Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2015/17(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Казарин В. П., Новикова М. А. Ахматова. Данте. Крым (к постановке проблемы). - C. 4-9.
 4. Кизилова В. В. Персонажі фентезі для дітей і юнацтва: типологія, функції (на прикладі роману Галини Пагутяк "Королівство"). - C. 10-13.
 5. Коновалова О. І. Виробнича тематика і шляхи її художньої реалізаціїв романі Анатолія Шияна "Магістраль". - C. 14-16.
 6. Коцюба Н. Й. Теоретичні аспекти офіційно-ділового дискурсу. - C. 17-19.
 7. Ныпадымка А. С. Заглавие как сильная позиция текста (на материале ключевых слов: "боль", "любовь", "юность" в поэзии ю. Друниной). - C. 20-22.
 8. Пикалюк Л. А. "Трійця по сінцях ходить…". Сакралізація обрядового простору у весільному фольклорі (на прикладі пісень Західного Полісся). - C. 23-26.
 9. Пізнюк Л. В. Бриколажі соцреалізму у творах Аркадія Любченка. - C. 27-31.
 10. Решетняк О. О., Швидка Н. В. Особливості біблійної символеми як вербалізатора концепту. - C. 32-34.
 11. Сардарян К. Г. Літературні маски у творчості Ірини Жиленко. - C. 35-38.
 12. Семашко Т. Ф. Етностереотипи тактильного модусу сприйняття: динаміка становлення. - C. 39-42.
 13. Синявина Л. В., Долгая Е. А. Многослойность повествовательной структуры романа П. И. Мельникова-Печерского "В лесах". - C. 43-45.
 14. Солецький О. М. Буфонадно-емблематичні "Префігурації" Леся Мартовича. - C. 46-49.
 15. Тищенко О. О. Домінантні риси сюрреалістичної поетики Е. Андієвської. - C. 50-52.
 16. Федор Х. Я. Художні й ідейно-тематичні домінанти малої прози Василя Ткачука та Івана Керницького. - C. 53-56.
 17. Шарова Т. М., Василенко Н. В. Художні маркери дитинства у творах В. Родіонова. - C. 57-59.
 18. Шкурко Г. В. Структурно-семантична й лігвогеографічна характеристика назв комунікації вантажів в українських говорах Закарпаття. - C. 60-63.
 19. Юган Н. Л. Образ народа в очерках и рассказах В. И. Даля, Д. В. Григоровича и И. С. Тургенева 1840-х гг.. - C. 64-68.
 20. Бардіна Н. В. Емоційна складова дискурсу адвоката Перрі Мейсона (на матеріалі романів Е. С. Гарднера). - C. 70-72.
 21. Бесараб О. М. Відома невідома Ш. Бронте. "Меріен проти Зенобії". - C. 73-75.
 22. Жаданов Ю. А., Савина В. В. Специфика жизненного и творческого пути Д. Лессинг. - C. 76-78.
 23. Зана Л. Ю. Жанрові особливості вставних новел у романі "Золота крапля" Мішеля Турньє. - C. 79-81.
 24. Зуєнко М. О. Міфопоетична парадигма творення світу в поемі "Втрачений рай" Дж. Мільтона. - C. 82-85.
 25. Ковалева Е. К. Об одном автобиографическом фрагменте Ж.-Ж. Руссо. - C. 86-89.
 26. Кушнірова Т. В. Жанрові особливості художньої прози Фелікса Пальми (на матеріалі роману "Карта часу"). - C. 90-93.
 27. Левицька О. Ю. Константи японського романтизму й поетика Морі Оґая в повісті "Танцівниця". - C. 94-96.
 28. Сипа Л. М. Хронотоп культури у дилогії Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштадт". - C. 97-99.
 29. Тузков С. А. Автор – герой – читатель: мотив игры в готической новелле. - C. 100-103.
 30. Штанюк О. М. Релігійна свідомість африканця та її вплив на формування авторського стилю Ч. Ачебе. - C. 104-107.
 31. Яцків Н. Я. Образ художника як вираження естетичного кредо письменника. - C. 108-112.
 32. Миронюк В. М. Образок у творчості Василя Стефаника. - C. 114-116.
 33. Назарець В. М. Типи художнього вияву внутрішньотекстового адресата в українській адресованій ліриці. - C. 117-120.
 34. Довбуш О. І. Кіносценарій як засіб вербальної візуалізації літературного твору. - C. 122-124.
 35. Борисов О. О. Синтаксис впливу у діалогічному мовленні британських та українських користувачів блогів. - C. 126-128.
 36. Калініченко В. І. Макроструктурні характеристики концептів SUCCESS-FAILURE, УСПІХ-HЕВДАЧА в американськійта українській мовній свідомості (за даними психолінгвістичного експерименту). - C. 129-132.
 37. Макарова О. С. Методика вимірювання ступеня продуктивності лексико-семантичних інновацій у сучасному італійському та українському медіа-дискурсі. - C. 133-135.
 38. Моргунова О. О. Каузативні посесивні дієслова із семантичною ознакою характеру об’єкта "Z є необхідним для Y" в англійській і українській мовах. - C. 136-138.
 39. Оруджева С. Э. Понятийные признаки колоративов в испанской и украинской концептосферах цвета (контрастивный аспект). - C. 139-142.
 40. Ханикіна Н. В. Семантико-когнітивні мотиваційні моделі дієслівних номінацій на позначення фізичного/тілесного стану суб’єкта. - C. 143-145.
 41. Чернякова В. А. Женская речь как объект контрастивных инструментально-фонетических исследований (на материале выступлений женщин-политиков Испании, Латинской Америки и Украины). - C. 146-150.
 42. Гудманян А. Г., Баклан І. М. Відтворення імпліцитності на лексичному рівнів текстах німецько-українських міжнародних угод. - C. 152-154.
 43. Ковальова С. М. Соціолінгвістична та прагмалінгвістична спрямованість рекламних текстів: перекладознавчий аспект. - C. 155-157.
 44. Поворознюк Р. В. Роль медичного перекладу в передопераційній підготовці пацієнтів: зіставлення американської й української парадигм. - C. 158-164.
 45. Дем’янова Ю. О. Шляхи підвищення наукометричних показників автора. - C. 166-168.
 46. Sereda O. M. Ukrainischer Euromaidan in den kommentaren der deutschen journalisten. - C. 169-171.
 47. Улитина Н. А. Слоган в современном английском рекламном тексте. - C. 172-174.
 48. Громова Н. М. Інтерпретація текстів іншомовних періодичних видань. - C. 176-178.
 49. Михайличенко Ю. В. Межкультурная коммуникация как приоритет в обучении иностранному языку. - C. 179-181.
 50. Першина Л. В. Формування комунікативної компетенції в полікультурному освітньому процесі засобами фразеології. - C. 182-184.
2015
Вип. 17(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter