Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (515)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Д453$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 665
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС42664

Вальчак, Владимир Иванович.
Система разломов Катангского мегавыступа юго-западной части Сибирской платформы и его нефтегазоносность (по геол.-геофиз.данным) [Текст] : дис...канд.геол.-минерал.наук:04.00.12 / Вальчак Владимир Иванович ; Днепропетровский горный ин-т им. Артема. - Днепропетровск, 1993. - 169 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Днепропетровский горный институт имени Артема

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС45344

Фильштинский, Лев Евгеньевич.
Комплексирование геофизических данных при прогнозах нефтегазоносности на территории Украины [Текст] : дис...д-ра геол.-минерал.наук:04.00.12 / Фильштинский Лев Евгеньевич ; Украинский геологоразведочный ин-т. - К., 1993. - 188 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинский геологоразведочный институт

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС48052с прил 1,2

Герасимов, Михаил Егорович.
Глубинное строение и эволюция южной окраины Восточно-Европейской платформы по сейсмостратиграфическим данным в связи с нефтегазоносностью [Текст] : дис...д-ра геологичекий-минерал. наук в форме науч. доклада: 04.00.17 / Герасимов Михаил Егорович ; Всероссийский научно-исследовательский геологический ин-т. - М., 1994. - 75 с.+прил.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС48736

Василенко, Татьяна Анатольевна.
Фазовые состояния метана в ископаемом угле [Текст] : дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Василенко Татьяна Анатольевна ; НАН Украины, Донец. физ.-техн. ин-т. - Донецк, 1995. - 124 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Донецкий физико-технический институт

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС59655

Грицик, Ігор Іванович.
Методика та апаратура морської геотермічної зйомки з метою пошуків покладів вуглеводнів [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.22 / Грицик Ігор Іванович ; НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин. - Л., 1998. - 177 л. - л. 167-177

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геології і геохімії горючих копалин (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС52571

Матрофайло, Михайло Миколайович.
Морфологія вугільних пластів Південно- Західного вугленосного району Львівсько- Волинського басейну [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.16 / Матрофайло Михайло Миколайович ; НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин. - Львів, 1996. - 253 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геології і геохімії горючих копалин (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС82730

Бужук, Леся Олександрівна.
Фізико-хімічні характеристики грунтів нафтогазоносних ділянок центральної частини Північного борту Дніпровсько-Донецької западини: зональність, пошукове значення [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / Бужук Леся Олександрівна ; НАН України, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Інститут геології і геохімії горючих копалин. - Л., 2004. - 279 арк.: рис. - арк. 210-246

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геології і геохімії горючих копалин (Львів); "Нафтогаз України", національна акціонерна компанія

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС82924

Клевцов, Александр Александрович.
Грубообломочный материал из угольных пластов Донбасса и значение его изучения при решении вопросов угольной геологии и палеогеографии [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.21 / Клевцов Александр Александрович ; Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина. - Х., 2002. - 140 л.: рис. - Библиогр.: л. 105-115

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС82939

   Галко, Тетяна Миколаївна.
Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності району зчленування Воронезького кристалічного масиву та Донецької складчастої споруди [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Галко Тетяна Миколаївна ; НАН України, Інститут геологічних наук, Український НДІ природних газів НАК "Нафтогаз України". - Б.м., Б.р... - 158 арк.: рис. - арк. 144-158

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геологічних наук (Київ); Український НДІ природних газів НАК "Нафтогаз України"

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС83336

Зюзькевич, Микола Петрович.
Зонально-концентраційне розташування вуглеводневих пасток та нафтогазовий потенціал південного сходу ДДЗ [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Зюзькевич Микола Петрович ; НАК "Нафтогаз України", Український НДІ природних газів (УКРНДІГАЗ). - Х., 2003. - 145 арк.+ 95арк. дод. - арк. 131-145
Дві кн. одиниці

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
НАК "Нафтогаз України"; Український НДІ природних газів (УКРНДІГАЗ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС83335

Лобасов, Олександр Павлович.
Моделі формування порових систем теригенних порід в нижньокам'яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.21 / Лобасов Олександр Павлович ; НАН України, Інститут геологічних наук. - К., 2003. - 122 арк.: рис. - арк. 109-122

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геологічних наук (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС84232

Чебан, Олег Васильович.
Вплив диз'юнктивних порушень на умови формування покладів вуглеводнів півнично-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Чебан Олег Васильович ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин, НАК "Нафтогаз України", Укр/ НДІ природ. газів (УкрНДІГаз). - Л., 2004. - 143 арк.: рис. - Бібліогр.: арк. 131-143.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геології і геохімії горючих копалин (Львів); "Нафтогаз України", національна акціонерна компанія; Український науково-дослідний інститут природних газів

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС84322

Холодних, Андрій Борисович.
Структура осадового чохла Дніпровсько-Донецької западини до глибини 7000 м (у зв'язку з нафтогазоносністю) [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.01 / Холодних Андрій Борисович ; Український держ. геологорозвідувальний ін-т (УкрДГРІ). Чернігівське відділення. - Чернігів, 2003. - 160 арк. - арк. 150-160

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ). Чернігівське відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС84504

Гоптарьова, Наталія Вікторівна.
Геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів і експлуатаційних колон свердловин нафтогазових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Гоптарьова Наталія Вікторівна ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003. - 178 арк. - арк. 164-178

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС84505

Колос, Володимир Ярославович.
Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Охтирського нафтогазопромислового району [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Колос Володимир Ярославович ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003. - 221 арк. - арк. 183-203

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС84560

   Федишин, Володимир Олексійович.
Наукові засади оцінювання низькопористих колекторів вуглеводневого газу [Текст] : дис... д-ра геол. наук: 04.00.17 / Федишин Володимир Олексійович ; Державна геологічна служба України, Український держ. геологорозвідувальний ін-т. Львівське відділення. - Л., 2003. - 269 арк. - арк. 247-269

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Державна геологічна служба України; Український державний геологорозвідувальний інститут. Львівське відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС85021

Гарасимчук, Василь Юрійович.
Гідрогеологічні умови південно-східної частини Передкарпатської нафтогазоносної області [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Гарасимчук Василь Юрійович ; НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". - Л., 2004. - 213 арк.: рис. - арк. 175-185

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геології і геохімії горючих копалин (Львів); "Нафтогаз України", національна акціонерна компанія

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС85190

   Хомин, Володимир Романович.
Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності центральної та північно-західної частин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину на глибинах 5-8 км [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Хомин Володимир Романович ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2004. - 168 арк.: рис., табл. - арк. 146-168

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС84297

Федишин, Любомира Іванівна.
Наукове прогнозування видобувного потенціалу покладів нафти за геологічними та геотехнологічними критеріями (на прикладі Передкарпатського прогину і Дніпровсько-Донецької западини) [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Федишин Любомира Іванівна ; Державний комітет природних ресурсів України, Український держ. геологорозвідувальний ін-т. Львівське відділення. - Л., 2004. - 150 арк. - арк. 142-150

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний комітет природних ресурсів України; Український державний геологорозвідувальний інститут. Львівське відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС85470

Локтєв, Андрій Валентинович.
Особливості дорозвідки газових покладів у тонкошаруватих піщано-глинистих відкладах неогену Зовнішньої зони Передкарпатського прогину [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Локтєв Андрій Валентинович ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2004. - 173 арк.: рис. - арк. 152-165

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського