Бази даних


В. І. Вернадський. Бібліографія - простий пошук


    

Авторський колектив

Архів новин

Ювілейна виставка (2013 р.)

Біографія


Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського


Читання академіка В.І. Вернадського


Навігатор


Меморіальна карта


Вид пошуку

Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; редкол.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко (голова), В. П. Волков [та ін.] ; уклад.: О. С . Онищенко, Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Устиновський. – К., 2012. – 603 c. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 10).

Видання є десятим томом ювілейної серії «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського», ініційованої Національною академією наук України і присвяченої 150-річчю від дня народження вченого.

Книга містить бібліографічні матеріали українською, російською, іноземними мовами за період 1885–2012 рр., включає зібрання наукових праць та монографії вченого, публікації у періодичних виданнях, епістолярну спадщину, літературу про життя.

Науково-допоміжний апарат видання представлено системою покажчиків, що сприяє повнішому розкриттю змісту бібліографії, зручності пошуку та користування.

   Переглянути документ


ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК до БІБЛІОГРІОГРАФІЇ

Автотрофність

Агроекологія

Агрономія

Академія наук СРСР

Антарктична станція "Академік Вернадський"

Антропогенез

Антропокосмізм

Архів В. І. Вернадського

Атомна енергія

Бджільництво

Більшовики

Біогеохімічна лабораторія ім. В. І. Вернадського

Біогеохімія

Біогеоценоз

Біографістика

Біоетика

Біологічний атомізм

Біологія

Біомінералогія

Біосфера

Біосфера

Біосферологія

Біофізика

Біоценоз

Болонський процес

Борове, с. (Казахстан)

Ботанічний сад Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

Бразилія

Будинок-музей В. І. Вернадського в ст. Вернадівка (Тамб. обл.)

Бутова гора

Великий адронний коллайдер

Вернадівка, с. (Білогорський р-н, АРК)

Вернадівка, ст. (Тамб. обл.)

Вернадський і діячі науки, культури і літератури

Вернадський і сучасна картина світу

Вернадський і сучасність

Вернадський і Україна

Ветеринарія

Видання творів В. І. Вернадського

Вища школа

Віталізм

Вітасфера

Воднева цивілізація

Водні ресурси

Вольтамперометрія

Всесвіт

Всеукраїнська академія наук України

Гегельянство

Генетика

Генетична мінералогія

Географія

Геодезія

Геоекологія

Геологічна школа В. І. Вернадського

Геологічне середовище

Геологічний музей ім. В. І. Вернадського

Геологічний час

Геологія

Геоморфолітосфера

Геополітика

Геотектоніка

Геофізіологія

Геохімія

Геохімія ландшафту

Гетьманат

Гідробіологія

Гідрогеологія

Гідрогеохімія

Гідроекологія

Гідросфера

Гінцівська пізньопалеолітична стоянка

Гіпотеза Геї

Гіпотеза Геї Дж. Лавлока

Гірничопромисловий комплекс

Гірські породи

Глобалізація

Глобалістика

Глобальна криза

Глобальне потепління

Громадсько-педагогічна діяльність В. І. Вернадського

Громадсько-політична діяльність В. І. Вернадського

Грунт

Грунтова радіоекологія

Грунтовий покрив

Грунтознавство

Гуманізм

Гуманітарно-економічна освіта

Дарвінізм

Демократія

Державний геологічний музей ім. В. І. Вернадського

Державність

Дидактичний принцип Таннері-Вернадського

Диканька, с.м.т.

Діалектика

Діалектика природи

Донбас

Донецький вугільний басейн

Еволюційна теорія

Еволюціонізм

Еволюція

Еволюція біосфери

Еволюція людства

Езотерика

Екзобіологія

Екогеохімія

Екоенергетика

Екоетика

Екологічна безпека

Екологічна етика

Екологічна ідеологія

Екологічна культура

Екологічна освіта

Екологічна політика

Екологічна свідомість

Екологічний моніторинг

Екологія

Екологія людини

Еколого-енергетичні проблеми

Економіка

Економічні погляди В. І. Вернадського

Екопсихологічне виховання

Емпіризм

Епістолярна спадщина В. І. Вернадського

Етика

Етногенез

Етнос

Євразія

Жива речовина

Закарпаття

Закон Бауера-Вернадського

Закон Кларка-Вернадського

Залізна руда

Земна кора

Земні надра

Зооінженерія

Ідеологія

Ідіосфера

Ільменські гори (Південний Урал)

Інженерна геологія

Інновації

Інноваційна діяльність

Інноваційна політика

Інноваційний розвиток

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського

Інтеграція науки

Інформатизація освіти

Інформаційна революція

Інформаційне суспільство

Історичне краєзнавство

Історіографія науки

Кабінет-музей В. І. Вернадського

Київ, м.

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Кібернетика

Кіровоград, м.

Класифікація наук

Коеволюція

Комісія з вивчення природних продуктивних сил Росії

Комісія з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського (- рр.)

Комісія НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського

Конференції

Конфуціанство

Космізм

Космічна педагогіка

Космологія

Космос

Космофізика

Космохімія

Кпістолярна спадщина В. І. Вернадського

Краєзнавство

Кременчук, м.

Кременчуцький краєзнавчий музей

Кременчуччина

Криворіжський басейн

Крим

Кристали

Кристалографія

Кристалохімія

Культура

Культура мовлення

Культурологія

Ландшафти

Латвія

Ленінградський університет

Липівка, с. (Тамб. обл., Пічаєв. р-н)

Лінгвістика

Літогенез

Літологія

Логіка

Макроеволюція

Марганець

Марганцеві руди

Математика

Медицина

Метеоритика

Метеорологія

Механіка

Мистецтво

Мікроорганізми

Мінерали

Мінералогічна школа В. І. Вернадського

Мінералогічний кабінет Московського університету

Мінералогічний музей в Парижі

Мінералогічний музей ім. В. І. Вернадського при кафедрі мінералогії С-Петербурзького держ. ун-та

Мінералогічний музей РАН

Мінералогічні музеї Москви

Мінералогія

Мова

Моделювання біологічних і соціальних систем

Моршанськ, м. (Тамбов. обл.)

Моршанський, р-н. (Тамб. обл.)

Москва, м.

Московський університет

Музей В. І. Вернадського в Москві

Музей В. І. Вернадського в Шишаках

Музей-заповідник В. І. Вернадського на Полтавщині

Музейна кімната В. І. Вернадського (с. Борове)

Музика

Навколишнє середовище

Натурфілософія

Наука

Наука

Науки про Землю

Наукова діяльність В. І. Вернадського

Наукова спадщина В. І. Вернадського

Наукова творчість

Наукова школа В. І. Вернадського

Наукове співробітництво

Наукове управління

Науковий дискурс

Наукові погляди В. І. Вернадського

Науково-освітній проект "Универсум Интернет о В. И. Вернадском"

Науково-просвітницьке товариство ім. В. І. Вернадського

Науково-технічна революція

Наукознавство

Нафта

Національна академія наук України

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

Національне питання

Нежива речовина

Нообіосфера

Ноогенез

Ноосфера

Ноосферизм

Ноосферна економіка

Ноосферна концепція

Ноосферна освіта

Ноосферна футурологія

Ноосферне світобачення

Ноосферні екосистеми

Ноосферогенез

Ноосферологія

Ноотехнології

Носфера

Одеса, м.

Онтологія

Освіта

Освіта

Павловська геологічна школа

Париж, м.

Паризька академія наук

Педагогіка

Педагогіка

Педагогічна діяльність Вернадського

Педагогічне виховання

Петербургзький університет

Підйом, с. Пічаєвський р-н (Тамбов. обл.)

Планетаризм

Планетарна етика

Планетне явище

Пневматосфера

Полтава, м.

Полтавське товариство любителів природи

Полтавський краєзнавчий музей

Полтавський художній музей

Полтавщина

Природа

Природа речовини

Природний газ

Природні води

Природні ресурси

Природознавство

Природознавство

Природокористування

Приютинське братство

Продуктивні сили

Продуктивність праці

Просвітницька діяльність В. І. Вернадського

Проспект Вернадського

Простір

Простір

Простір-час

Протоплазми

Псел, р.

Психологія особистості

Публіцистика

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

Радієвий інститут ім. В. Г. Хлопіна

Радій

Радіоактивність землі

Радіогеологія

Радіоекологія

Радіологія

Релігія

Родовід В. І. Вернадського

Російська академія наук

Росія

Ростов, м.

Рудовка, с. (Тамб. обл., Пічаєв. р-н)

Рудоутворення

Санкт-Петербург, м.

Світова економіка

Світогляд В. І. Вернадського

Середня Азія

Силікати

Симетрія

Синергетика

Синергетична економіка

Сільське господарство

Сімферопіль, м.

Сонячна система

Соціальна екологія

Соціальна енергетика

Соціальна психологія

Соціальний прогрес

Соціокультурна природа

Соціосфера

Соціум

Спогади про В. І. Вернадського

Срібло

Стратиграфія

Стратосфера

Суспільно-політична діяльність В. І. Вернадського

Суспільно-політичні і філософські погляди В. І. Вернадського

Суспільство

Схід

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Тамбовська обл.

Тамбовське земство

Тамбовський державний технічний університет

Тваринництво

Тверський державний університет

Тейяризм

Технічний прогрес

Техногенез

Техносфера

Тибетська медицина

Угорська Русь

Узкое, р-н - Півд.-Зах. адм. округ Москви

Україна

Українська академія наук

Українська антарктична станція "Академік Вернадський"

Українська екологічна школа

Українська ментальність Вернадського

Українська народна республіка

Українська школа фізичної економії

Українське наукове товариство

Уран

Фізика

Фізика

Філософи космісти

Філософія

Філософія

Філософія історії

Філософія освіти

Фінляндія

Фітоценологія

Фонд імені В. І. Вернадського

Франція

Центр проблем екології та коеволюції ім. В. І. Вернадського

Центральна наукова бібліотека АН УРС?Р

Цивілізація

Цивілізація

Час

Чернігівщина

Четвертинні відкладення

Чехія

Чорне море

Шишаки, с.м.т.

Щоденники

Ювілейна монета "Володимир Вернадський"

Ювілейні читання, присвячені В. І. Вернадському

Ядерна безпека

Ядерна геологія

Ялта, м.


Правила складання запиту ?

Оберіть необхідний вид пошуку (ключові слова, автор, назва, рік видання), введіть запит у поле пошуку:

  • Пошук за ключовими словами:
    Вводиться фраза природньою мовою. Пошук відбувається практично за всіма елементами бібліографічного опису. Фраза розбирається на окремі слова (цифри не враховуються!). Російські слова морфологічно нормалізуються (ігноруються закінчення слів). Знайдені документи сортуються за порядком зменьшення їх рангу (чим більше в знайденому документі слів із запиту, чим ці слова ближчі одне до одного тим вищий ранг документа).

  • Пошук за автором або назвою:
    Вводиться прізвище або початок назви. Потрібно вводити лише одного автора (або назву).
  • Пошук за роком:
    Вводиться рік видання (одне число).

Посилання Знайти подібні у бібліографічних описах документів, формує запит, що включає всі ключові слова обраного документа.

Отримавши результат пошуку, у Вас є можливість уточнити Ваш запит - шукати у знайденому.

 

Національна академія наук України

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Пам'ятні місця

Київ

Полтава

Шишаки

Кременчуг

Крим

Харків

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського


Використання матеріалів дозволяється лише за умови прямого посилання до порталу НБУВ
Електронна колекція «В. І. Вернадський» : www.nbuv.gov.ua/vernadsky/