Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Вісник післядипломної освіти
Пошуковий запит: (<.>PREF=vpoupra<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління та адміністрування : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти". – Київ: Атопол Груп, 2005. - Виходить щоквартально. - ISSN 2218-7650

Видання індексується Google Scholar



НАДХОДЖЕННЯ:
2016  
2017  

Тематика:

актуальні наукові проблеми педагогіки, професійної підготовки фахівців, що сприяють розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні

Засновники:

Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти"

Рік заснування:

2005

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 22086-11986Р від 16.05.2016 р.

Головний редактор:

Олійник Віктор Васильович (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук)

Заступники головного редактора:

Отич О. М. (д-р пед. наук, проф.), Сергеєва Л. М. (д-р пед. наук, проф.)

Відповідальні секретарі:

Ануфрієва О. Л. (канд. пед. наук, доц.)

Редколегія:

Бібік Н. М. (д. чл. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Бондарчук О. І. (д-р психол. наук, проф.), Волянюк Н. Ю. (д-р психол. наук, проф.), Діденко Н. Г. (д-р наук з держ. упр., проф.), Дмитренко Г. А. (д-р екон. наук, проф.), Джерва К. (д-р хабіліт., проф. (Польща)), Джонсон Дж. (д-р наук, проф. (США)), Євтух М. Б. (д. чл. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Асаф Дагбейи огли Заманов (д-р фіз.-мат. наук, проф. (Азербайджан)), Карамушка Л. М. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф.), Кевішас Й. (д-р пед. наук, проф. (Литва)), Кириченко М. О. (чл.-кор. Акад. наук вищ. освіти України, канд. пед. наук, доц.), Клокар Н. І. (д-р пед. наук, проф.), Лушин П. В. (д-р психол. наук, проф.), Маслов В. І. (д-р пед. наук, проф.), Москаленко В. В. (д-р філос. наук, проф.), Протасова Н. Г. (д-р пед. наук, проф.), Романенко М. І. (д-р філос. наук, проф.), Рябова З. В. (д-р пед. наук, проф.), Сікорска Х. К. (д-р філос. проф. (Польща)), Снісаренко О. С. (канд. пед. наук, доц.), Сорочан Т. М. (д-р пед. наук, проф.), Татенко В. О. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф.), Тимошко Г. М. (д-р пед. наук, проф.), Торба Н. Г. (канд. психол. наук, доц.), Шкляр А. Х. (д-р пед. наук, проф. (Білорусь)), Яковець В. П. (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

Інтернет:

Адресавул. Січових Стрільців, 52-А, м. Київ, 04053, Україна
E-mail nv-umo@mail.ru
Телефон(044) 481-38-00; 484-10-96
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського