Бази даних


В. І. Вернадський. Електронна колекція - результати пошуку


    

Авторський колектив

Архів новин

Ювілейна виставка (2013 р.)

Біографія


Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського


Читання академіка В.І. Вернадського


Навігатор


Меморіальна карта


Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюдатою
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>PS=НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ (ПЕРСОН.)<.>
Загальна кількість знайдених документів : 22
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

1997

Вернадский Владимир Иванович.

Дневники 1917-1921: январь 1920- март 1921 / сост. С. Н. Киржаев [и др.]; НАН Украины, Национальная библиотека им. В.И.Вернадского. – К.: Наукова думка, 1997. – 327 с.

  Переглянути текст видання

Установи:

Національна академія наук України2.

20-е гг. ХХ

Вернадський В. І.

Временный комитет по делам Киев[ской[ А[кадемии] н[аук]. (Заметка о работе Временного комитета Киевской Академии наук). .

20-е гг. ХХ ст.

ІР НБУВ, ф. I, № 26823, арк. 1.

  Переглянути документ

Установи:

Національна академія наук України3.

1919

Київський комерційний інститут - Українська академія наук

Лист.

18 вересня 1919 р., м. Київ.

ІР НБУВ, ф. I, № 26941, арк. 1.

  Переглянути документ

Установи:

Національна академія наук України4.

1989

Бюст академіка В. І. Вернадського в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. – Київ, 1989.

У центральному вестибюлі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського встановлений бюст організатора і першого президента Української академії наук, фундатора бібліотеки В. І. Вернадського (скульптор Борис Степанович Довгань).

  Пам`ятник

  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського  

  Карта  

Установи:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Національна академія наук України5.

2003

Золота медаль імені В. І. Вернадського. Національна академія наук України. – Київ, 2003.

Найвища відзнака НАН України, яка присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук.

Медаль засновано в 2003 р. — у рік 85-річчя створення НАН України на честь першого президента Академії — видатного вченого, академіка В. І. Вернадського. Першим лауреатом став президент НАН України Борис Патон.

Щорічно присуджується дві золоті медалі імені В. І. Вернадського: одна — вітчизняному вченому і одна — зарубіжному. Медалі присуджуються 12 березня — до дня народження В. І. Вернадського.

Медаль присуджується лише окремим особам персонально як за окремі наукові досягнення, так і за сукупність наукових праць. Одна і та ж особа не може бути нагороджена медаллю більше одного разу. Медаль не присуджується посмертно, окрім випадку, коли лауреат помер після прийняття рішення про його нагородження.

  Медаль

Установи:

Національна академія наук України6.

1967

Бюст академіка В. І. Вернадського поряд з Інститутом загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського . – Київ, 1967.

Пам'ятник встановлено поряд з Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського (Академмістечко), бульвар Академіка Вернадського, 42 ( просп. академіка Палладіна, 32-34).

  Пам`ятник

  Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського  

  Карта  

Установи:

Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України

Національна академія наук України7.

1968

Бюст академіка В. І. Вернадського у Національному науково-природничому музеї НАН України. – Київ, 1968.

Пам'ятник встановлено у холі Національного науково-природничого музею НАН України, вул. Богдана Хмельницького, 15

  Пам`ятник

  Національний науково-природничий музей  

  Карта  

Установи:

Національний науково-природничий музей НАН України

Національна академія наук України8.

1968

Пам'ятна дошка на будинку де пройшло перше засідання Академії наук України. – Київ, 1968.

Дошка розташована на будинку де пройшло перше засідання Академії наук України 27 листопада 1918 р., вул. Ярославів Вал, 36

  Меморіальна дошка

  Національна академія наук України  

  Карта  

Установи:

Національна академія наук України9.

1963

Захарченко П. Є.

Меморіальна дошка В. І. Вернадському на будинку Президії Національної академії наук України / архітектор П. Є. Захарченко . – Київ, 1963.

Дошка розташована на будинку Президії Національної академії наук України, вул. Володимирська 54.

У цьому будинку працював перший Президент Української академії наук (1918-1921 рр.) видатний вчений в галузі геології та геохімії Володимир Іванович Вернадський.

Архітектор П. Є. Захарченко (1963), мармур.

  Меморіальна дошка

  Національна академія наук України  

  Карта  

Установи:

Національна академія наук України10.

1918

Протокол № 1. Установчі Загальні збори Української Академії Наук (УАН).

27 листопада 1918 р.

ІР НБУВ, ф. I, № 26117, арк. 1.

Одноголосно обрано академіка В. І. Вернадського президентом, а академіка А. Є. Кримського секретарем.

  Переглянути документ

  Національна академія наук України  

Установи:

Національна академія наук України11.

2011

Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1 ; кн. 1 : Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; голова ред. кол. О. С. Онищенко ; ред.: Л. А. Дубровіна, А. Г. Загородній ; авт. передм.: О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна ; уклад.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова. – К., 2011. – 699 c. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 1 ; кн. 1).

У першій книзі першого тому «Володимир Іванович Вернадський і Україна. Науково-організаційна діяльність» вперше або в повному обсязі і з науковим коментарем публікуються документи, що розкривають фундаментальну роль ученого в організації науки та освіти в Україні, документи та праці вченого, що висвітлюють його участь у створенні Академії наук і вищої школи в Україні, його діяльність як голови Комісії із створення Української академії наук, голови Тимчасового комітету із створення Національної бібліотеки України, голови Комісії в справах вищої школи та наукових закладів, ініціатора організації наукових товариств і комітетів. У цій книзі вміщено низку вступних статей, зокрема, переднє слово президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона до серії, колективну вступну статтю, присвячену внеску В.І. Вернадського у розвиток низки наукових напрямів, спеціальний огляд зв’язків В.І. Вернадського з Україною, розглянуто принципи підготовки видання – відбору матеріалу та подання текстів документів.

  Переглянути текст видання

Установи:

Національна академія наук України

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського12.

Емблема Української антарктичної станції «Академік Вернадський» на острові Галіндез.

  Емблема

  Карта  

  Українська антарктична станція "Академік Вернадський"  

Установи:

Українська антарктична станція "Академік Вернадський"

Національна академія наук України13.

1994

Вернадский Владимир Иванович.

Дневники 1917 - 1921: октябрь 1917 - январь 1920. / М. Ю. Сорокина, С. Н. Киржаев , А. В. Мемелов , В. С. Неаполитанская . – К.: Наукова думка, 1994. – 272 c.

  Переглянути текст видання

Установи:

Національна академія наук України14.

2008

Національна академія наук України. 1918–2008 : до 90-річчя від дня заснування / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського.; Голов. ред. Б.Є. Патон; Автор. кол.: О.С. Онищенко, М.В. Попович, В.Л. Богданов та ін. – К.: Вид-во КММ, 2008. – 624 c.

У книзі викладено історію Національної академії наук України від дня заснування (1918) до сьогодення. Увагу зосереджено на життєздатності академічної моделі В.І. Вернадського, становленні структури, наукових шкіл і напрямів Академії, показі наукових здобутків, їх впливу на виробничу і суспільну практику, ролі Академії як основи національної наукової системи. Подано наукові портрети видатних академічних шкіл і вчених. Розглянуто проблеми розвитку НАН України в епоху перетворення науки на основну рушійну силу прогресу, інтеграції Академії в європейський і світовий науковий простір.

  Переглянути текст видання

Установи:

Національна академія наук України15.

2008

Национальная академия наук Украины. 1918–2008 : к 90-летию со дня основания / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского; Глав. ред. Б.Е. Патон; Автор. кол.: А.С. Онищенко, М.В. Попович, В.Л. Богданов и др. – К.: Изд-во КММ, 2008. – 670 c.

Книга посвящена истории Национальной академии наук Украины с момента ее основания (1918) до сегодняшнего дня. Основное внимание сосредоточено на жизнеспособности академической модели В.И. Вернадского, становлении структуры, научных школ и направлений Академии, демонстрации научных достижений, их влиянии на производственную и общественную практику, на роли Академии как основы национальной научной системы. Представлены научные портреты известных академических школ и ученых. Рассмотрены проблемы развития НАН Украины в эпоху преобразования науки в основную движущую силу прогресса, интеграции Академии в европейское и мировое научное пространство.

  Переглянути текст видання

Установи:

Національна академія наук України16.

Національна академія наук України.

Днем заснування Академії вважається 27 листопада 1918 р., коли відбулися установчі збори. Першим президентом Академії було обрано В. І. Вернадського, видатного вченого-геолога і геохіміка, секретарем - А. Ю. Кримського.

У числі перших академіків НАНУ були такі вчені як: історики Д. І. Багалій і О. І. Левицький, економіст М. І. Туган-Барановський, сходознавці А. Ю. Кримський і М. І. Петров, біолог М. Ф. Кащенко, механік С. П. Тимошенко та інші. З моменту утворення академії наукова діяльність успішно велася у відділах прикладної математики (під керівництвом Г. В. Пфейффера), математичної фізики (під керівництвом М. М. Крилова), експериментальної зоології (під керівництвом І. І. Шмальгаузена).

  Фотогалерея

  Національна академія наук України  

  Карта  

Установи:

Національна академія наук України17.

1918

В. І. Вернадський серед дванадцяти перших академіків УАН, 1918.

  Фотографія

Установи:

Національна академія наук України18.

Крымский научный центр НАН Украины и МОН Украины .

Крымский научный центр занимает комплекс (основной корпус и флигель-кухня) бывшей загородной усадьбы графа Михаила Семеновича Воронцова. Здания расположены на территории Ботанического сада Таврического национального университета им. В. И. Вернадского (Салгирка).

На территории Крымского научного центра создается музей "Ноосферы", реконструирован рабочий кабинет В. И. Вернадского времен его работы в Таврическом университете (1920-1921 гг.).

  Фотогалерея

  Крымский научный центр  

  Карта  

Установи:

Кримський науковий центр НАН і МОН України

Національна академія наук України19.

Ситник К. М.

Перший президент Української академії наук : з нагоди 145-річчя від дня народження академіка В. І. Вернадського / К. М. Ситник // Вісн. HAH України. – 2008. – № 3. – С44-45.

  Переглянути текст видання

  Національна академія наук України  

Установи:

Національна академія наук України20.

Інститут загальної і неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського.

Найстаріша в Україні академічна хімічна установа, один з найбільших центрів хімічної науки. З ряду актуальних фундаментальних та прикладних проблем сучасної неорганічної, в першу чергу — високотемпературної фізико-неорганічної хімії та електрохімії, розроблених в Інституті, він відомий не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Інститут веде свою історію з 1918 року, коли перший президент Української академії наук (УАН) академік В. І. Вернадський заснував у Києві Хімічну лабораторію як самостійну наукову установу у складі Фізико-математичного відділення УАН і особисто керував її роботою (1918–1919 рр.). У 1920 р. Хімічну лабораторію очолив академік УАН В. О. Плотніков і у 1922 р. об’єднав її зі своєю науково-дослідною кафедрою хімії Народного Комісаріату Освіти (НКО) при Київському політехнічному інституті. У 1929 р. ці два підрозділи створили Науково-дослідний інститут хімії НКО, який у 1931 р. ввійшов до складу Академії наук УРСР як Інститут хімії АН УРСР. В 1945 р. Інститут був перейменований в Інститут загальної та неорганічної хімії АН УРСР, а в 1993 р. отримав ім’я свого основоположника Володимира Івановича Вернадського.

  Фотогалерея

  вул. Леонтовича (1920 - 1930-і роки)  

  просп. Академіка Палладіна (сучасна адреса)  

  Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського  

Установи:

Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України

Національна академія наук України...
 

Національна академія наук України

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Пам'ятні місця

Київ

Полтава

Шишаки

Кременчуг

Крим

Харків

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського


Використання матеріалів дозволяється лише за умови прямого посилання до порталу НБУВ
Електронна колекція «В. І. Вернадський» : www.nbuv.gov.ua/vernadsky/