Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Філософам - Наукова електронна бібліотека (4)
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>U=Ю6*667$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 107
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС40973

Станкевич, Ольга Викторовна.
Нормотворчество: философско-социологический анализ [Текст] : дис...канд.филос.наук:09.00.11 / Станкевич Ольга Викторовна ; Харьковский ун-т им. А.М.Горького. - Х., 1993. - 102 с. - Библиогр.:с.93-102

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС48655

Шаповал, Владимир Николаевич.
Духовная природа права. Методологический анализ [Текст] : дис...канд. филос. наук: 09.00.03 / Шаповал Владимир Николаевич ; МВД Украины, Университет внутренних дел. - Х., 1995. - 165 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС83009

Николко, Милана Владимировна.
Коммуникационная природа легитимационных процессов [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.03 / Николко Милана Владимировна ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2004. - 203 л. - Библиогр.: л. 187-203

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС82907

Дюжев, Дмитрий Владимирович.
Информационное общество: социально-правовая парадигма общественного развития [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.03 / Дюжев Дмитрий Владимирович ; Донецкий национальный ун-т. - Донецк, 2004. - 210 л. - Библиогр.: л. 188-210

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС85357

Краснокутський, Олександр Володимирович.
Соціально-філософський аналіз феномена влади [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Краснокутський Олександр Володимирович ; Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2004. - 193 арк. - арк. 169-193

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС85898

Бутченко, Тарас Іванович.
Еволюція договірної концепції походження держави: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Бутченко Тарас Іванович ; Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2004. - 173 арк. - арк. 157-173

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС56493

Рябов, Сергій Геннадійович.
Легітимація влади як соціально-філософська проблема (концептуально-методологічний аналіз) [Текст] : дис... д-ра філософ. наук: 09.00.03 / Рябов Сергій Геннадійович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 424 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС61155

Бакаєв, Юрій Вікторович.
Тоталітарне суспільство: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Бакаєв Юрій Вікторович ; Українська академія держ. управління при Президентові України. - К., 1997. - 184 л. - л.180-184

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС63589

Околіта, Світлана Вікторівна.
Справедливість та законність як принципи державно- правового регулювання [Текст] : дис... канд. наук держ. управління: 25.00.02 / Околіта Світлана Вікторівна ; Українська Академія держ. управління при Президентові України. - К., 2000. - 178 л. - л.171-178

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС63798

Хмель, Владимир Васильевич.
Дилемма этатизма и антиэтатизма в современной французской философии (историко-философский анализ) [Текст] : дис... д-ра филос. наук: 09.00.05 / Хмель Владимир Васильевич ; Национальная горная академия Украины. - Д., 1999. - 394 л. - л.364-394

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС65596

Козловський, Антон Антонович.
Гносеологічна природа права (філософсько-правовий аналіз) [Текст] : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Козловський Антон Антонович ; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2000. - 464 арк. - арк. 389-464.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС65052

Нгуен Хоанг Ань
Особенности формирования правового государства в современном Вьетнаме (социально-философский анализ) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.03 / Украинская академия политических наук. - К., 1998. - 156 л. - л. 145-156

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС74075

Діденко, Ніна Григорівна.
Взаємодія управління, влади і держави як предмет філософського аналізу [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Діденко Ніна Григорівна ; Донецька держ. академія управління. - Донецьк, 2002. - 163 арк. - арк. 148-163

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС80316

Черноног, Раїса Андріївна.
Держава і громадянське суспільство: соціокультурні аспекти розвитку [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Черноног Раїса Андріївна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2003. - 185 арк. - арк. 171-185

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС95693

Пролеєв, Сергій Вікторович.
Феномен влади: сутність, генезис, типи легітимації (соціально-філософський аналіз) [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Пролеєв Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - К., 2006. - 440 арк. - арк. 404-440

Рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС95994

Литвинов, Олександр Миколайович.
Філософія права Новгородцева П.І.: осмислення права і держави в контексті суспільного ідеалу [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Литвинов Олександр Миколайович ; Луганська академія внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. - Луганськ, 2005. - 240 арк. - арк. 202-231

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС98962

Шевченко, Олег Константинович.
Осуществление власти в условиях трансформационных процессов современной Украины [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.03 / Шевченко Олег Константинович ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2006. - 189 л. - Библиогр.: л. 171-189

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС100477

Гаврилов, Микола Іванович.
Філософія демократичної державності [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Гаврилов Микола Іванович ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2006. - 417 арк. - арк. 380-417

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС100632

Войтов, Володимир Вікторович.
Соціально-філософський зміст правосвідомості [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Войтов Володимир Вікторович ; Запорізький національний ун-т. - Запоріжжя, 2007. - 200 арк. - арк. 178-200

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС100634

Кумкин, Игорь Александрович.
Гражданское согласие как необходимое условие развития современного украинского общества [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.03 / Кумкин Игорь Александрович ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2007. - 221 л. - Библиогр.: л. 204-221

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 20.05.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського