Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Екон.менедж./2013/6<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Економіка і менеджмент

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Гнилицька Л. В. Форумування сучасних науково-методичних підходів до оцінювання стану економічної безпеки суб’єків господарювання. - C. 3-10.
 4. Головченко О. М., Головченко М. Ф. Особливості формування та специфіка інвестування регіональних програм культурного розвитку. - C. 11-14.
 5. Гончарук А. Г., Алкубелат А. З. С. Автоматизация процесса упрвления эффективностью бизнеса. - C. 15-20.
 6. Горняк О. В. Теоретичні подіходидо аналізу фірми у посткризовий період. - C. 21-28.
 7. Дога В. С. Концептуальные подходы к определению понятия селькой местности через призму рыночных условий. - C. 29-34.
 8. Захарченко В. І. Використання кластерного підоду при формування промислової політики. - C. 35-39.
 9. Лебедева Н. А., Гончарук С. М., Шварцфельд В. С. Маркетинковые исследования мощности элементов мультимодальной транспортной систмеы на основе применения метода сечений. - C. 40-49 .
 10. Садченко Е. В. Эколого-экономические аспекты сохранения биоразнообразия в современных услових развития традиционных форм природопользования. - C. 50-55.
 11. Степанов В. Н. Постнеклассическая методология исследования социо-эколого-экономических процессов. - C. 56-59.
 12. Garanska I., Yakubovskiy S. The realtionship between housing procies and mortgage credit: forecast for Hungary and Ukraine . - C. 60-67.
 13. Мартиенко А. И. Трансформационные процессы в отношениях собсвенности в природопользовании. - C. 68-72.
 14. Дяченко Л. Е., Почколіна С. В. Обгунтування стартегії відтворення основих засобів державних підприємств аграрного сектора на інноваційній основі. - C. 73-79.
 15. Банасько Т. М. Бухгалтерських облік заставних операцій. - C. 80-83.
 16. Бахчиванжи Л. А., Павлова О. Ю. Диверсифікація діяльності аграрних підприємств як стратегія управління соціально-економічним розвитком. - C. 84-91.
 17. Бутенко Т. В. Роль та перспективи впровадження трансферу екотехнологій у процесі інноваційної стратегії України. - C. 92-95.
 18. Grinchenko Y. L. The impact of the world economic crisis on the competitiveness of nations. - C. 96-102.
 19. Деркач Т. В. Основные направления глобализации мировой экономики. - C. 103-107.
 20. Гладченко Л. І., Єрьоміна І. О. Щодо механізму фінансового результату і податку на прибуток підприємства будівельної галузі. - C. 108-112.
 21. Kobylianska A. V. Marcoeconmoic disposition of Ukraininan economy with respect toenerging economcies in global financial space. - C. 113-117.
 22. Мартынюк Е. А. Технологии реинжиниринга бизнес-процессов предприятий. - C. 118-121.
 23. Попович В. В. Інноваційний розвиток економіки України в контексті глобалізаціх світового ринку технологій. - C. 122-127.
 24. Пригунов П. Я. Діяльність фахівців з економічної безпеки як об’єкт наукових досліджень. - C. 128-136.
 25. Розанцев О. О. Організація лікувального туризму в Туреччині. - C. 137-139.
 26. Степаненко О. А. Моделювання випадкових грошевих потоків проекту методом системної динаміки. - C. 140-144.
 27. Степанова К. В. Кластерізація морегосопдарскої діяльності: світовий досвід та українські реалії. - C. 145-149.
 28. Андерсон Н. В. Евроинтеграционных аспект повышения конкурентных преимуществ приграничных регионов Украины. - C. 150-156.
2013
Вип. 6
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського