Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000072/2016/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1


Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України
: електрон. наук. фах. вид..- Київ
Scientific reports NULES of Ukraine
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Біологія, біотехнологія, екологія

 4. Зелінська К. С., Сілонова Н. Б. Аналіз основних аспектів щодо застосування діаграми Парето з метою покращення ефективності роботи мясопереробного підприємства.
 5. Красовський В. В., Черняк Т. В., Федько Р. М. Перспективи використання мигдалю звичайного (Amygdalus communis L.) у лісостеповій зоні України.
 6. Кляченко О. Л., Присяжнюк Л. М. Диференціація та ідентифікація різних генотипів цукрового буряку (Beta vulgaris L.) за допомогою ДНК-маркерів.
 7. Мінькова О. Г. Модель оптимального поєднання галузей у сільськогосподарському підприємстві за критерієм екологізації стратегій розвитку.
 8. Павленко А. В., Міняйло А. А., Чайка В. М. Відповідь популяцій мисливської теріофауни на природоохоронні заходи із збереження біорізноманіття (на прикладі Чернігівської області).
 9. Карпюк Н. А. Концентрація важких металів у яловичині за використання різнотипових раціонів бугайців.
 10. Дишлюк В. Є. Мікробіологічна характеристика стічних вод м. Києва та оцінка екологічної придатності їх для використання в землеробстві.
 11. Клименко Г. О., Коваленко І. М. Особливості репродукції рідкісних видів рослин родини Orchidaceae.
 12. Агрономія

 13. Міленко О. Г. Оптимізація норми висіву насіння сої залежно від групи стиглості сорту для умов Центрального Лісостепу України.
 14. Кулик М. І. Енергетичний потенціал та економічна ефективність виробництва фітомаси світчграсу для біопалива.
 15. Іваніна В. В., Олекшій Л. М. Ефективність мікродобрив "Реаком" на посівах буряків цукрових.
 16. Дацько М. О. Вплив систем удобрення на врожайність сільськогосподарських культур у короткоротаційних сівозмінах на дерново-підзолистих осушуваних ґрунтах Лівобережного Полісся.
 17. Цюк О. А., Кирилюк В. І. Вплив систем землеробства на зміни агрофізичних показників грунту.
 18. Ташева Ю. В., Каленська С. М., Лібхард П. Сортові особливості формування врожайності та якості зерна пшениці м’якої озимої залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування.
 19. Дубовик Д. Ю., Сіроштан А. А., Каленська С. М. Ефективність сумісного застосування біодобрив і засобів захисту рослин у технологіях вирощування пшениці м’якої озимої.
 20. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 21. Ластовська І. О. Вплив нової ресурсоощадної технології утримання на якість м’яса бугайців.
 22. Лазарєва Л. М., Постоєнко О. В. Вплив тривалого зберігання на показники якості меду бджолиного.
 23. Радчиков В. Ф., Гурин В. К., Ярошевич С. А., Симоненко Е. П., Люндышев В. А. Физиологическое состояние и обмен веществ у крупного рогатого скота при скармливании обогащенной барды.
 24. Радчиков В. Ф., Гливанский Е. О., Гурин В. К., Цай В. П., Кот А. Н. Рубцовое пищеварение и перевариваемость питательных веществ при включении в рацион коров продуктов переработки сахарной свеклы.
 25. Ремізова Ю. О. Вади м’яса свинини за дії прижиттєвого технологічного температурного стресу.
 26. Федорук Н. М. Деякі морфологічні та біохімічні показники крові самок страусів у період яйцекладки за різних рівнів сирого протеїну в комбікормах.
 27. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

 28. Ушаков Ф. О., Якубчак О. М., Тютюн А. І., Кос’янчук Н. І. Органолептична і дегустаційна оцінка ковбасних виробів.
 29. Завірюха Г. А., Яненко У. М., Балабан О. Ю. Гематологічні і молекулярно-генетичні дослідження крові тварин під час випробувань препарату "Лейкозав" проти вірусу лейкозу великої рогатої худоби.
 30. Іванченко Н. Ю., Якимчук О. М., Цвіліховський М. І. Електроенцефалографія як метод діагностики за епілепсії собак.
 31. Кладницька Л. В., Мазуркевич А. Й., Данчук В. В., Величко С. В., Мідик С. В., Данілов В. Б. Жирнокислотний склад ліпідів мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку кота.
 32. Фурда І. Л., Айшпур О. Є. Діагностика репродуктивно-респіраторного синдрому свиней у свинарському господарстві промислового типу.
 33. Зінов’єв С. Г., Семенов С. О., Біндюг О. А., Біндюг Д. О. Білковий профіль крові свиней за згодовування їм ГМ-сої.
 34. Mezhenska N. Basic principles and conception support of veterinary state policy.
 35. Лісівництво і декоративне садівництво

 36. Зібцева О. В. Стан деревних насаджень на території школи № 1 м. Вишгорода (Київська обл.).
 37. Зібцева О. В., Лісовий С. О. Зелені насадження на території Київського електровагоноремонтного заводу.
 38. Чорномаз Н. М., Горєлов О. М. Екологічні особливості, таксономічна і просторова структура насаджень схилів Сирецького дендропарку та його околиць у м. Києві.
2016
№ 4 (61)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського