Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73731/2014/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Державне управління та місцеве самоврядування
: зб. наук. пр..- Дніпро
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія державного управління

 4. Дрешпак В. Періоди розвитку державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі. - C. 3-14.
 5. Клімович В. Розвиток громадянськості як основи консолідації суспільства та зміцнення держави . - C. 14-22.
 6. Решетніков Ю. Організаційно-інституційне забезпечення державно-конфесійних відносин: вітчизняний та закордонний досвід. - C. 23-35.
 7. Костюк І. Наукові концепції, підходи та методи реформування державного управління в Україні. - C. 35-42.
 8. Соха Ю. Формування понятійно-категоріального апарату теорії природно-техногенної безпеки: державно-управлінський аспект. - C. 42-51.
 9. Голубчик Г. "Публічна історія" як сфера державно-управлінської діяльності: зарубіжний досвід. - C. 51-59.
 10. Механізми державного управління

 11. Дегтярьова І. Конференція ректорів як суб’єкт державно-громадського управління вищою освітою Польщі. - C. 60-69.
 12. Колесніков Б. Дерегуляція будівельної галузі економіки як запорука поліпшення інвестиційного клімату. - C. 70-82.
 13. Палагнюк О. Аналіз механізмів державного регулювання нелегальної міграції в Україні у працях сучасних дослідників. - C. 83-92.
 14. Якимчук А. Інструменти державного регулювання збереження біорізноманіття в Україні. - C. 92-99.
 15. Ромін А. Механізми державного управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу. - C. 99-106.
 16. Садковий В. Сучасні технології впровадження державних механізмів щодо розробки нових напрямів розвитку вищої освіти. - C. 107-115.
 17. Белец Ж. Механізм застосування аудиту ефективності як складової програмно-цільового методу формування бюджету. - C. 116-124.
 18. Олефіренко С. Забезпечення легітимності головних управлінь юстиції в контексті основних напрямів їх діяльності. - C. 125-133.
 19. Худоба О. Зарубіжний досвід державного управління системою охорони здоров’я в Україні: порівняльний аналіз. - C. 133-145.
 20. Машненков К. Державне управління екологічним інвестуванням в Україні. - C. 145-154.
 21. Колєнов О. Особливості формування та реалізації державної екологічної політики. - C. 155-164.
 22. Криштанович М. Нормативно-правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення національної безпеки України. - C. 165-174.
 23. Діденко О. Критерії ефективності державної політики національно-патріотичного виховання молоді в Україні. - C. 175-184.
 24. Кірова М., Мельник Л., Радиш Я. Фінансові Механізми державного управління охороною здоров’я: зарубіжний досвід. - C. 184-195.
 25. Коваленко Т. Міністерство охорони здоров’я України як суб’єкт державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей . - C. 196-204.
 26. Смаглюк В. Державне управління у сфері формування та розвитку середнього класу в США: досвід для України. - C. 205-213.
 27. Державна служба

 28. Андріянова Ю. Деструктивність наслідків конфліктів серед посадових осіб органів місцевого самоврядування. - C. 214-223.
 29. Маланчій М. Особливості розвитку професійної ідентичності посадових осіб Прикордонної служби України . - C. 223-234.
 30. Мустафаєва У. Реформування державної служби України: аналіз кадрової складової. - C. 234-243.
 31. Терентьєв О. Теоретичні основи конструювання професійного простору державної служби та його параметри. - C. 244-253.
 32. Фоменко Т. Регулювання етичних питань на державній службі: порівняльний аналіз канадського та українського законодавств. - C. 254-260.
 33. Антонова О. Професійна підготовка керівного складу державної служби країн Північної Америки (США, Канада, Мексика): формування стратегічної компетентності. - C. 260-273.
 34. Місцеве самоврядування

 35. Пісоцький В. Структура територіальної громади як комунікативної мережі та чинники її формування. - C. 274-285.
 36. Попович В. Моделі та типи державної муніципальної політики. - C. 286-294.
 37. Рожко О. Обласна клінічна офтальмологічна лікарня як об’єкт корпоративного управління: досвід Дніпропетровщини. - C. 294-303.
 38. Колповська А. Обґрунтування концептуальної моделі впровадження соціальної відповідальності в органах місцевого самоврядування. - C. 304-311.
 39. Відомості про авторів. - C. 312-314.
2014
Вип. 1 (20)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter