Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Філософам - Наукова електронна бібліотека (166)Філософам - Інформаційні ресурси Інтернет (9)Філософам - Віртуальна бібліографічна довідка (39)
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*<.>U=Ю2$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 4904
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС40267

Видгоф, Владимир Михайлович.
Целостность эстетического сознания как предмет философского исследования [Текст] : дис.в форме науч.докл...д-ра филос.наук:09.00.01;09.00.04 / Видгоф Владимир Михайлович ; Уральский ун-т им. А.М.Горького. - Екатеринбург, 1993. - 53 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС40594

Турпак, Надежда Васильевна.
Проблема единства человека и мира в украинской и российской философской культуре (идея космизма) [Текст] : дис...канд.филос.наук:09.00.03 / Турпак Надежда Васильевна ; КГПИ им. М.П.Драгоманова. - К., 1993. - 139 с. - Библиогр.:с.130-139

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС40973

Станкевич, Ольга Викторовна.
Нормотворчество: философско-социологический анализ [Текст] : дис...канд.филос.наук:09.00.11 / Станкевич Ольга Викторовна ; Харьковский ун-т им. А.М.Горького. - Х., 1993. - 102 с. - Библиогр.:с.93-102

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС43488

Скобликов, Алексей Спиридонович.
Физическая теория и системно-организационный подход [Текст] : дис...канд.филос.наук:09.00.08 / Скобликов Алексей Спиридонович ; ОГУ им. И.И.Мечникова. - О., 1991. - 179 л. - л.166-179

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС44391

Халилова, Ольга Владимировна.
Методологический анализ исследований квантово-корреляционных эффектов [Текст] : дис...канд.философ.наук:09.00.08 / Халилова Ольга Владимировна ; Харьковский ун-т. - Х., 1993. - 133 л. - л.:119-133

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС45618

Мартынюк, Юрий Николаевич.
Генетические основания знания: философские традиции и современный анализ [Текст] : дис...д-ра философ.наук:09.00.03 / Мартынюк Юрий Николаевич ; Симферопольский ун-т. - Симферополь, 1993. - 293 л. - л.:271-293

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС47433

Мысык, Ирина Георгиевна.
Принцип системности в гуманитарном знании (на материале лингвистики) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Мысык Ирина Георгиевна ; Южноукраинский педагогический ун-т им. К.Д.Ушинского. - О., 1995. - 142 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС47628

Шевцов, Сергей Павлович.
Онтологический и гносеологический аспекты феномена разорванного сознания [Текст] : дис...канд. филос. наук: 09.00.01 / Шевцов Сергей Павлович ; Южноукраинский педагогический ун-т им. К.Д.Ушинского. - О., 1995. - 160 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС47900

Ионенко, Ирина Романовна.
Онтология свободы: опыт системного исследования [Текст] : дис...канд. филос. наук: 17.00.08 / Ионенко Ирина Романовна ; Харьковский ун-т. - Х., 1995. - 144 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС54964

Евсеев, Сергей Леонидович.
Образ науки в ситуации постмодерна: философский анализ [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Евсеев Сергей Леонидович ; Харьковский гос. ун-т. - Х., 1997. - 164 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС48621

Коробкина, Татьяна Владимировна.
Феномен интуиции. Философско-методологический анализ [Текст] : дис...канд. филос. наук: 09.00.08 / Коробкина Татьяна Владимировна ; Харьковский ун-т. - Х., 1995. - 139 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС48686

Грищенко, Ніна Володимирівна.
Феномен творчості (філософсько-онтологічні засади) [Текст] : дис...канд. філос. наук: 09.00.01 / Грищенко Ніна Володимирівна ; Харківський ун-т. - Х., 1995. - 180 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС49679

Мельник, Володимир Петрович.
Філософія технікознавства: єдність гносеологічного і предметно- перетворювального [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.01 / Мельник Володимир Петрович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 380 л. - л.:364-380

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС50289

Мулярчук, Євген Іванович.
Феномен конечності буття людини. Екзистенційний та етичний аспекти [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.07 / Мулярчук Євген Іванович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1996. - 172 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС50319

Парафійник, Надія Іванівна.
Аксіологічні аспекти релігії та атеїзму, їх роль у світоглядному становленні молоді [Текст] : дис... канд. філос. наук / Парафійник Надія Іванівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 163 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС50548

Дондюк, Андрій Миколайович.
Традиція як спосіб людського буття [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Дондюк Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1996. - 174 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС50484

Серебряна, Тетяна Олександрівна.
Міра в контексті антропологічної проблематики [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Серебряна Тетяна Олександрівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 173 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС50508

Менжулін, Вадим Ігорович.
Трансформація психоаналітичної концепції міфу [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Менжулін Вадим Ігорович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 167 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС50582

Корпало, Тарас Іванович.
Проблема трансцендентності в теорії пізнання [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Корпало Тарас Іванович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 174 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС50592

Огнєва, Тетяна Костянтинівна.
Проблема людини у філософії і культурі України ХYII століття [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Огнєва Тетяна Костянтинівна ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1996. - 180 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 19.04.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського