Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Ковалевський С$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 35
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС45014

   Ковалевський, Сергій Борисович.
Вплив інтенсивності догляду за грунтом на саджанці сосни в культурах Київського Полісся [Текст] : дис...канд.с.г. наук:06.03.01 / Ковалевський Сергій Борисович ; Український аграрний ун-т. - К., 1994. - 292 л. - л.:243-264

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС80468

   Ковалевський, Сергій Борисович.
Лісівничо-екологічна роль трав'яного покриву в культурах сосни звичайної Східного Полісся [Текст] : дис... д-ра с-г. наук: 06.03.01 / Ковалевський Сергій Борисович ; Кабінет Міністрів України, Національний аграрний ун-т. - К., 2003. - 478 арк.: іл. - арк. 392-448

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ); Кабінет Міністрів України; Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА325530

   Ковалевський, Сергій Борисович.
Лісівничо-екологічна роль трав'яного покриву в культурах сосни звичайної Східного Полісся [Текст] : автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.01 / Ковалевський Сергій Борисович ; Український держ. лісотехнічний ун-т. - Л., 2003. - 33 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український державний лісотехнічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА622358

Гордієнко, Михайло Іванович.
Догляд за грунтом в культурах сосни звичайної [Текст] / М. І. Гордієнко, С. Б. Ковалевський. - К. : [б.в.], 1996. - 262 с. - Бібліогр.: с.252-259.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковалевський, Сергій Борисович

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА648601


Корпоративна культура [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Г. Л. Хаєт [та ін.] ; заг. ред. Г. Л. Хаєт ; Донбаська держ. машинобудівна академія, ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод". - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 402 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 378-384. - ISBN 966-8253-58-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Хаєт, Григорій Львович; Єськов, Олексій Леонтійович; Хаєт, Леонід Григорович; Ковалевський, Сергій Вадимович; Медведєва, Ольга Анатоліївна; Хаєт, Григорій Львович (заг. ред.); Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ); "Новокраматорський машинобудівний завод", ЗАТ

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА684938


Сучасна освіта та інтеграційні процеси: досвід, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. науково-метод. конф. / Донбаська держ. машинобудівна академія ; заг. ред. С. В. Ковалевський. - Краматорськ : ДДМА, 2007. - 128 c. - Бібліогр.: в кінці статей. - ISBN 978-966-379-139-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковалевський, С. В. (заг. ред.); Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА678996


Визначення припусків розрахунково-аналітичним методом [Текст] : метод. вказівки / С. В. Ковалевський [и др.] ; Донбаська держ. машинобудівна академія. - Краматорськ : ДДМА, 2006. - 55 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 20. - ISBN 966-7851-71-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковалевський, Сергій Вадимович; Ямполець, Микола Григорович; Борисенко, Юрій Борисович; Тулупов, Володимир Іванович; Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА680522


Корпоративна культура організацій ХХІ століття [Текст] : зб. наук. пр. / Донбаська держ. машинобудівна академія ; заг. ред. С. В. Ковалевський. - Краматорськ : ДДМА, 2006. - 124 с. - Бібліогр.: в кінці ст. - ISBN 966-379-106-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковалевський, С. В. (заг. ред.); Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА713399


Корпоративна культура організацій ХХІ століття [Текст] : зб. наук. праць / Донбаська держ. машинобудівна академія ; ред. С. В. Ковалевський. - Краматорськ : ДДМА, 2007. - 220 с. - Бібліогр.: в кінці праць. - ISBN 978-966-379-210-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковалевський, С. В. (ред.); Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА713933


Сучасна освіта та інтеграційні процеси: досвід, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., [26-27 листопада 2008 р.] / Донбаська держ. машинобудівна академія ; заг. ред. С. В. Ковалевський. - Краматорськ : ДДМА, 2009. - 232 с. - Бібліогр.: в кінці статей. - ISBN 978-966-379-324-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковалевський, С. В. (заг. ред.); Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА715085


Корпоративна культура організацій ХХІ століття [Текст] : зб. наук. пр. / Донбаська держ. машинобудівна академія ; заг. ред. С. В. Ковалевський. - Краматорськ : ДДМА, 2009. - 200 с. - Бібліогр.: в кінці ст. - ISBN 978-966-379-334-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковалевський, С. В. (заг. ред.); Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА721550


Якість освіти - управління, сертифікація, визнання [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Донбаська держ. машинобудівна академія ; заг. ред. С. В. Ковалевський, В. І. Павлов. - Краматорськ : ДДМА, 2009. - 215 с. - ISBN 978-966-379-369-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Ковалевський, С. В. (заг. ред.); Павлов, В. І. (заг. ред.); Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА727848


Дипломне проектування та переддипломна практика студентів спеціальності "Технологія машинобудування" [Текст] : навч. посіб. / С. В. Ковалевський [та ін.] ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : ДДМА, 2010. - 128 с. : табл. - Бібліогр.: с. 98-106. - 65 прим. - ISBN 978-966-379-385-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковалевський, Сергій Вадимович; Колот, Лідія Петрівна; Онищук, Сергій Григорович; Попівненко, Анатолій Андрійович; Медведєв, Вячеслав Степанович; Борисенко, Юрій Борисович; Тулупов, Володимир Іванович; Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА727956


Корпоративна культура організацій ХХІ століття [Текст] : зб. наук. пр. / за заг. ред. С. В. Ковалевського ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : ДДМА, 2010. - 155 с. : рис., табл. - Бібліогр. у кінці пр. - 100 прим. - ISBN 978-966-379-424-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковалевський, С. В. (ред.); Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
В352933/1

Сучасна освіта та інтеграційні процеси: досвід, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 17 листопада 2010 р. / Донбас. держ. машинобуд. акад. ; [за ред. С. В. Ковалевського]. - Краматорськ : [б. и.], 2010 .
Ч. 1. - Краматорськ : [б. в.], 2010. - 188 с. - ISBN 978-966-379-455-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковалевський, С. В. \ред.\; "Сучасна освіта та інтеграційні процеси: досвід, проблеми, перспективи", всеукраїнська науково-методична конференція (2010)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
В352933/2

Сучасна освіта та інтеграційні процеси: досвід, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 17 листопада 2010 р. / Донбас. держ. машинобуд. акад. ; [за ред. С. В. Ковалевського]. - Краматорськ : [б. и.], 2010 .
Ч. 2. - Краматорськ : [б. в.], 2010. - 200 с. - ISBN 978-966-379-456-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковалевський, С. В. \ред.\; "Сучасна освіта та інтеграційні процеси: досвід, проблеми, перспективи", всеукраїнська науково-методична конференція (2010)Донбаська державна машинобудівна академія(Краматорськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
СО31678

"Нейросітьові технології і їх застосування", міжнародна наукова конференція.
Збірник праць міжнародної наукової конференції "Нейросітьові технології і їх застосування" [Текст] / [під заг. ред. проф. С. В. Ковалевського] ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА) [та ін.]. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 183 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 прим. - ISBN 978-966-379-607-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковалевський, С. В. (ред.); Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ)Академія наук України (Київ); Інститут прикладної математики та математичних систем; Волгоградський технічний національний університет; "Митсо", международный университет. Гомельский филиал

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА762464

Ковалевський, Сергій Вадимович.
Спеціальні методи оброблення робочих поверхонь деталей машин [Текст] : монографія / С. В. Ковалевський, В. І. Тулупов ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 100 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 93-100. - 300 прим. - ISBN 978-966-379-596-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тулупов, Володимир Іванович; Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА762581

Ковалевський, Сергій Вадимович.
Формування корпоративної культури студентів. Нейросітьовий підхід [Текст] : монографія / С. В. Ковалевський, Г. П. Шевченко, Л. В. Кошева ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 167 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 149-167. - 300 прим. - ISBN 978-966-379-591-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шевченко, Галина Павлівна; Кошева, Людмила Василівна; Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА773475

   Ковалевський, Сергій Борисович.
Бріофлора міста Києва та перспективи використання її представників у садово-парковому будівництві [Текст] : монографія / Ковалевський С. Б., Маєвський К. В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : КОМПРИНТ, 2013. - 243 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 189-217. - 300 прим. - ISBN 978-966-2719-97-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Маєвський, Костянтин Васильович; Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського