Наукова періодика України Проблеми інженерно-педагогічної освіти


Лазарєв М. І. 
Розробка методики навчання неруйнівного контролю як інноваційний процес / М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. - 2013. - № 40-41. - С. 196-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2013_40-41_34
Розглянуто питання розробки методики навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів із використанням каузальних мереж через призму інноваційного процесу. Визначено елементи, що складають галузі технології, реалізації та ринку. Встановлено можливість застосування певних методів дослідження кожного елементу. Встановлено можливість зниження рівнів невизначеностей елементів у процесі ітерації.Рассмотрены вопросы разработки методики обучения неразрушающего контроля будущих инженеров-педагогов с использованием каузальных сетей через призму инновационного процесса. Определены элементы, составляющие области технологии, реализации и рынка. Установлена возможность применения определенных методов исследования каждого элемента. Установлена возможность снижения уровней неопределенностей элементов в процессе итерации.The article considers issues of developing of nondestructive testing training methods of future engineers-pedagogues with the use of causal networks in the light of innovation process. It is defined the elements that make up the field of technology, implementation and market. The authors established the possibility of use of certain methods of research of each element. The possibility of reducing the levels of the elements uncertainty by the iteration process was established.
  Повний текст PDF - 296.731 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Лазарєв М.
 • Шматков Д.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Лазарєв М. І. Розробка методики навчання неруйнівного контролю як інноваційний процес / М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. - 2013. - № 40-41. - С. 196-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2013_40-41_34.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського