Наукова періодика України Педагогіка вищої та середньої школи


Мишкарьова С. В. 
Методологічні засади дослідження освітньо-виховної діяльності православних братств у Західній Україні у міжвоєнний період 1921-1939 рр / С. В. Мишкарьова // Педагогіка вищої та середньої школи. - 2012. - Вип. 36. - С. 331-338. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2012_36_56
Здійснено аналіз методологічних засад та основних теоретичних підходів до проблеми дослідження освітньо-виховної діяльності православних братств у Західній Україні у міжвоєнний період 1921–1939 рр., що використовуються в історії педагогіки як необхідні для цілісного і системного аналізу історико-педагогічних явищ і процесів. Детально розглянуто категорії "братство" і "православне братство", що є основоположними для цілісного аналізу проблеми дослідження. Продемонстровано методологічні значення положень філософії релігії, соціології релігії, культурології для аналізу проблеми освітньо-виховної діяльності православних братств. Стверджено, що на сутність та зміст освітньо-виховної діяльності православних братств мав вплив весь історичний досвід православ’я. Осуществлен анализ методологических основ и основных теоретических подходов к проблеме исследования образовательно-воспитательной деятельности православных братств в Западной Украине в межвоенный период 1921–1939 гг., которые используются в истории педагогики как необходимые для целостного и системного анализа историко-педагогических явлений и процессов. Детально рассмотрены категории "братство" и "православное братство", что являются основополагающими для целостного анализа проблемы исследования. Продемонстрировано методологические значение положений философии религии, социологии религии, культурологии для анализа проблемы учебно-воспитательной деятельности православных братств. Утверждено, что на сущность и содержание образовательно-воспитательной деятельности православных братств повлиял весь исторический опыт православия.The paper analyzes methodological tenets and basic theoretical approaches to the issue of researching educational-upbringing activity of orthodox fraternities in Western Ukraine during the interwar period of 1921-1939, which are used in the history of pedagogy as necessary for holistic and systematic analysis of historical pedagogical phenomena and processes. The categories of “fraternity” and “orthodox fraternity” are dwelled upon in detail; these categories are integral to holistic analysis of the research subject.
  Повний текст PDF - 538.258 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Мишкарьова С.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Мишкарьова С. В. Методологічні засади дослідження освітньо-виховної діяльності православних братств у Західній Україні у міжвоєнний період 1921-1939 рр / С. В. Мишкарьова // Педагогіка вищої та середньої школи. - 2012. - Вип. 36. - С. 331-338. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2012_36_56.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Мишкарьова Світлана Володимирівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського