Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Екон.менедж./2017/27(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Економіка і менеджмент

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Збарський В. К., Збарська А. В. Проблеми виробництва молока в регіоні. - C. 4-8.
 4. Грінченко Р. В. Аналіз компонент середовища функціонування підприємства. - C. 9-12.
 5. Жуковська В. М. Цифрові технології в управлінні персоналом: сутність, тенденції, розвиток. - C. 13-17.
 6. Лукашова Л. В. Напрями підвищення конкурентоспроможності суб’єктів малого підприємництва в Україні. - C. 18-22.
 7. Нагорний Є. І., Сагер Л. Ю., Сигида Л. О. Порівняльний аналіз показників інноваційної активності України та інших країн світу. - C. 23-27.
 8. Perepadya F. L. Personnel management of industrial enterprises under preservation of human capital. - C. 28-32.
 9. Прокопенко І. В. Регулювання та розвиток людського капіталу машинобудівних підприємств. - C. 33-40.
 10. Псюк Р. М. Особливості управління розвитком людських ресурсів в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств. - C. 41-46.
 11. Савченко Ю. Т. Технічні системи: сучасний аспект та характерні риси з погляду управління ланцюгами поставок. - C. 47-55.
 12. Сердюков К. Г. Корпоративний контроль реалізації стратегії розвитку інтегрованого акціонерного товариства. - C. 56-60.
 13. Стукан Т. М. Економічне управління підприємством: сутність та напрями підвищення ефективності. - C. 61-65.
 14. Рядно О. А., Беркут О. В. Економетричне моделювання формування валового регіонального продукту на основі панельних даних. - C. 67-71.
 15. Корнелюк О. А. Аналіз функціонування міських поселень України в умовах транскордонного співробітництва (на матеріалах єврорегіону "Буг"). - C. 72-77.
 16. Петрецький І. І. Оцінювання рівня підприємницької інфраструктури в інноваційно-інвестиційному розвитку регіонів України. - C. 78-82.
 17. Попова М. В. Теоретичні основи механізму структурної трансформації реального сектору економіки регіону. - C. 83-86.
 18. Суска А. А. Розроблення методичних підходів до оцінки ефективності інституціонального середовища ринку соціально-екологічних послуг лісу. - C. 88-91.
 19. Винниченко Н. В. Оцінка впливу фіскальних правил на бюджетний процес. - C. 93-96.
 20. Калашник І. О. Концептуальні підходи до зниження ризиків торговців цінними паперами в Україні. - C. 97-100.
 21. Метлушко О. В., Сороківська З. К. Напрями розвитку та вдосконалення корпоративного управління в банках. - C. 101-104.
 22. Сніщенко Р. Г. Методологічні проблеми та особливості аналізу й оцінки фінансової безпеки домогосподарств. - C. 105-109.
 23. Солодовнік О. О., Степаненко К. Р. Позиціювання державних банків на ринку банківських послуг України. - C. 110-114.
 24. Стеценко Б. С. Становлення постіндустріальної економіки в Україні: міфи та реальність. - C. 115-118.
 25. Тіщенко Є. О. Теоретичні засади управління ризиками проектного фінансування. - C. 119-122.
 26. Кудлаєва Н. В., Онуфрак О. Д. Особливості застосування акредитивної форми розрахунків в іноземній валюті. - C. 124-128.
 27. Рета М. В. Формування фінансових результатів підприємств готельно-ресторанного бізнесу. - C. 129-133.
 28. Сірко А. Ю. Теоретико-методологічний підхід до аналізу фінансової стійкості підприємства. - C. 134-138.
 29. Шевчук Є. О. Обліково-аналітичне забезпечення аудиту ділового партнерства франчайзингової туристичної мережі. - C. 139-143.
 30. Вихідні дані.
2017
Вип. 27(2)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського