Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000011/2013/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Теорія і практика правознавства
: електрон. наук. фах. вид..- Харків
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія держави і права

 4. Шигаль Д. А. Синхронне порівняння в дослідженні історії державно-правових явищ (на прикладі інституту мирових суддів, створеного в Російській імперії 1864 р.).
 5. Пушняк О. В. Питання дії права в часі при подоланні прогалин у законодавстві.
 6. Сидоренко О. О. Процесуальні норми права в різних правових сім’ях (на прикладі континентальної та англосаксонської правових сімей).
 7. Саннікова М. В. Теоретико-правові аспекти взаємодії національної та наднаціональних правових систем в умовах глобалізації: до постановки проблеми.
 8. Мандрікова К. О. Розумність у системі принципів застосування норм права.
 9. Цивільне та трудове право

 10. Коробцова Н. В. Цивільно-правові способи захисту особистих прав.
 11. Сурженко О. А. Засоби фіксації переходу права власності за договором.
 12. Піддубна В. Ф. Щодо підстав набуття майна релігійними організаціями.
 13. Лещенко Л. В. Право на вклад у складі спадщини.
 14. Печений О. П. Деякі проблеми державної реєстрації у сфері спадкових правовідносин.
 15. Іванов А. М. Історично-правовий аналіз підстав припинення права власності в Україні.
 16. Андрійцьо В. Д. Доказування обставин цивільної справи: право чи обов’язок?.
 17. Янишен В. П. До питання розмежування договорів підряду та договорів про надання послуг.
 18. Пушай В. І. Переведення боргу: проблеми теорії та судової практики.
 19. Довбиш О. О. Поняття майна і порядок його формування при створенні господарського товариства.
 20. Бровченко Т. І. Правова природа договорів про створення господарських товариств.
 21. Масляєва К. В. "Інвестиційний інструмент" як засіб господарсько-правового регулювання інвестиційної діяльності.
 22. Глібко С. В. Особливості визначення банківських послуг у законодавстві України.
 23. Скиданов К. В. Дійсна воля осіб у фіктивних та удаваних правочинах.
 24. Заварза Т. В. Правове значення ризику для цивільно-правової відповідальності лікарняних закладів за неналежне лікування.
 25. Черкасов О. В. До питання про розмежування заходів захисту суб’єктивних прав і відповідальності у трудовому праві.
 26. Уразова Г. О. Юридична природа категорії "відмова".
 27. Спасибо В. В. Деякі аспекти вдосконалення обов’язкового страхування відповідальності експлуатантів аеропортів та суб’єктів наземного обслуговування.
 28. Подрез-Ряполова І. В. Деякі питання господарсько-правового забезпечення надійності та безпеки постачання природного газу за законодавством України.
 29. Дума О. О. Складний юридичний факт як підстава розірвання трудового договору у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.
 30. Земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право

 31. Санніков Д. В. Цільове й раціональне використання земель як аспекти правомірної поведінки суб’єктів земельного права.
 32. Соколова А. К. Проблеми законодавчого забезпечення права водокористування.
 33. Бурцев О. В. Становлення та розвиток законодавчого забезпечення вирішення межових земельних спорів: історико-правовий аспект.
 34. Савчук О. О. Структура процедурних правовідносин у лісовому законодавстві України.
 35. Бейкун А. Л. Чинна проблематика правового значення категорії "державне регулювання" з позиції необхідності забезпечення екологічно сприятливого режиму господарювання в аграрній сфері національної економіки.
 36. Ігнатенко І. В. Співвідношення зонування земель з іншими земельно-правовими категоріями.
 37. Костенко В. О. Сутність та ознаки економіко-правового забезпечення використання та охорони земель.
 38. Костюченко М. С. Особливості правового регулювання оренди водних об’єктів у сучасних умовах.
 39. Костур О. Д. Поняття організаційно-правової форми ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 40. Мельник Н. О. Правові аспекти відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
 41. Сидоренко В. В. Відмежування самовільного зайняття земельної ділянки від інших порушень земельного законодавства.
 42. Єлькін С. В. Законодавче забезпечення ландшафтного використання та охорони земель в Україні.
 43. Хомінець С. В. Становлення та розвиток законодавства України, що регулює відносини у сфері підвищення родючості ґрунтів.
 44. Сердюк О. В. Водоносний горизонт як підземний водний об’єкт.
 45. Савельєва О. М. Сучасні системоутворюючі категорії предмета аграрного права України.
 46. Фінансове та інформаційне право

 47. Шульга М. Г. Митний режим транзиту.
 48. Шевченко Л. С. Фінансування вищої освіти: диверсифікація джерел.
 49. Дмитрик О. О. До питання визначення ознак джерел фінансового права.
 50. Глібко В. М. Теоретичні та організаційні основи призначення і проведення судово-економічної експертизи.
 51. Біленська Д. О. Визначення інформації в концепції антропоцентричного підходу.
 52. Кримінальне та кримінально-виконавче право

 53. Головкін Б. М. Кримінологічний аналіз злочинів проти власності.
 54. Дудніков А. Л. Місце способу злочину у сфері економічної діяльності в системі криміналістичної характеристики.
 55. Радутний О. Е. Врівноважений підхід як вагомий чинник процесу криміналізації та декриміналізації.
 56. Крайник Г. С. Вина як ознака суб’єктивної сторони порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
 57. Романов М. В. Звільнення від відбування покарання за хворобою: теоретичні та практичні питання.
 58. Пивоваров В. В., Барабаш Т. Ю. Корпоративні злочинці в ракурсі проблеми визначення феномена особи злочинця.
 59. Латиш К. В. Дискусійні питання щодо визначення способів учинення вандалізму.
 60. Автухов К. А. Проблеми законодавчого закріплення впровадження пробації в Україні.
 61. Базелюк В. В. Історія становлення і розвитку законодавства України у сфері охорони об’єктів археологічної та культурної спадщини.
 62. Рубащенко М. А. Видовий об’єкт посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
 63. Маршуба М. О. До питання змісту та обсягу поняття особи неповнолітнього корисливо-насильницького злочинця.
 64. Бугаєць А. В. Шляхи підвищення ефективності діяльності суб’єктів з попередження корисливої насильницької злочинності на залізничному транспорті.
 65. Шилова Д. В. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, як правовий наслідок закриття кримінального провадження за реабілітуючими підставами.
 66. Кримінальний процес і криміналістика, судова експертиза

 67. Гетьман Г. М. Використання методу моделювання під час встановлення особи невідомого злочинця.
 68. Борисенко І. В. Застосування криміналістичних методів у судовій діяльності.
 69. Синчук О. В. Використання систем типових версій при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадання).
 70. Дудніков А. Л. Місце способу злочину у сфері економічної діяльності в системі криміналістичної характеристики.
 71. Алєксєйчук В. І. Методико-криміналістичне забезпечення судового розгляду кримінальних справ: сучасний стан та перспективи розвитку.
 72. Булулуков О. Ю. Принятие тактических решений в ситуации противодействия расследованию преступлений.
 73. Семеногов В. В. Джерела версій при розслідуванні вбивств.
 74. Баранчук В. В. Етапи формування психологічного контакту при допиті.
 75. Белецкая А. А. Некоторые вопросы этики и деонтологии в практике судебно-медицинскогоэксперта.
 76. Панасюк О. А. Розгляд судом першої інстанції клопотань учасників судового провадження на стадії судового розгляду: окремі проблеми теорії та практики.
 77. Судоустрій і прокуратура

 78. Овчаренко О. М. Порушення етичних норм як підстава відповідальності судді.
 79. Шандула О. О. Проблеми підвищення ефективності захисту трудових прав громадян засобами прокурорської діяльності.
 80. Міжнародне право та філософія права

 81. Чевичалова Ж. В. Уніфікація колізійних норм у праві Європейського Союзу.
 82. Богачова Л. Л. Принцип правової визначеності в європейському і національному праві (змістовна характеристика).
 83. Колодяжний М. Г. Загальні підходи до запобігання злочинності в Італії.
 84. Хаустова М. Г. Тенденція універсалізації та уніфікації права як один із напрямів впливу глобалізації на національну правову систему.
 85. Забара І. М. Міжнародна інформаційна безпека: сучасні концепції в міжнародному праві.
 86. Казак Р. А. Задачи правового регулирования охраны биоразнообразия в первой экологической программе Европейского Сообщества.
 87. Финник С. Г. Международный валютный фонд в системе международных экономических организаций.
 88. Толстенко Ю. О. Зародження та становлення міжнародного співробітництва в пенітенціарній сфері.
 89. Глинянська О. В. Свобода як ціннісна основа правової держави.
 90. Козаченко Ю. А. Компаративний аналіз джерел міжнародно-правового регулювання прав пацієнта.
2013
Вип. 2 (4)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського