Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Невмержицька О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 21
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС93086

   Невмержицька, Олена Василівна.
Розважальні програми центральних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Невмержицька Олена Василівна ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2006. - 254 арк.: табл. - арк. 181-203

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА343040

   Невмержицька, Олена Василівна.
Розважальні програми центральних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Невмержицька Олена Василівна ; Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Херсонський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА363650

Невмержицька, Олена Олександрівна.
Студентське самоуправління у контексті демократизації вищої освіти України [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.10 / Невмержицька Олена Олександрівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2009. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА593970


Аналогова мікросхемотехніка вимірювальних та сенсорних пристроїв [Текст] / В. Вуйцік [та ін.] ; ред. З. Готра. - Л. : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 1999. - 361 с.: іл. - ISBN 966-553-124-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вуйцік, Вальдемар; Голяка, Роман; Каліта, Влодзімеж; Лопатинський, Іван; Невмержицька, Олександра; Готра, З. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА692175

Пантюк, Т. І..
Основи корекційної педагогіки [Текст] : курс лекцій / Т. І. Пантюк [и др.] ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т. - Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2007. - 278 c. - (Університетська бібліотека). - Бібліогр.: в кінці розділів. - ISBN 978-966-384-059-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Невмержицька, О. В.; Пантюк, М. П.; Дрогобицький державний педагогічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
Р106058


Моральне виховання підлітків засобами телебачення [Текст] : метод. рек. для клас. керівників / уклад. О. Невмержицька ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : ДДПУ, 2005. - 39 с. - (Університетська бібліотека)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Невмержицька, Олена (уклад.); Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
Р106049


Моральні цінності та телебачення [Текст] : цільова творча програма / уклад. О. Невмержицька ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : [б.в.], 2005. - 22 с. - (Університетська бібліотека)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Невмержицька, Олена (уклад.); Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА706152

   Невмержицька, Олена.
Розважальні програми основних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків [Текст] : монографія / О. Невмержицька ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : [б.в.], 2007. - 196 с. - (Університетська бібліотека). - Бібліогр.: с. 147-163. - ISBN 978-966-384-142-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС110453

Невмержицька, Олена Олександрівна.
Студентське самоуправління у контексті демократизації вищої освіти України [Текст] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Невмержицька Олена Олександрівна ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2009. - 226 арк. : рис. - Бібліогр.: арк. 194-213

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут вищої освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
В352717/1

Історія виховання [Текст] : [навч.- метод. посіб.]. - Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2010 .
Т. 1 : Від найдавніших часів до ХVIII ст. / Кемінь В. П., Невмержицька О. В. - 2010. - 216 с. : іл. - Бібліогр.: с. 190-193. - 300 экз. - ISBN 978-966-384-081-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кемінь, В. П.; Невмержицька, О. В.

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВС51538


Соціально-гуманітарний факультет (1999 - 2009) [Текст] : ювіл. кн., приуроч. 10-річчю ф-ту / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [упоряд. Марія Чепіль ; редкол.: Надія Скотна (голова) та ін.]. - Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2009. - 167 с. : фотогр. - 300 экз. - ISBN 978-966-384-192-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чепіль, Марія Миронівна (упоряд., ред.); Скотна , Надія (ред.); Гриник, Ігор (ред.); Невмержицька, Олена (ред.); Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Соціально-гуманітарний факультет

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

12.
РА386891

Невмержицька, Олена Миколаївна.
Перетворення Біанкі-Беклунда в багатовимірних ріманових просторах [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.04 / Невмержицька Олена Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. - Х., 2011. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА386966

Невмержицька, Олена Володимирівна.
Реструктуризація банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Невмержицька Олена Володимирівна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - К., 2011. - 21 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Університет банківської справи Національного банку України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА394905

Невмержицька, Ольга Михайлівна.
Хвороби цукрових буряків, які спричиняються грибами родів Fusarium і Rhizoctonia та використання Trichoderma hamatum (Bonordem) і інших біологічних засобів для обмеження їх розвитку [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / Невмержицька Ольга Михайлівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2012. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Україна. Кабінет Міністрів; Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА770122

   Невмержицька, Олена В.
Аксіологічні виміри вітчизняного освітнього простору: історичний аспект [Текст] : монографія / Олена Невмержицька. - Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2013. - 488 с. - Бібліогр.: с. 422-488. - 300 экз. - ISBN 978-966-384-282-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС132481

Невмержицька, Ольга Михайлівна.
Хвороби цукрових буряків, які спричиняються грибами родів Fusarium і Rhizoctonia та використання Trichoderma hamatum ZH-6 і інших біологічних засобів для обмеження їх розвитку [Текст] : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / Невмержицька Ольга Михайлівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир, 2012. - 144, [6] арк. : рис. - Бібліогр.: арк. 122-144.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський національний агроекологічний університет

Видання зберігається у :

17.
РА402399

   Невмержицька, Олена Василівна.
Розвиток аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі XIX - першої третини XX століття [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Невмержицька Олена Василівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2013. - 44 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
В352717/2

Історія виховання [Текст] : [навч.- метод. посіб.]. - Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2010 . - (Університетська бібліотека).
Т. 2 : Від XIX ст. до наших днів / Кемінь В. П., Квас О. В., Невмержицька О. В. - 2013. - 195 с. : іл. - Бібліогр.: с. 190-191. - 300 экз. - ISBN 978-966-384-081-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кемінь, В. П.; Квас, О. В.; Невмержицька, О. В.

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС134674

Невмержицька, Олена Володимирівна.
Реструктуризація банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Невмержицька Олена Володимирівна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - К., 2011. - 187, [40] арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 165-187.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний банк України (Київ); Університет банківської справи Національного банку України (Київ)

Видання зберігається у :

20.
ВА786675

   Кузнєцова, Анжела Ярославівна.
Реструктуризація банківської системи в Україні [Текст] : монографія / А. Я. Кузнєцова, О. В. Невмержицька, А. В. Лазня ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 215 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 146-162. - 300 экз. - ISBN 978-966-484-204-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Невмержицька, Олена Володимирівна; Лазня, Артем Васильович; Національний банк України (Київ); Університет банківської справи (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського