Наукова періодика України Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка


Тичина І. М. 
Змістові аспекти ціннісних стратегій особистісного само здійснення у процесі зміни професії / І. М. Тичина // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. - 2013. - № 19. - С. 86-91 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2013_19_26
Описано структурно-змістові характеристики факторно-семантичних моделей ціннісної свідомості випускників ВНЗ на суб’єктно-ціннісному рівні регуляції професійної переорієнтації. На основі аналізу індивідуальних ціннісних критеріїв зміни професії доведено, що випускники із суб’єктно-ціннісним рівнем регуляції можуть використовувати стратегії особистісного самоздійснення: ціннісний обмін та пошук себе. Зроблено висновок, що за умови досвіду оволодіння широким діапазоном професій і спрямованості на інших людей формується продуктивна стратегія самоздійснення у процесі професійної переорієнтації «ціннісний обмін». Виявлено, що така стратегія стає домінуючою тоді, коли цінним для особистості є вміння адаптуватися до будь-яких умов, здатність використовувати для особистісного зростання найрізноманітніші обставини. При цьому досягнення інших людей не лише поціновуються, але й використовуються як додаткові референтні підкріплення для власного розвитку. Відзначено, що вміння досягати компромісу із собою та з іншими людьми формується на основі «феномену мінливої стійкості» ціннісної свідомості. Поєднання досвіду оволодіння широким діапазоном професій та спрямованості на себе сприяє закріпленню стратегії «пошук себе». Така стратегія зумовлена особливими диспропорціями в ціннісній свідомості суб’єкта, коли спостерігається зменшення ціннісності «того, що належить мені» і збільшення ціннісності «того, чого я ще не маю». Запропоновано застосовувати індивідуально орієнтовану ціннісну підтримку з метою рефлексивної актуалізації ресурсних компонентів ціннісного досвіду особистості.Описаны структурно-содержательные характеристики факторно-семантических моделей ценностного сознания выпускников ВУЗ на субъектно-ценностном уровне регуляции профессиональной переориентации. На основе анализа индивидуальных ценностных критериев изменения профессии показано, что выпускники с субъектно-ценностным уровнем регуляции могут использовать стратегии личностного самоосуществления: ценностный обмен и поиск себя.The article describes structural-content peculiarities of the factor-semantic models of the value consciousness of the higher education establishments’ graduates in the structural-substantial level of the professional reorientation. Based on the analysis of the personal value strategy in the process of job changing it is confirmed that the higher education establishments graduates with the subjective-value level of regulation can use the subjective strategies of the personal self-realization: “value exchange” and “search for oneself”.
  Повний текст PDF - 250.411 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Тичина І.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Тичина І. М. Змістові аспекти ціннісних стратегій особистісного само здійснення у процесі зміни професії / І. М. Тичина // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. - 2013. - № 19. - С. 86-91 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2013_19_26.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Тичина Ірина Миколаївна (психологічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського