Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Джаман В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 13
Представлено документи з 1 до 13
1.
ДС84955

   Джаман, Василь Олексійович.
Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України) [Текст] : дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Джаман Василь Олексійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 467 арк.: рис. - арк. 365-398

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА329387

   Джаман, Василь Олексійович.
Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України) [Текст] : автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Джаман Василь Олексійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
В345510/Ч. 1

Управління трудовими ресурсами [Текст] : метод. вказівки до практ. робіт / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2002 .
Ч. 1 / уклад. В. О. Джаман. - [Б. м.] : [б.в.], 2002. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Джаман, Василь Олексійович (уклад.); Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА626999

   Джаман, Василь Олексійович.
Демогеографія [Текст] : навч.посіб. / В. О. Джаман [и др.] ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2002. - 160 с. - Бібліогр.: с. 157. - ISBN 966-568-445-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Круль, Володимир Петрович; Чернюх, Галина Ярославівна; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
Р95378

Джаман, Василь О..
Демогеографія [Текст] : метод. вказівки і матеріали до практ. робіт / В. О. Джаман [и др.] ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2002. - 24 с.
На обкл. авт. не зазн.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Круль, Володимир П.; Чернюх, Галина Я.; Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА645147

   Джаман, Василь Олексійович.
Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти [Текст] / В. О. Джаман ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Чернівці : Рута, 2003. - 392 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 369-388. - ISBN 966-568-598-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

7.
Р105766

   Джаман, Василь Олексійович.
Природно-ресурсні можливості території як чинник формування та розвитку розселення населення [Текст] : конспект лекції / В. О. Джаман ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2005. - 27 с. - Бібліогр.: с. 25-27
На обкл. авт. не зазн.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
Р105765

   Джаман, Василь Олексійович.
Демогеографічна ситуація в Україні [Текст] : конспект лекції / В. О. Джаман ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2005. - 23 с. - Бібліогр.: с. 22-23

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
В349161/Ч. 1

Географія населення з основами демографії [Текст] : метод. рек. до практ. робіт: У 2 ч. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2005 .
Ч. 1 / уклад. В. О. Джаман. - [Б. м.] : [б.в.], 2005. - 16 с.: табл. - Бібліогр.: с. 15

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Джаман, Василь Олексійович (уклад.); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
СО29260


Українська історична географія та історія географії в Україні [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., 7-10 жовтня 2009 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича, Чернівецький відділ Українського географічного товариства ; наук. ред. В. О. Джаман, В. П. Круль. - Чернівці : [Рута], 2009. - 185 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Джаман, В. О. (наук. ред.); Круль, В. П. (наук. ред.); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Чернівецький відділ Українського географічного товариства

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА724395

   Джаман, Василь Олексійович.
Національна структура населення етноконтактних зон [Текст] : монографія / Василь Джаман, Іван Kостащук ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 288 с. : табл. - Бібліогр.: с. 182-194. - 300 прим. - ISBN 978-966-423-069-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Kостащук, Іван Іванович

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

12.
ВА733956


Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан і перспективи [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21-23 жовт. 2010 р. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [ред. кол.: Джаман В. О. та ін.]. - Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. - 207 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Джаман, В. О. (ред.); Кілінський, К. Й. (ред.); Круль, В. П. (ред.); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; "Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан і перспективи", міжнародна науково-практична конференція (2010 ; Чернівці)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал картографічних видань

13.
ВА748815


Етнічна мапа буковинського прикордоння на зламі тисячоліть [Текст] : [монографія] / Василь Джаман [та ін.] ; Т-во "Укр. Нар. Дім в Чернівцях", Буков. центр вибор. технологій, Каф. географії України та регіоналістики Чернів. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Прут, 2011. - 63, [20] с. : рис., табл., карти. - Бібліогр. в кінці глав. - 300 прим. - ISBN 978-966-560-541-6
З дарчим написом НБУВ від авт.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Джаман, Василь; Заблотовська, Наталія; Костащук, Іван; Старик, Володимир; Халавка, Тарас; "Український Народний Дім в Чернівцях", товариство; Буковинський центр виборчих технологій; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Кафедра географії України та регіоналістики

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського