Наукова періодика України Educational challenges


Гриньова В. М. 
Про співвідношення понять "професіоналізм", "професійна культура", "професійна компетентність", "професійна підготовка" / В. М. Гриньова // Педагогіка та психологія. - 2014. - Вип. 45. - С. 74-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2014_45_10
Розкрито суть понять "професіоналізм", "професійна культура", "професійна компетентність", "професійна підготовка", а також їх компоненти та співвідношення. Доведено, що особистість, у якої сформована професійна культура, називають людиною високої кваліфікації й майстерності, яка володіє необхідними професійними знаннями, навичками й уміннями, професійним досвідом, ступенем інтеграції професійних і соціальних якостей, здатністю застосовувати сукупність найбільш раціональних способів, прийомів роботи в різних ситуаціях, що складаються в процесі діяльності та забезпечують її високу ефективність. Зроблено висновок, що професійна культура майбутнього фахівця є діалектично інтегрованою єдністю професійних цінностей: цінності-цілі, цінності-мотиви, цінності-знання, технологічні цінності, цінності-властивості, цінності-ставлення, які взаємопов'язані між собою і мають синкретичний характер.Раскрыта суть понятий "профессионализм", "профессиональна культура", "профессиональная компетентность", "профессиональная подготовка", а также их компоненты и соотношения. Доказано, что личность, у которой сформирована профессиональная культура, называют человеком высокой квалификации и мастерства, владеющим необходимыми профессиональными знаниями, навыками и умениями, профессиональным опытом, степенью интеграции профессиональных и социальных качеств, способностью применять наиболее рациональные способы, приемы работы в разных ситуациях, появляющиеся в процессе деятельности и обеспечивающие ее высокую эффективность. Сделан вывод, что профессиональная культура будущего специалиста представляет собой диалектично интегрированное единство профессиональных ценностей: ценности-цели, ценности-мотивы, ценности-знания, технологические ценности, ценности-свойства, ценности-отношения, взаимосвязанные между собой и имеющие синкретический характер.The essence of the concepts of "professionalism", "professional culture", "professional competence", "training", as well as their components and ratios.
  Повний текст PDF - 282.147 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Гриньова В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Гриньова В. М. Про співвідношення понять "професіоналізм", "професійна культура", "професійна компетентність", "професійна підготовка" / В. М. Гриньова // Педагогіка та психологія. - 2014. - Вип. 45. - С. 74-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2014_45_10.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського