Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000011/2013/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Теорія і практика правознавства
: електрон. наук. фах. вид..- Харків
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія держави і права, конституційне право

 4. Квятковська Б. І. Особливості судового прецеденту в англо-саксонській та романо-германській правових сім’ях (порівняльний аналіз).
 5. Мандрыка Е. В. Конституционно-правовое регулирование референдумов в постсоциалистических государствах: общее и особенное.
 6. Державне будівництво та цивільне право

 7. Погребняк Н. С. Еволюція парламентського апарату в Україні.
 8. Печений О. П. Деякі аспекти визначення складу спадщини за цивільним законодавством України.
 9. Бурлака І. В. До питання про суб'єктів відповідальності за шкоду, завдану особами, які не досягли повноліття.
 10. Сиротенко С. Є. До питання про джерела цивільного права, які регулюють відносини з компенсації моральної шкоди.
 11. Тобота Ю. А. Договор ренты по гражданскому законодательству Российской Федерации и Украины: сравнительно-правовой анализ.
 12. Сухонос В. В. (мол.). Національний лідер як глава держави: теоретичний конструкт, конституційне втілення, правовий статус.
 13. Земельне та екологічне право

 14. Прогляда І. О. Правові питання державної підтримки оптових ринків сільськогосподарської продукції.
 15. Лозо О. В. Правовий режим ландшафтів як актуальний напрямок розвитку екологічного права України.
 16. Анісімова Г.В. Законодавчі проблеми забезпечення права загального природокористування.
 17. Овдієнко В.В. Міжнародно-правові стандарти у правовому регулюванні мисливства в Україні.
 18. Адміністративне та інформаційне право

 19. Шевчук О. М. Проблеми визначення об'єкта державного контролю у сфері законного обігу наркотичних засобів в Україні.
 20. Ігнатченко І. Г. Особливості реалізації державної політики України у сфері культури: сучасний стан та світові стандарти.
 21. Коваленко Л. П. Деякі питання щодо систематизації інформаційного законодавства.
 22. Кримінальне право та кримінологія

 23. Крайник Г. С. Теоретичний і практичний аспекти визнання юридичної особи суб'єктом злочину.
 24. Романов М. В. До питання про сутність і поняття "звільненні від відбування покарання".
 25. Лукашевич С. Ю., Груба Д. І. Місце синергетичної парадигми в методології правових і кримінологічних досліджень.
 26. Полтава К. О. Застосування заходів загально-соціального та спеціально-кримінологічного запобігання автотранспортній злочинності.
 27. Шостко О. Ю. Проактивні заходи як складова ефективної протидії організованій злочинності.
 28. Кримінальний процес і криміналістика

 29. Корчева Т. В. Щодо питання забезпечення права на захист особи у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України.
 30. Шаповалов В. В. Судово-фармацевтичне вивчення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичного засобу кокаїн (криміналістичні засади).
 31. Судоустрій, прокуратура та адвокатура

 32. Овчаренко О. М. Щодо вдосконалення процедури переведення судді, призначеного на посаду вперше.
 33. Андрійцьо В.Д. Ознаки опосердкованого логічного пізнання в цивільному судочинстві.
 34. Бабкова В. С. Принципи координаційної діяльності прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції.
 35. Смирнова-Бартенєва В. В. Особливості прокурорського нагляду за законністю доказування неосудності відповідно до вимог нового КПК України (організації судових та правоохоронних органів).
 36. Прищепа В. І. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів під час виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.
 37. Міжнародне право та філософія права

 38. Колодяжний М. Г. Участь громадськості у програмах запобігання злочинності в США.
 39. Забара І. М. Правове регулювання військового аспекту міжнародної інформаційної безпеки.
 40. Бабенко О. С. Зближення законодавства України про регулювання виробництва і використання хімікатів з нормами ЄС на підставі угоди про партнерство й співробітництво 1994 р..
 41. Захарова В. О. Вітчизняна правова ментальність: можливості впливу на формування сучасної моделі екоправового виховання в Україні.
2013
Вип. 1 (3)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського