Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Філософам - Наукова електронна бібліотека (74)
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>U=Ю21$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 2646
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС40594

Турпак, Надежда Васильевна.
Проблема единства человека и мира в украинской и российской философской культуре (идея космизма) [Текст] : дис...канд.филос.наук:09.00.03 / Турпак Надежда Васильевна ; КГПИ им. М.П.Драгоманова. - К., 1993. - 139 с. - Библиогр.:с.130-139

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС40973

Станкевич, Ольга Викторовна.
Нормотворчество: философско-социологический анализ [Текст] : дис...канд.филос.наук:09.00.11 / Станкевич Ольга Викторовна ; Харьковский ун-т им. А.М.Горького. - Х., 1993. - 102 с. - Библиогр.:с.93-102

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС47433

Мысык, Ирина Георгиевна.
Принцип системности в гуманитарном знании (на материале лингвистики) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Мысык Ирина Георгиевна ; Южноукраинский педагогический ун-т им. К.Д.Ушинского. - О., 1995. - 142 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС47628

Шевцов, Сергей Павлович.
Онтологический и гносеологический аспекты феномена разорванного сознания [Текст] : дис...канд. филос. наук: 09.00.01 / Шевцов Сергей Павлович ; Южноукраинский педагогический ун-т им. К.Д.Ушинского. - О., 1995. - 160 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС47900

Ионенко, Ирина Романовна.
Онтология свободы: опыт системного исследования [Текст] : дис...канд. филос. наук: 17.00.08 / Ионенко Ирина Романовна ; Харьковский ун-т. - Х., 1995. - 144 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС50289

Мулярчук, Євген Іванович.
Феномен конечності буття людини. Екзистенційний та етичний аспекти [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.07 / Мулярчук Євген Іванович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1996. - 172 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС50319

Парафійник, Надія Іванівна.
Аксіологічні аспекти релігії та атеїзму, їх роль у світоглядному становленні молоді [Текст] : дис... канд. філос. наук / Парафійник Надія Іванівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 163 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС50548

Дондюк, Андрій Миколайович.
Традиція як спосіб людського буття [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Дондюк Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1996. - 174 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС50484

Серебряна, Тетяна Олександрівна.
Міра в контексті антропологічної проблематики [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Серебряна Тетяна Олександрівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 173 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС50592

Огнєва, Тетяна Костянтинівна.
Проблема людини у філософії і культурі України ХYII століття [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Огнєва Тетяна Костянтинівна ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1996. - 180 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС50808

Кавалеров, Анатолій Анатолійович.
Ціннісні орієнтації особистості у духовній культурі (соціально-філософський аспект) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Кавалеров Анатолій Анатолійович ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О., 1996. - 192 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС51062

Клепіков, Андрій Олександрович.
Феномен комунікації в світі культури [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Клепіков Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1996. - 200 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС50836

Бунакова, Ирина Викторовна.
Социальные способности личности как объект философского анализа (историко-философский аспект) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Бунакова Ирина Викторовна ; Днепропетровский гос. ун-т. - Днепропетровск, 1996. - 172 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС51048

Виноградова, Наталия Михайловна.
Идея Бога как объект социального познания (методологический аспект) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.02 / Виноградова Наталия Михайловна ; Южноукраинский педагогический ун-т им. К.Д.Ушинского. - О., 1996. - 164 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС51064

Кобець, Роман Васильович.
Людське буття в культурі: феноменологічний аналіз [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Кобець Роман Васильович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1996. - 220 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС51083

Вакуліна, Вікторія Миколаївна.
Двоїстий характер людського буття [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Вакуліна Вікторія Миколаївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 148 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС47648

Малівський, Анатолій Миколайович.
Феномен уявлення в класичній і сучасній філософії [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Малівський Анатолій Миколайович ; Дніпропетровський технічний ун-т залізничного транспорту. - Дніпропетровськ, 1995. - 194 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС47500

Ожеван, Микола Андрійович.
Концепції людини в природничонауковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноцентризму та людинокосмізму) [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.08 / Ожеван Микола Андрійович ; Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 1993. - 294 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС42749

Будагьянц, Людмила Миколаївна.
Розвиток методу пізнання сутності людини як самокритика філософії [Текст] : дис...канд.філос.наук:09.00.01 / Будагьянц Людмила Миколаївна ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1993. - 140 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС56677

Барановський, Володимир Миколайович.
Генезиз теорії саморуху [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Барановський Володимир Миколайович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 379 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 16.07.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського