Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Синчак В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 10
Представлено документи з 1 до 10
1.
ДС53123

   Синчак, Віктор Петрович.
Податковий механізм в сільскому господарстві [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Синчак Віктор Петрович ; УААН, Ін-т аграр. економіки. - К., 1997. - 194 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут аграрної економіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА295257

   Синчак, Віктор Петрович.
Податковий механізм в сільскому господарстві [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Синчак Віктор Петрович ; УААН, Ін-т аграр. економіки. - К., 1997. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут аграрної економіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА365035

   Синчак, Віктор Петрович.
Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.08 / Синчак Віктор Петрович ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2009. - 37 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА696304

   Синчак, Віктор Петрович.
Система оподаткування в сільському господарстві України: теорія, методологія та практика [Текст] : монографія / В. П. Синчак ; Академія аграрних наук, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", Хмельницький ун-т управління та права. - К. ; Хмельницький : ХУУП, 2008. - 476 c. - Бібліогр.: с. 430-460. - ISBN 978-966-8823-17-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія аграрних наук; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"; Хмельницький університет управління та права

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА680898

   Синчак, Віктор Петрович.
Еволюція наукової думки в оподаткуванні та її реалізація у податкових системах [Текст] / В. П. Синчак ; Академія аграрних наук України. Відділення фінансів, обліку та інвестицій, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", Хмельницький ун-т управління та права. - К. ; Хмельницький : ХУУП, 2006. - 294 с. - Бібліогр.: с. 259-278. - ISBN 966-8823-07-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Академія аграрних наук України (Київ). Відділення фінансів, обліку та інвестицій; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"; Хмельницький університет управління та права

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС115966

   Синчак, Віктор Петрович.
Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Синчак Віктор Петрович ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки" УААН. - К., 2009. - 490, [4] арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 399-443.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); "Інститут аграрної економіки", національний науковий центр (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА766872

   Синчак, Віктор Петрович.
Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Синчак В. П., Крушинська А. В. ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2013. - 503 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 494-503. - 200 прим. - ISBN 978-966-8823-92-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Крушинська, Алла Вікторівна; Хмельницький університет управління та права

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

8.
ВА796175


Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації [Текст] : зб. тез II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 8-9 жовт. 2015 р.) / Хмельниц. облдержадмін. [та ін.] ; [за заг. ред. Синчака В. П.]. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2015. - 345 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 120 прим. - ISBN 978-617-7169-41-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Синчак, В. П. (ред.); Хмельницька обласна державна адміністраціяХмельницька обласна рада; Хмельницька торгово-промислова палата; Хмельницький університет управління та права; Поморська академія; "Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації", міжнародна науково-практична конференція (2 ; 2015 ; Хмельницький)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА816657


Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації [Текст] : зб. тез ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 22-23 верес. 2017 р.) / Хмельниц. облрада [та ін.] ; [за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Синчака В. П.]. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2017. - 294 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 90 прим. - ISBN 978-617-7572-03-8
Присвяч. 25-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Синчак, В. П. (ред.); Хмельницька обласна державна адміністраціяХмельницька обласна рада; Хмельницький університет управління та права; Поморська академія (Слупськ); Університет Гарц; "Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації", міжнародна науково-практична конференція (3 ; 2017 ; Хмельницький)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА818740


Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці [Текст] : [колект.] монографія / [В. П. Синчак та ін.] ; наук. ред. д-р екон. наук, проф. Синчак В. П. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2017. - 372 с. : рис., табл. - Бібліогр. в знесках. - 300 прим. - ISBN 978-617-7572-07-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Синчак, Віктор Петрович; Арзянцева, Дар'я Андріївна; Бучковська, Яна Георгіївна; Дранус, Валентин Вікторович; Жук, Валерій Миколайович; Синчак, Віктор Петрович (наук. ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського