Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Прядко В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 36
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС50956

Прядко, Виктор Алексеевич.
Совершенствование системы технической эксплуатации маневровых локомотивов [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / Прядко Виктор Алексеевич ; Днепропетровский гос. технический ун-т железнодорожного транспорта. - Днепропетровск, 1995. - 219 л. !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Днепропетровский государственный технический университет железнодорожного транспорта

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС63769

   Прядко, Володимир Васильович.
Проблеми відтворення виробничих процесів у молочній промисловості України на сучасному етапі [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Прядко Володимир Васильович ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 1999. - 151 л. - Бібліогр.: л. 123-133 !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Рада по вивченню продуктивних сил України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС98841

   Прядко, Володимир Васильович.
Економічна ефективність виробництва товарів народного споживання: методологія і практика управління (на прикладі харчової і легкої промисловості) [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.07.01 / Прядко Володимир Васильович ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 2005. - 414 арк.: рис., табл. - Бібліогр.: арк. 345-364 !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Рада по вивченню продуктивних сил України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА292313

Прядко, Виктор Алексеевич.
Совершенствование системы технической эксплуатации маневровых локомотивов [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / Прядко Виктор Алексеевич ; Днепропетровский гос. технический ун-т железнодорожного транспорта. - Днепропетровск, 1996. - 15 с. !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Днепропетровский государственный технический университет железнодорожного транспорта

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА337339

   Прядко, Володимир Васильович.
Економічна ефективність виробництва товарів народного споживання: методологія і практика управління (на прикладі харчової і легкої промисловості) [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.07.01 / Прядко Володимир Васильович ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 2005. - 29 с. !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Рада по вивченню продуктивних сил України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА304361

   Прядко, Володимир Васильович.
Проблеми відтворення виробничих процесів у молочній промисловості України на сучасному етапі [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Прядко Володимир Васильович ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 1999. - 20 с. !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Рада по вивченню продуктивних сил України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА592284


Проблеми і перспективи розвитку фінансової політики в Україні в умовах ринкової економіки [Текст] : матеріали міжвуз. наук.- практ. конф. 17-18 трав. 1999 р. / Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України ; ред. В. В. Прядко [та ін.]. - Чернівці : Ратуша, 1999. - 223 с. - ISBN 966-95061-0-7 !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Прядко, В. В. (ред.); Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України (Київ)Національна академія наук України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА598242

Діденко, Василь Миколайович.
Загальна теорія фінансів [Текст] : навчальний посібник для вищ. учбових закладів економічного профілю III та IV рівнів акредитації / В. М. Діденко [та ін] ; Буковинський держ. фінансово-економічний ін-т. - Чернівці : Ратуша, 2000. - 638 с. - Бібліогр.: с. 622-634. - ISBN 966-95061-7-4 !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Попова, Валентина Дмитрівна; Прядко, Володимир Васильович; Буковинський державний фінансово-економічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВС36513

   Пересада, Анатолій Анатолійович.
Управління інвестиційним процесом [Текст] / А. А. Пересада ; ред. В. М. Прядко. - К. : Лібра, 2002. - 472 с.: рис. - Бібліогр.: с. 468-471. - ISBN 996-7035-48-4 !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Прядко, В. М. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

10.
ВА628371

   Мостенська, Тетяна Леонідівна.
Основи маркетингу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Л. Мостенська, В. В. Прядко. - Чернівці : Букрек, 2002. - 184 с.: рис. - Бібліогр.: с. 177-178. - ISBN 966-7854-44-2 !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Прядко, Володимир Васильович

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

11.
ВА647110

   Прядко, Володимир Васильович.
Економічна ефективність виробництва: проблеми теорії та методології управління [Текст] / В. В. Прядко ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К. : Наукова думка, 2003. - 282 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 203-210. - ISBN 966-00-0113-4 !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Рада по вивченню продуктивних сил України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА661381

   Прядко, Володимир Васильович.
Виробництво товарів народного споживання: проблеми теорії і практики [Текст] / В. В. Прядко ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. - К. : НУХТ, 2005. - 232 с. - Бібліогр.: с. 196-209. - ISBN 966-612-043-7 !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Рада по вивченню продуктивних сил України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА589057

   Прядко, Володимир Васильович.
Методологічні основи відтворення засобів виробництва в молочній промисловості [Текст] / В. В. Прядко ; ред. І. А. Чепурнов ; Український держ. ун-т харчових технологій, Буковинський фінансово-економічний ін-т. - Чернівці : Ратуша, 1998. - 83 с. - Бібліогр.: с. 75-82. - ISBN 966-95061-3-1 !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Чепурнов, І. А. (ред.); Український державний університет харчових технологій (Київ)Буковинський фінансово-економічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА706376


Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку регіону в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 листопада 2008 року / Буковинська держ. фінансова академія, Науково-дослідний фінансовий ін-т ДННУ, Академія фінансового управління, Молдавська економічна академія ; ред. В. В. Прядко. - Чернівці : Технодрук, 2008. - 268 с. - Бібліогр.: в кінці ст. !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Прядко, В. В. (ред.); Буковинська державна фінансова академіяНауково-дослідний фінансовий інститут ДННУ (Київ); Академія фінансового управління (Київ); Молдавська економічна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА709691


Розвиток національної економіки в умовах євроатлантичної інтеграції та світової фінансової кризи [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 5-6 березня 2009 року / голов. ред. В. В. Прядко ; Буковинська держ. фінансова академія, Університет Штефан чел Маре, Молдовська економічна академія, Університет "Лодзька політехніка", Наукове товариство молодих учених та студентів БДФА. - Чернівці : [б.в.], 2009. - 440 с. !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Прядко, В. В. (голов. ред.); Буковинська державна фінансова академіяУніверситет Штефан чел Маре (м. Сучава, Румунія); Молдовська економічна академія (м. Кишинів); Університет "Лодзька політехніка" (м. Лодзь, Польша); Наукове товариство молодих учених та студентів БДФА

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА712924

Прядко, В. В..
Історія грошей і кредиту [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Прядко, М. М. Сайко ; Буковинська держ. фінансова академія. - К. : Кондор, 2009. - 508 с. - Бібліогр.: с. 478-496. - ISBN 978-966-351-221-1 !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Сайко, М. М; Буковинська державна фінансова академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА720200


Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи [Текст] : матеріали ювілейної міжнар. наук.-практ. конф., [Чернівці, 22-23 жовтня 2009 р.] / Буковин. держ. фін. акад., Н.-д. фін. ін-т ДННУ "Акад. фін. упр.", Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Університет Штефан чел Маре, Молдов. екон. акад., Ун-т Рієки, Ун-т "Лодзька політехніка" ; голов. ред. В. В. Прядко. - Чернівці : [б.в.], 2009. - 408 с.: рис., табл. - Бібліогр.: в кінці статей. !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Прядко, В. В. (голов. ред.); Національна академія наук УкраїниІнститут кібернетики імені В. М. Глушкова (Київ); Буковинська державна фінансова академія; Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ "Академія фінансового управління" (Київ); Університет Штефан чел Маре (м. Сучава, Румунія); Молдовська економічна академія (м. Кишинів, Молдова); Університет Рієки (м. Рієка, Ховатія); Університет "Лодзька політехніка" (м. Лодзь, Польша)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА727529


Науково-методологічні засади і механізми виходу України та інших європейських держав з фінансово-економічної кризи [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студ., Чернівці, 25-26 березня 2010 р. / Буковин. держ. фін. акад.[та ін.] ; редкол.: В. В. Прядко (голов. ред.) [та ін.]. - Чернівці : БДФА, 2010. - 443 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. мовами. - Бібліогр. у кінці ст. - 100 экз. !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Прядко, В. В. (голов. ред.); Білик, М. Д. (ред.); Гуцал, І. С. (ред.); Дейнеко, Л. В. (ред.); Євдокименко, В. К. (ред.); Буковинська державна фінансова академія; Академія фінансового управління (Київ). Науково-дослідний фінансовий інститут; Університет Штефан чел Маре; Молдовська економічна академія; Університет Рієки"Науково-методологічні засади і механізми виходу України та інших європейських держав з фінансово-економічної кризи", міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів (2010 ; Чернівці)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА731301


Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення їх експертизи [Текст] : кол. моногр. / Прядко В. В. [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук. проф. В. В. Прядка ; Буков. держ. фін. акад. - Чернівці : Технодрук, 2010. - 440 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 406-409. - 300 экз. - ISBN 978-966-8658-64-8 !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Прядко, В. В.; Зибарева, О. В.; Меленко, О. В.; Островська, Н. С.; Романюк, І. М.; Прядко, В. В. (заг. ред.); Буковинська державна фінансова академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА734956


Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25-26 листоп. 2010 р. / Буковин. держ. фін. акад. [та ін.] ; [голов. ред. В. В. Прядко]. - Чернівці : [БДФА], 2010. - 427 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 150 экз. !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND!
Дод. точки доступу:
Прядко, В. В. (ред.); Буковинська державна фінансова академія"Академія фінансового управління", державна навчально-наукова установа (Киів). Науково-дослідний фінансовий інститут; "Штефан чел Маре", університет (Сучава); Молдовська економічна академія (Кишинів); Університет Рієки (Рієка); "Лодзька політехніка", університет (Лодзь); "Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань", міжнародна науково-практична інтернет-конференція (2010 ; Чернівці)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського