Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник післядипломної освіти
Пошуковий запит: (<.>PREF=vpoupra<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління та адміністрування : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти". – Київ: Атопол Груп, 2005. - Виходить щоквартально. - ISSN 2522-9958 (print)


Зміна назви: до 2016 р., №1(30) див.: "Вісник післядипломної освіти". - ISSN 2218-7650

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2016  
2017  
2019  

Тематика:

актуальні наукові проблеми державного управління та адміністрування, професійної підготовки фахівців, що сприяють розвитку післядипломної освіти в Україні

Засновники:

Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти"

Рік заснування:

2005

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 22086-11986Р від 16.05.2016 р.

Реєстрація у ДАК України:

Наказ № 374 від 13.03.2017 р.

Головний редактор:

Олійник Віктор Васильович (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук)

Заступники головного редактора:

Алейнікова О. (д-р наук з держ. упр., проф.), Карташов Є. (д-р наук з держ. упр., проф.)

Відповідальні секретарі:

Супрун В. (канд. екон. наук, доц.)

Редколегія:

Бєлопольський М. (д-р екон. наук, проф.), Вайва З. (д-р наук, проф. (Литва)), Васильченко Я. (техн. ред.), Гаєвська Л. (д-р наук з держ. упр., доц.), Діденко Н. Г. (д-р наук з держ. упр., проф.), Дмитренко Г. А. (д-р екон. наук, проф.), Дунаєв І. (д-р наук з держ. упр., проф.), Іорданеску Ю. (PhD, проф. (Румунія)), Кириченко М. О. (чл.-кор. Акад. наук вищ. освіти України, канд. пед. наук, доц.), Клокар Н. І. (д-р пед. наук, проф.), Кураташвілі А. (д-р екон., філос. та юрид. наук, проф. (Грузія)), Лілі Р. (д-р екон. наук, проф. (Румунія)), Лукіна Т. (д-р наук з держ. упр., проф.), Олійник В. (канд. пед. наук, доц.), Пєтков С. (д-р юрид. наук, проф.), Поспєлова Т. (д-р наук з держ. упр., проф.), Ригал Г. (д-р хабіліт., проф. (Польща)), Романенко К. (д-р наук з держ. упр., доц.), Рябова З. В. (д-р пед. наук, проф.), Сиченко В. (д-р наук з держ. упр., проф.), Тимошко Г. М. (д-р пед. наук, проф.), Хорска Е. (д-р екон. наук, хабіліт., проф. (Словаччина))

Інтернет:

Наукометричні та реферативні бази даних:

  • Academic Resource Index
  • SJIF
  • CiteFactor
Адресавул. Січових Стрільців, 52-А, м. Київ, 04053, Україна
E-mail ya.vasilchenko@gmail.com nv-umo@ukr.net
Телефон(044) 481-38-00; 484-10-96
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського