Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (761)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>GRR=4УКР-4ДНІ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 980
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС44107

Солодушко, Микола Миколайович.
Розробка агротехнічних заходів вирощування південних конопель, спрямованних на одержання високих урожаїв волокна на насіння в умовах Дніпропетровської області [Текст] : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / Солодушко Микола Миколайович ; ААН України, Ін-т кукурудзи. - Дніпропетровськ, 1994. - 152 л. - Бібліогр.: л. 126-140.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут кукурудзи (Дніпропетровськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС49897

Виниченко, Игорь Иванович.
Организационные основы становления и перспектива развития фермерства в Приднепровском регионе [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.01 / Виниченко Игорь Иванович ; Днепропетровский гос. аграрный ун-т. - Днепропетровск, 1996. - 174 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Днепропетровский государственный аграрный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС49975

Карчевская, Татьяна Николаевна.
Оллуланоз свиней в Центральной части Украины [Текст] : дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / Карчевская Татьяна Николаевна ; Днепропетровский гос. аграрный ун-т. - Днепропетровск, 1996. - 146 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Днепропетровский государственный аграрный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС50241

Тимошенко, Наталія Анатоліївна.
Колективні форми матеріального стимулювання праці у рільництві (на матеріалах господарств Дніпропетровської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.09.03 / Тимошенко Наталія Анатоліївна ; УААН, Ін-т аграр. економіки. - К., 1996. - 159 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут аграрної економіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС48133

   Романець, Наталя Радомирівна.
Селянство і Радянська влада у 1928-1933 роках: проблема взаємовідносин (на матеріалах Дніпропетровської області) [Текст] : дис...канд. іст. наук: 07.00.02 / Романець Наталя Радомирівна ; Дніпропетровський ун-т. - Дніпропетровськ, 1995. - 182 л.+додат.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС54908

Коваленко, Олег Владимирович.
Совершенствование технологии выращивания озимого ячменя в северной Степи Украины [Текст] : дис... канд. с.-х. наук: 06.00.09 / Коваленко Олег Владимирович ; УААН, Ин-т зернового хоз-ва. - Днепропетровск, 1996. - 160 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинская академия аграрных наук (Киев); Институт зернового хозяйства (Днепропетровск)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС55436

Мусатов, Анатолий Георгиевич.
Оптимизация технологии выращивания ярового ячменя и овса в северной подзоне Степи [Текст] : дис... д-ра с.-х. наук: 06.00.09 / Мусатов Анатолий Георгиевич ; УААН, Ин-т зернового хоз-ва. - Днепропетровск, 1996. - 350 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинская академия аграрных наук (Киев); Институт зернового хозяйства (Днепропетровск)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС52955

Вакуленко, Алла Викторовна.
Механизм реализации государственной политики занятости в регионе (на материалах Днепропетровской области) [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.02.03 / Вакуленко Алла Викторовна ; Киевский гос. экономический ун-т. - К., 1996. - 189 л.+прил.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Киевский государственный экономический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС53251

   Жуков, Олександр Вікторович.
Екологічні основи зоологічної діагностики лісових грунтів степового Придніпров'я [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.06.16 / Жуков Олександр Вікторович ; Дніпропетровський держ. ун-т. - Дніпропетровськ, 1996. - 259 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС81277

   Кочергін, Ігор Олександрович.
О.М.Поль і його місце в суспільно-політичному житті та економічному розвитку Півдня України другої половини XIX століття [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Кочергін Ігор Олександрович ; Національний гірничий ун-т. - Д., 2003. - 206 арк. - арк. 183-203

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Поль О. М. (о нём); Національний гірничий університет (Дніпропетровськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС81760

Шихов, Кирило Леонідович.
Земська добродійність на Катеринославщині 1866-1913 рр. (комп'ютерні технології обробки та аналізу джерел) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Шихов Кирило Леонідович ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2003. - 230 арк. - арк. 143-160

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС81993

Коновалова, Оксана Володимирівна.
Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Коновалова Оксана Володимирівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2003. - 212 арк.: рис. - арк. 182-195

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС82079

Орловская, Юлия Валериевна.
Прогнозирование затрат и выпуска продукции строительного предпрития в условиях перехода к рынку (на примере общестроительного треста Днепрогорстрой) [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Орловская Юлия Валериевна ; Центральный НИИ экономики и управления строительством госстроя РФ. - М., 1993. - 169 л.: рис. - Библиогр.: л. 149-158

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Центральный НИИ экономики и управления строительством госстроя РФ

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС84426

Кавун, Максим Едуардович.
Походження та рання історія міста Катеринослава [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Кавун Максим Едуардович ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2003. - 271 арк. - арк. 228-271

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС85474

Сердюк, Светлана Николаевна.
Экологическая оценка загрязнения тяжелыми металлами урбанизированных территорий Днепропетровско-Днепродзержинской агломерации [Текст] : дис... канд. биол. наук: 03.00.16 / Сердюк Светлана Николаевна ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д., 2004. - 301 л.: рис. - Библиогр.: л. 232-273

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Днепропетровский национальный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС86220

Овдін, Олександр Володимирович.
Столипінська аграрна реформа на Катеринославщині (1906-1916 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Овдін Олександр Володимирович ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2004. - 193 арк. - арк. 175-193

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС86749

Лобов, Сергій Павлович.
Управління оборотними коштами в умовах їх дефіциту (на прикладі гірничорудних підприємств Кривбасу) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Лобов Сергій Павлович ; Криворізький технічний ун-т. - Кривий Ріг, 2004. - 253 арк.: рис. - арк. 177-187

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Криворізький технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС94330

   Пирог, Ольга Володимирівна.
Науково-методичні засади оцінки і регулювання інвестиційної діяльності в промисловому секторі регіону [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Пирог Ольга Володимирівна ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2005. - 217 арк. - арк. 164-185

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС94829

Кабар, Анатолий Николаевич.
Эколого-биологические свойства почвенного покрова ботанического сада Днепропетровского национального университета (становление, охрана, рациональное использование) [Текст] : дис... канд. биол. наук: 03.00.16 / Кабар Анатолий Николаевич ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д., 2003. - 232 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 201-229

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Днепропетровский национальный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС91467

Компанієць, Вікторія Олександрівна.
Розвиток і підвищення економічної ефективності виробництва зерна озимої пшениці в регіоні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Компанієць Вікторія Олександрівна ; Ін-т зерн. госп-ва УААН. - Д., 2005. - 257 арк. - Бібліогр.: арк. 167-184.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут зернового господарства (Дніпропетровськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського