Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Д453(45УКР)1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 63
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС84322

Холодних, Андрій Борисович.
Структура осадового чохла Дніпровсько-Донецької западини до глибини 7000 м (у зв'язку з нафтогазоносністю) [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.01 / Холодних Андрій Борисович ; Український держ. геологорозвідувальний ін-т (УкрДГРІ). Чернігівське відділення. - Чернігів, 2003. - 160 арк. - арк. 150-160

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ). Чернігівське відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС84505

Колос, Володимир Ярославович.
Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Охтирського нафтогазопромислового району [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Колос Володимир Ярославович ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003. - 221 арк. - арк. 183-203

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС86519

Есипович, Станислав Михайлович.
Цикличность геологических процессов в формировании земной коры (на примере нефтегазоносных регионов Украины) [Текст] : дис... д-ра геол. наук: 04.00.01 / Есипович Станислав Михайлович ; Национальная акционерная компания "Недра Украины". - К., 2003. - 298 л. - Библиогр.: л. 273-298

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная акционерная компания "Недра Украины"

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС92600

Коржнев, Петро Михайлович.
Літологія турнейсько-нижньовізейських алювіальних відкладів Дніпровсько-Донецької западини (в зв'язку з нафтогазоносністю) [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.21 / Коржнев Петро Михайлович ; НАН України, Інститут геологічних наук. - К., 2006. - 172 арк. - арк. 164-172

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геологічних наук (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС92834

   Іванишин, Володимир Андрійович.
Структурно-стратиграфічні і літолого-геохімічні критерії нафтогазоносності глибокозанурених відкладів Дніпровсько-Донецької западини [Текст] : дис... д-ра геол. наук: 04.00.17 / Іванишин Володимир Андрійович ; Державний комітет природних ресурсів України, Чернігівське відділення Українського держ. геологорозвідувального ін-ту. - Чернігів, 2004. - 464 арк.: табл., карт. - арк. 434-459

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернігівське відділення Українського державний геологорозвідувального інституту; Державний комітет природних ресурсів України; Чернігівське відділення Українського державний геологорозвідувального інституту

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС93489

Бабко, Ірина Миколаївна.
Особливості формування візейського карбонатного комплексу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини та перспективи його нафтогазоносності [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Бабко Ірина Миколаївна ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2006. - 176 арк.: рис., табл. - арк. 163-176

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС102056

Локтєв, Валентин Сергійович.
Геологічне прогнозування контурів соляних штоків та нафтогазоносності приштокових зон південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Локтєв Валентин Сергійович ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2007. - 185 арк. - арк. 166-182

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС106012

Толкунов, Анатолий Петрович.
Глубинное строение Днепровско-Донецкой впадины по данным региональных сейсмостратиграфических исследований [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.22 / Толкунов Анатолий Петрович ; НАН Украины, Институт геофизики им. С.И.Субботина. - К., 2008. - 156 л. - Библиогр.: л. 148-156

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт геофизики имени С. И. Субботина (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС55387

Павленко, Петро Тимофійович.
Структурнолітологічні особливості та нафтогазоносність продуктивних комплексів Північного борту Дніпровсько- Донецької западини [Текст] : дис... канд. геол.- мінерал. наук у вигляді наук. доповіді: 04.00.17 / Павленко Петро Тимофійович ; НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин. - Львів, 1994. - 38 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геології і геохімії горючих копалин (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС59974

   Євдощук, Микола Іванович.
Теоретичні основи ресурсозабезпечення нафтогазовидобутку за рахунок малорозмірних родовищ (на прикладі Дніпровсько- Донецької Западини) [Текст] : дис... д-ра геол. наук: 04.00.17 / Євдощук Микола Іванович ; Державний комітет України по геології і використанню надр (Держкомгеології України). - К., 1998. - 362 л. - л. 336-362

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний комітет України по геології і використанню надр (Держкомгеології України)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС71340

Вакарчук, Сергій Григорович.
Геологія, літологія і фації карбонатних відкладів візейського ярусу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини в зв'язку з нафтогазоносністю [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.01 / Вакарчук Сергій Григорович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 179 арк. - арк.167-179

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС77386

Михайлів, Ірина Романівна.
Вплив геодинамічних напруг на розвиток і нафтогазоносність локальних структур Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Михайлів Ірина Романівна ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2002. - 166 арк. - арк. 152-166

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС100052сл

Ткачишин, Степан Васильевич.
Условия формирования и закономерности размещения ловушек углеводородов (на примере Днепровско-Донецкой впадины) [Текст] : дис... д-ра геол.-минерал. наук: 04.00.17 / Ткачишин Степан Васильевич ; Украинское производственное геологическое объединение по геофизическим работам "Укргеофизика". - К., 1986. - 435 л.: рис. - Библиогр.: л. 413-435
Для сл. пользования

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинское производственное геологическое объединение по геофизическим работам "Укргеофизика"

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС100563

Безродна, Ірина Миколаївна.
Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики [Текст] : дис...канд. геол. наук: 04.00.22 / Безродна Ірина Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 180 арк. - арк. 167-180

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА289527

   Мачуліна, Світлана Олександрівна.
Седиментаційна циклічність і методика вивчення девонсько- нижньокам'яновугільних нафтогазоносних відкладів Дніпровсько- Донецької западини [Текст] : автореф. дис... канд. геол. наук : 04.00.01 / Мачуліна Світлана Олександрівна ; НАН України, Інститут геологічних наук. - К., 1995. - 26 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геологічних наук (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА338937

   Іванишин, Володимир Андрійович.
Структурно-стратиграфічні і літолого-геохімічні критерії нафтогазоносності глибокозанурених відкладів Діпровсько-Донецької западини [Текст] : автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.17 / Іванишин Володимир Андрійович ; НАН України, Інститут геологічних наук. - К., 2005. - 47 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геологічних наук (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА344960

Коржнев, Петро Михайлович.
Літологія турнейсько-нижньовізейських алювіальних відкладів Дніпровсько-Донецької западини (в зв'язку з нафтогазоносністю) [Текст] : автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.21 / Коржнев Петро Михайлович ; НАН України, Інститут геологічних наук. - К., 2006. - 21 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геологічних наук (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА345945

Бабко, Ірина Миколаївна.
Особливості формування візейського карбонатного комплексу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини та перспективи його нафтогазоносності [Текст] : автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Бабко Ірина Миколаївна ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2006. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА325918

Колос, Володимир Ярославович.
Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Охтирського нафтогазопромислового району [Текст] : автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Колос Володимир Ярославович ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА322309

Михайлів, Ірина Романівна.
Вплив геодинамічних напруг на розвиток і нафогазоносність локальних структур Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину [Текст] : автореф. дис... канд. геолог. наук: 04.00.17 / Михайлів Ірина Романівна ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2002. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського