Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73731/2014/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Державне управління та місцеве самоврядування
: зб. наук. пр..- Дніпро
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія державного управління

 4. Глотов Б., Сидоренко Н. Реформування системи організації державної влади в умовах глибокої політичної кризи. - C. 3-12.
 5. Палагнюк Ю. Зміст та перспективи політики Східного партнерства як зовнішньополітичної ініціативи ЄС щодо України. - C. 13-20.
 6. Машненков К. Концепт "екологічна держава" в контексті сучасного державотворення. - C. 21-28.
 7. Салієнко О. Зарубіжний досвід взаємодії парламенту та уряду в законодавчому та бюджетному процессах. - C. 29-38.
 8. Нікіфорова І. Політична конкуренція і партиципативна демократія в сучасному вимірі. - C. 39-48.
 9. Єфіменкова Н. Моделювання системи державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні. - C. 48-61.
 10. Механізми державного управління

 11. Андреєв С. Інституціональні аспекти забезпечення готовності єдиної державної системи цивільного захисту до введення спеціальних режимів її діяльності. - C. 62-71.
 12. Вировий С. Соціально-політичний моніторинг як складова інформаційно-аналітичного забезпечення публічного урядування. - C. 72-79.
 13. Григорова М. Державне управління процесами забезпечення безпеки здоров’я людини в умовах використання генетично модифікованих організмів у виробництві харчових продуктів. - C. 79-87.
 14. Діденко О. Державне регулювання механізму інституційного розвитку сучасного українського козацтва. - C. 88-97.
 15. Карнаух Т. Реалізація державної правової політики в умовах системної модернізації України. - C. 98-108.
 16. Коваленко Т. Дитина як об’єкт державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення. - C. 108-118.
 17. Котуков О. Політико-управлінські мережі як чинник модернізації державного управління. - C. 119-128.
 18. Кривогубова О. Законодавче регулювання використання генетично модифікованих організмів в Україні. - C. 128-134.
 19. Матвеєва О. Державно-управлінський аспект аналізу показників продуктивності праці як фактору підвищення конкурентоспроможності регіонів України. - C. 135-146.
 20. Михайленко О. Відродження сімейних цінностей як важливий напрям державної сімейної політики України. - C. 147-156.
 21. Овдін О. Моніторинг міграції українських громадян до Російської Федерації у контексті державного регулювання демографічних процесів. - C. 157-168.
 22. Попова С. Проблеми та перспективи впровадження маркетингової моделі управління розвитком сфери соціальних послуг. - C. 168-179.
 23. Решетніков Ю. Роль місцевих органів влади в регулюванні державно-конфесійних відносин в Україні. - C. 179-189.
 24. Романенко Є. Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості: сутність та особливості налагодження. - C. 190-201.
 25. Сегеда Т. Зарубіжний досвід формування механізмів публічної політики. - C. 201-213.
 26. Трещов М. Напрями та інструменти державного регулювання ресурсного забезпечення місцевих бюджетів. - C. 213-222.
 27. Державна служба

 28. Акімов О. Правові засади розвитку професійної освіти державних службовців. - C. 223-236.
 29. Легкоступ С. Психологічні детермінанти особистої відповідальності у формуванні службової поведінки посадових осіб місцевого самоврядування. - C. 236-246.
 30. Сорокіна Н., Серьогіна Т. Етизація публічної служби як чинник гуманізації суспільства: зарубіжний досвід. - C. 246-258.
 31. Місцеве самоврядування

 32. Баришніков К., Лук’яненко Є. Реалізація проектів електронного урядування в органах місцевого управління України. - C. 259-265.
 33. Віліжінський В. Реформування системи місцевого самоврядування в Польщі: досвід для України. - C. 265-276.
 34. Тарасенко Т. Проблема децентралізації в реформуванні місцевого самоврядування в Україні. - C. 277-286.
 35. Відомості про авторів. - C. 287-289.
2014
Вип. 2 (21)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter