Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*<.>GRR=4ЧЕХ$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 22
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС74256

Українець, Стефанія Ярославівна.
Національне як екзистенційний проект і рух екзистенції у предметному полі Празької поетичної школи [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Українець Стефанія Ярославівна ; Рівненський держ. технічний ун-т. - Рівне, 2002. - 190 арк. - арк. 168-190

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
РА320126

Українець, Стефанія Ярославівна.
Національне як екзистенційний проект і рух екзистенції у предметному полі Празької поетичної школи [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Українець Стефанія Ярославівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2002. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
Видання зберігається у :


      
3.
ВА588604


Т.Г.Масарик і нова Європа [Текст] : матеріали Першої укр.-чеської наук.-теорет. конф. "Масариківські читання", м.Київ, 7-8 квітня 1998 р. / Міжнародний науково-технічний ун-т ; відп.ред. С. В. Віднянський. - К. : [б.в.], 1998. - 80 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ВА607385

Паточка, Ян.
Негативний платонізм [Текст] ; Вічність та історичність ; Єретичні есе про філософію історії / Я. Паточка ; пер. Б. Марусик [та ін.] ; . - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. - 374 с. - Альтернативна назва : Еретичні есе про філософію історії/ Паточка, Ян. - ISBN 966-500-132-9

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
5.
ВА570351


Ян Гус [Текст] ; Лютер ; Кальвин ; Цвингли ; Патриарх Никон / сост., общ.ред. и послесловие Н. Ф. Болдырев ; . - Челябинск : Урал, 1996. - 524 с.:ил. - (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф.Павленкова ; т.12). - ISBN 5-88294-054-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ВС38387


Т.Г.Масарик: Философия - социология - политика [Текст] : избранные тексты / сост. М. Петрусек, Н. П. Нарбут. - М. : Издательство Российского университета дружбы народов, 2003. - 663 с. - ISBN 5-209-01513-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
7.
ВА644660

Коменский, Ян Амос.
Панпедия [Текст] : искусство обучения мудрости / Я. А. Коменский ; пер. с лат. М. М. Сокольская ; отв. ред. Э. Д. Днепров, Г. Б. Корнетов ; Университет Российской академии образования. - М. : Издательство УРАО, 2003. - 318 с. - (Новая педагогическая библиотека). - Библиогр.: с. 293-309. - ISBN 5-204-00349-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
8.
АО263586

Больцано, Бернард.
Учение о науке [Текст] : избранное / Б. Больцано ; пер. Б. И. Федоров. - СПб. : Наука, 2003. - 520 с. - (Слово о сущем ; т. 45). - ISBN 5-02-026846-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
Категорія: Релігія   
9.
ВА693007

Марчукова, Светлана Марковна.
Ян Амос Коменский: человек в "лабиринте света" [Текст] / С. М. Марчукова. - СПб. : Издательство Христианского библейского братства св. апостола Павла, 2006. - 285с., [8 ]л. ил.: ил. - Библиогр.: с. 278-285 (183 назв.). - ISBN 5-94172-047-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд


      
10.
ВА674541

Кортгаазе, Вернер.
Від Меланхтона до Коменського та Чижевського [Текст] : вибрані праці / В. Кортгаазе ; ред. Р. Мних, Є. Пшеничний. - 2.вид., доп. - Дрогобич ; К. : Коло, 2005. - 378с., 4 арк. іл. - ISBN 966-7996-56-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ВА710183

Нагорняк, Михайло Миколайович.
Національно-державницька концепція Томаша Масарика [Текст] : монографія / М. М. Нагорняк ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Логос, 2009. - 368 с. - Бібліогр.: с. 316-365. - ISBN 978-966-171-107-4

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека
Універсальний підсобний фонд


      
12.
АО262220

Ярема, Яким.
Провідні ідеї фільософії Томи Масарика [Текст] : з приводу 75-ліття народження / Я. Ярема. - Прага : Український громадський видавничий фонд, 1925. - 78 с.
Опис мовою оригіналу.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
13.
Österr.bibl./№2032/252.5

Winter, Eduard.
Bernard Bolzano [Text] : Ein Denker und Erzieher im Österreichischen Vormärz. Vorgelegy in der Sitzung am. Mai 1967 / E. Winter. - Wien[etc.] : Böhlaus Nachf., 1967. - 134 S. - (Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wiss. Philosophisch-historische klasse ; 252) (Veröffentlichungen / Kommission für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts ; Heft 8)

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
14.
Österr.bibl./№4666


Bernard Bolzano, 1781-1848 [Text] : Studien und Quellen. - Berlin : Akademie-Verl., 1981. - 364 S.: Fig.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
15.
ІВ205933


Comenius und der Weltfriede [Text] / unter Mitarb. B. Motel [u.a.] ; hrsg. W. Korthaase [u.a.]. - Berlin : Deutsche Comenius-Gesellschaft, 2005. - 992 S.: Ill.
Tekst nim., angl. m.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
16.
MFI4665/1-3

Gieske, Carsten.
Konzeption und Methode der Auslegung bei Bernhard Bolanzo [Text] : Diss. / C. Gieske ; Universität Hamburg. - Hamburg : [б.в.], 2001. - 246 S.: Abb.
3 mfishe

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
17.
Österr.bibl./№4664

Bolzano, Bernard.
Ausgewählte Schriften [Text] / B. Bolzano ; hrsg. u. eingel. E. Winter. - Berlin : Union Verl., 1976. - 367 S. - (Texte zur Philosophie und Religionsgeschichte). - Бібліогр.: 366S.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :


      
18.
ІВ209928


Jan Amos Komeński a kultura epoki baroku [Text] / red. B. Sitarska, R. Mnich. - Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2007. - 314 s.: fot. - (Studia comeniana sedlcensia ; t.1). - Бібліогр.: v kinci st. - ISBN 978-83-7051-446-4
Text pol., nim., ros. m.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
19.
Айзеншток/№10932

Kutnar, František.
Tri studie o Františku Palackém [Text] / F. Kutnar [та ін.]. - [Olomouc] : Nákladem Palackého university v Olomouci, 1949. - 247 s. - Альтернативное название : Tri studie o Palackém

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
20.
ІВ208686


"Rýžoviště zlata a doly drahokamů..." [Text] : sborník pro Václava Huňáčka / sest. V. Lendělová, M. Routil. - Červený Kostelec : Pavel Mervart ; Praha : Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta, 2006. - 579 s.: il. - (Russia Altera : dějiny. Kultura. Duchovnost). - ISBN 80-86818030-6. - ISBN 80-7308-143-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :

...
 
Статистика
за 19.04.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського