи") : стаття / Т. Антонюк // Календар-щорічник. - Українознавство. - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 139-141.
 83. Турбота – визначальна цінність української національної школи (З досвіду роботи 181-ї школи м. Києва) : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Українознавство. - Київ, 2003. - Вип. 7. – С. 54-58.
 84. Українське шкільництво у баченні Михайла Грушевського : стаття / Т. Антонюк // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності. - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2002. – С. 91-96.
 85. Проблема сім’ї і школи в теоретичних розробках шкільництва (1917–1920 рр.) : стаття / Т. Д. Антонюк // Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва. - Київ :Українська видавнича спілка, 2002. – С. 313-323.
 86. Олімпіада з українознавства як фактор утвердження перспективного предмета : стаття / Т. Д. Антонюк, Є. І. Демченко // Українознавство. - Київ, 2002. - Число 1-2. – С. 119-122.
 87. Навчальні програми з українознавства: досвід реалізації та перспективи вдосконалення : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавство – наука самопізнання українського народу / Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства”. – 18–20 жовтня 2001 року. - Київ :Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, 2001. – С. 235-236.
 88. Педагогічні погляди П. О. Куліша : стаття / Т. Д. Антонюк // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення: Збірник наукових праць до 180-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша. - Київ :МП "Леся", 2000. – С. 117-123.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського