Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (15454)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>GRR=4НІМ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 6671
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС40795

Махинов, Виктор Николаевич.
Традиции воспитания в немецкой народной педагогике [Текст] : дис...канд.пед.наук:13.00.01 / Махинов Виктор Николаевич ; КГПИИЯ. - К., 1993. - 259 с. - Библиогр:с.233-259

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
КГПИИЯ

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС41442

Кротюк, Світлана Федорівна.
Культурні зв'язки України і Веймарської Німеччини:(1921-1932рр.) [Текст] : дис...канд.іст.наук:07.00.03 / Кротюк Світлана Федорівна ; Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 1993. - 187 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Г. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС42035

Щирица, Татьяна Владимировна.
Ценностные ориентации:контроверза социал-демократизма и неоконсерватизма:(на материалах немецкой социал-демократии) [Текст] : дис...канд.філос.наук / Щирица Татьяна Владимировна ; КПИ. - К., 1993. - 174 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
КПИ

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС47288

Зендельбек, Фридрих Йоган.
Германская социал-демократия и "свободные" профсоюзы в годы Веймарской республики [Текст] : дис...канд. ист. наук: 07.00.03 / Зендельбек Фридрих Йоган ; Харьковский ун-т. - Х., 1995. - 227 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС53481

Сотникова, Светлана Ивановна.
Языковые средства комического в немецких народных сказках [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Сотникова Светлана Ивановна ; Харьковский гос. ун-т. - Х., 1996. - 199 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харьковский гос. университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС49656

   Троян, Сергій Станіславович.
Ідеологія та практика німецького колоніалізму в XVI- XIX ст. [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.03 / Троян Сергій Станіславович ; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1995. - 430 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС50042

Копоть, Ирина Евгеньевна.
Оперное творчество Г.Ф.Генделя в контексте идей европейского Просвещения [Текст] : дис... канд. искусствоведения: 17.00.03 / Копоть Ирина Евгеньевна ; Национальная музыкальная академия Украины им. П.И.Чайковского. - К., 1996. - 162 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гендель Г. Ф. (о нём); Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС50774

   Калінічева, Галина Іванівна.
Українсько-німецькі освітні і наукові зв'язки у 20-ті -на початку 30-х років [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Калінічева Галина Іванівна ; Донецький держ. ун-т. - Донецьк, 1996. - 214 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС51135

Перлина, Юлия Георгиевна.
Композиционно- стилистическая структура эпиграммы как типа текста ( на материале немецких эпиграмм 17-20 вв.) [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Перлина Юлия Георгиевна ; Днепропетровский гос. ун-т. - Днепропетровск, 1995. - 251 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Днепропетровский государственный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС49596

   Кудряченко, Андрій Іванович.
Європейська політика Федеративної Республіки Німеччини (1970-1991 роки) [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.03 / Кудряченко Андрій Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 1994. - 412 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС47928

Вакуленко, Татьяна Ивановна.
Становление и развитие системы повышения квалификации учителей Германии [Текст] : дис...канд. пед. наук: 13.00.01 / Вакуленко Татьяна Ивановна ; АПН Украины, Ин-т педагогики и психологии проф. образования. - К., 1995. - 186 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия педагогических наук Украины (Киев); Институт педагогики и психологии профессионального образования (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС48498

   Гаманюк, Віта Анатоліївна.
Система підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації у Німеччині [Текст] : дис...канд. пед. наук: 13.00.01 / Гаманюк Віта Анатоліївна ; Київський лінгвістичний ун-т. - К., 1995. - 221 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський лінгвістичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС47754

Гонтар, Марина Олександрівна.
Структурно-композиційні та лінгвостилістичні особливості тексту німецького літературного анекдота [Текст] : дис...канд. філол. наук: 10.02.04 / Гонтар Марина Олександрівна ; Львівський ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1995. - 246 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський університет імені І. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС47403

Фіськова, Світлана Павлівна.
Проблема "Людина - історія" та своєрідність її художнього вирішення в творчості Крісти Вольф (роман "Образи дитинства") [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Фіськова Світлана Павлівна ; Львівський ун-т ім. І.Я.Франка. - Львів, 1995. - 187 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
(о произв.); Вольф К. (о нём); Львівський університет імені І. Я. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС41109

   Назаркевич, Христина Ярославівна.
Лінгвостилістична структура романів Генріха Белля:(Проблема архітектоніки макротексту) [Текст] : дис...канд.філол.наук:10.02.04 / Назаркевич Христина Ярославівна ; Львівський ун-т ім. І.Я.Франка. - Львів, 1993. - 192 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський університет імені І. Я. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС67308

Быкова, Марина Владимировна.
У истоков модернистской концепции личности в русской литературе конца XIX- начала XX веков (ницшеанские мотивы и "культурный герой") [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.01.02 / Быкова Марина Владимировна ; НАН Украины, Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко. - К., 2000. - 185 л. - Бібліогр.: арк. 178-185.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт литературы имени Т. Г. Шевченко (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС53883

   Юдкін, Ігор Миколайович.
Регіональні, ретроспективні та інтегративні аспекти розвитку німецької музики другої половини ХХ ст. [Текст] : дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / Юдкін Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Від. етномистецтвознав. - К., 1996. - 348 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського (Київ). Відділ етномистецтвознавства

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС54065

   Даниленко, Сергій Іванович.
Журналістські методи інформаційного забезпечення зовнішньої політики держави (на прикладі німецької преси) [Текст] : дис... канд. філол. наук / Даниленко Сергій Іванович ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка, Інститут журналістики. - К., 1997. - 150 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Шевченка; Інститут журналістики

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС54123

   Яцишин, Михайло Михайлович.
Українсько-німецькі культурні зв"язки кінця 80-х -90-і роки ХХ століття [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Яцишин Михайло Михайлович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 1997. - 220 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС63187

Кияк, Андрій Тарасович.
Конкурентна стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарського розвитку [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Кияк Андрій Тарасович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 195 л. - л. 170-185

Рубрикатор НБУВ:
 У580 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського