Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000123/2014/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Освітній простір України
: наук. журн..- Івано-Франківськ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Вовк М. Етнопедагогічні аспекти розвитку музичної творчості на Прикарпатті. - C. 7-12.
 4. Добош О. Батьківський всеобуч у контексті розвитку освіти Закарпаття. - C. 12-20.
 5. Єрмак Г. Співпраця громадських організацій із православною церквою з морального виховання учнів у закладах освіти півдня України (кінець ХІХ – поч. ХХ століття). - C. 20-26.
 6. Лисенко-Гелемб’юк К. Вплив саморегуляції на соціалізацію особистості: історія і сучасний погляд на проблему. - C. 26-33.
 7. Прокопів Л. Діяльність малокомплектної школи в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). - C. 33-38.
 8. Стельмасяк І. Гірська активність у педагогічному та персоналістичному аспектах. - C. 38-46.
 9. Яковенко І. Педагогічні категорії у навчальних курсах етики діячів Києво-Могилянської Академії XVII-XVIII століття. - C. 46-54.
 10. Яцишин Р. Художньо-естетичне виховання дітей і молоді України у міжвоєнний період. - C. 54-60.
 11. Бойчак О. Рекреаційний туризм у змісті формування професійних компетенцій випускників спеціальності "Туризм”. - C. 60-64.
 12. Браніцька Т. Розвиток конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери (на прикладі Сполучених Штатів Америки). - C. 64-70.
 13. Вовчок Я. Етнографічний туризм у системі професійної підготовки менеджерів туристичної діяльності. - C. 70-75.
 14. Войнаровська Н. Подолання утруднень у викладанні білінгвальної фразеології в іншомовній підготовці майбутніх фахівців туристичного бізнесу. - C. 75-79.
 15. Гомонюк О. Вплив інтерактивних технологій на формування професійнопедагогічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери. - C. 79-86.
 16. Гребеник Ю. Комунікативна підготовка медичних сестер США для роботи з пацієнтами похилого віку. - C. 86-92.
 17. Жеребецька І. Навчання гри на фортепіано студентів спеціальності "Музика”: актуальні аспекти. - C. 92-96.
 18. Казьмерчук А. Критерії та показники сформованості професійної культури майбутніх менеджерів туризму. - C. 96-101.
 19. Крехно Т. Лексикографічний компонент у системі формування мовної та мовленнєвої компетентностей майбутніх учителів початкових класів. - C. 101-106.
 20. Лазарович Н. Підготовка майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дошкільниками в умовах інноваційного навчання. - C. 106-111.
 21. Титунь О. Вплив фахових дисциплін на зміст підготовки студентів до виховної роботи з молодшими школярами. - C. 111-115.
 22. Афтаназів В. Напрями і зміст співпраці вихователя з батьками дошкільників. - C. 115-121.
 23. Барило С. Слухання і сприйняття музики як засіб залучення дітей дошкільного віку до музичного мистецтва. - C. 121-124.
 24. Клепар М. Вплив сімейних традицій на виховання дітей та молоді. - C. 124-128.
 25. Лемко Г. Формування вольових якостей особистості старшокласника. - C. 128-133.
 26. Лисенко Н. Моделювання методів навчання й виховання дітей як принцип реалізації завдань сучасної дошкільної освіти в контексті наступності. - C. 133-140.
 27. Сабат Н. Опіка й опікунська діяльність як предмет наукового аналізу. - C. 140-145.
 28. Березовська Л. Сприймання молодшими школярами змісту художніх творів на уроках літературного читання. - C. 145-149.
 29. Близнюк Т. Сучасний стан проблеми профільного навчання в Україні та за її межами. - C. 149-154.
 30. Бойко Н. Особливості неперервної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. - C. 154-158.
 31. Зданевич Л. Використання форсайт-ігор, swot-аналізу та інтернетресурсів у підготовці майбутніх вихователів до роботи з дошкільниками. - C. 158-163.
 32. Лах М. Основні підходи до проблеми інновацій в контексті розвитку сучасної освіти. - C. 163-168.
 33. Марчій-Дмитраш Т. Теоретико-наукові аспекти професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкової школи. - C. 168-173.
 34. Матвеєва Н. Творчий учитель – творчий учень. - C. 173-179.
 35. Рего Г. Інклюзивна освіта в угорських дошкільних навчальних закладах: з досвіду роботи. - C. 179-186.
 36. Червінська І. Формування особистості в умовах соціокультурного середовища: практико зорієнтований підхід. - C. 186-188.
2014
Вип. 4
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter