Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Т3(4УКР=9Е)62<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 22
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС50102

   Подольський, Анатолій Юхимович.
Нацистський геноцид щодо євреїв України (1941-1944 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Подольський Анатолій Юхимович ; Нац. акад. наук України, Ін-т нац. відносин і політол. - К., 1996. - 171 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут національних відносин і політології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС99419

Суровцев, Олег Андрійович.
Голокост у Північній Буковині та Хотинщині в роки Другої світової війни [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Суровцев Олег Андрійович ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2006. - 234 арк.: табл. - арк. 170-217

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС99991

Іваньков, Ігор Олексійович.
Окупаційна політика гітлерівської Німеччини стосовно етнічних німців у Рейхскомісаріаті "Україна" [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Іваньков Ігор Олексійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 238 арк. - арк. 189-212

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА291562

   Подольський, Анатолій Юхимович.
Нацистський геноцид щодо євреїв України (1941-1944 рр.) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Подольський Анатолій Юхимович ; Нац. акад. наук України, Ін-т нац. відносин і політол. - К., 1996. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут національних відносин і політології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА349592

Іваньков, Ігор Олексійович.
Окупаційна політика гітлерівської Німеччини стосовно етнічних німців у Рейхскомісаріаті "Україна" [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / І.О.Іваньков ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 17 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА347827

Суровцев, Олег Андрійович.
Голокост у Північній Буковині та Хотинщині в роки Другої світової війни [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Суровцев Олег Андрійович ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА579780

   Левітас, Фелікс.
Євреї України в роки другої світової війни [Текст] / Ф. Левітас. - К. : Вирій, 1997. - 272 с. - ISBN 966-7295-00-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА612782

   Масловський, Віталій.
Трагедія галицького єврейства [Текст] / В. Масловський. - Л. : Редакція Всеукраїнської газети соціального захисту "Вільна Україна", 1997. - 56 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
Р94321


Вивчення Холокосту в школах України [Текст] : метод. рекомендації / авт.-упоряд. Ф. Л. Левітас ; Міжнародний Соломонів ун-т. - К. : [б.в.], 2002. - 28 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Левітас, Фелікс Львович (авт.-упоряд.); Міжнародний Соломонів університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА657772

Фишер, Юлиус С..
Транснистрия: забытое кладбище [Текст] / Ю. С. Фишер ; сокр. пер. с англ. Д. Розенфельд. - О. : Друк, 2002. - 128 с. - ISBN 966-7934-95-0
С дарственной надписью

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Розенфельд, Давид (сокр. пер. с англ.)

Видання зберігається у :
Чит. зал фонду юдаїки (Філія 1)

11.
Табачник Д.В. ВА838

Древецкий, Сергей Ф..
И целый мир спасти... [Текст] / С. Ф. Древецкий. - К. : Астарта, 2003. - 160 с.: ил. - Библиогр.: с. 160. - ISBN 966-523-001-8
С дарств. надписью

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА675530

Гельман, Борис.
Причина смерти - расстрел [Текст] : холокост в Севастополе / Б. Гельман ; Севастопольская еврейская община, Ассоциация национально-культурных обществ Севастополя. - Севастополь : [б.и.], 2004. - 184 с.: ил. - Библиогр.: с. 179
На обл. автор не указан.- С дарственной надписью автора.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Севастопольская еврейская община; Ассоциация национально-культурных обществ Севастополя

Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал фонду юдаїки (Філія 1)

13.
ВА675531

Масловський, В. І..
Холокост євреїв України. Початок. Галичина [Текст] : учбовий посібник / В. І. Масловський. - К. : [б.в.], 2005. - 56 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА639923

Древецкий, Сергей.
И целый мир спасти... [Текст] / С. Древецкий. - К. : Астарта, 2003. - 160 с.: ил. - Библиогр.: с. 160. - ISBN 966-523-001-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА710361


Голокост в Україні (1941-1944) [Текст] : словник-довідник / авт.-упоряд. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк ; Український центр вивчення історії Голокосту, Дім Анни Франк. - Вид. 2-е, випр. і доп. - К. : Сфера, 2007. - 966-8782-40-2 с. - (Серія "Українська бібліотека Голокосту"). - Бібліогр.: с. 86-92. - ISBN 966-8782-40-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гісем, Олександр Володимирович (авт.-упоряд.); Мартинюк, Олександдр Олександрович (авт.-упоряд.); Український центр вивчення історії Голокосту; Дім Анни Франк (Амстердам, Нідерланди)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

16.
ВА710423


Уроки минулого [Текст] : історія Голокосту в Україні: навч. посібник для учнів 10-11 класів серед. загальноосвіт. закладі України / авт.-упоряд, А. Ю. Подольський ; Музей "Будинок Анни Франк", Український центр вивчення історії Голокосту. - К. : Сфера, 2007. - 100 с. - (Серія "Українська бібліотека Голокосту") (Проект "Толерантність та вивчення історії Голокосту в Україні"). - ISBN 966-8782-41-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Подольський, : Подольський, Анатолій Юхимович (авт.-упоряд,.); Музей "Будинок Анни Франк"Український центр вивчення історії Голокосту

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА373929

Трепкачова, Оксана Дмитрівна.
Окупаційний режим та єврейське населення Дніпропетровщини 1941-1943 р. [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Трепкачова Оксана Дмитрівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Д., 2010. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА732192

Лауер, Венді.
Творення нацистської імперії та Голокост в Україні [Текст] : монографія / Венді Лауер ; пер. з англ. С. Коломійця, Є. Ровного. - К. : Зовнішторгвидав України : Український центр вивчення історії Голокосту, 2010. - 368 с. : іл. - Бібліогр.: с. 339-359. - Пер. изд. : Nazi Empire-Building and the Holocaust in Ukraine / Wendy Lower. - 2005. - 3000 прим. - ISBN 978-966-8274-24-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Коломієць, С. (пер.); Ровний, Є. (пер.); Lower, Wendy

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

19.
ВА733875

Бартов, Омер.
Стерті. Зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні [Текст] / Омер Бартов ; пер. з англ. мови Сергія Коломійця. - К. : Укр. центр вивч. історії Голокосту : Зовнішторгвидав України, 2010. - 300 с. : рис. - Бібліогр.: с. 285-292. - Пер. изд. : Erased. Vanishing traces of jewish Galicia in present-day Ukraine / Omer Bartov. - Oxford, 2007. - 3000 прим. - ISBN 978-966-8274-23-7
Дод. тит. арк. англ.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Коломієць, Сергій (пер.); Bartov, Omer

Видання зберігається у :
Чит. зал фонду юдаїки (Філія 1)

20.
Österr.bibl./№4918

Geldmacher, Thomas.
"Wir als Wiener waren ja bei der Bevölkerung beliebt" [Text] : Österreichische Schutzpolizisten u. die Judenvernichtung in Ostgalizien 1941-1944 / T. Geldmacher. - Wien : Mandelbaum, 2002. - 174 S. - Бібліогр.: S.165-173. - ISBN 3-85476-073-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського