Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73685/2015/38<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Інституту розвитку дитини
: зб. наук. пр..- Київ. Серія, Філософія, педагогіка, психологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Серія 1. Філософія

 4. Береза В. Поняття політичної освіти і просвітництва в сучасній політологічній літературі. - C. 5-13.
 5. Гриньків А. Співвідношення конфлікту та діалогу в соціально-релігійному просторі. - C. 13-21.
 6. Загарницька І. Насильство як загроза формування гідності дитини. - C. 21-29.
 7. Захаренко К. Засоби масової інформації як чинник розвитку суспільства. - C. 29-36.
 8. Костючков С. Особливості трансформації та реформування освітньої системи відповідно до вимог сучасності. - C. 36-43.
 9. Опанасюк Ю. Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі. - C. 43-48.
 10. Рибка Н. Творчій характер дозвіллєвої діяльності у глобальному інформаційному суспільстві. - C. 48-55.
 11. Тополь О. Демографічне старіння в контексті формування стратегій соціальної підтримки літніх людей. - C. 55-61.
 12. Серія 2. Педагогіка

 13. Дубогай О. Освітньо-рухова методика навчання учнів молодших класів в системі здоров’язбереження. - C. 61-67.
 14. Куторжевська Л. Підготовка студентів ВНЗ до виховної діяльності в інтернатних закладах освіти. - C. 67-71.
 15. Лисакова І. Досвід культурно-дозвіллєвої роботи за кордоном: районні культурні центри в Іспанії. - C. 71-76.
 16. Луценко І. Морально-правова компонента вихованості дитини дошкільного віку. - C. 76-82.
 17. Марчук О. Особливості навчальних матеріалів "української читанки" (1930) М. Левицького. - C. 82-88.
 18. Мордоус І. Навчання дітей іноземної мови як засіб полегшення соціальної адаптації в полікультурному суспільстві. - C. 88-94.
 19. Нагорнова А. Содержательные компоненты когнитивной технологии формирования готовности студентов педагогического вуза к коррекции психических состояний учащихся. - C. 94-99.
 20. Хубенко Т. Художественное воспитание в контексте национального куррикулума. - C. 99-104.
 21. Шулигіна Р. Формування потреби майбутнього педагога у творчій самореалізації в умовах університетської освіти. - C. 104-109.
 22. Armasu-Cantir L. Reforms of the doctoral education in republic of moldova: issues and outlook. - C. 109-112.
 23. Kurlishchuk I. Nature and contents of educational support of preschool age children socialization. - C. 112-118.
 24. Серія 3. Психологія

 25. Гренюк Л. Види мотивів у навчальній діяльності студентів. - C. 118-123.
 26. Гахраманова Гызханум Низамеддин кызы Методология исследований "гендерной системы" и "гендерного контракта". - C. 123-128.
 27. Джаббаров Р., Мустафаев М., Гурбанова Н. Культурное регулирование личностного поведения. - C. 128-134.
 28. Котлова Л. Сучасні цінності як передумова виникнення конфліктної поведінки студентів. - C. 134-139.
 29. Помиткіна Л., Кісельова О. Особливості подолання підліткової кризи засобами танцювально-рухової терапії. - C. 139-146.
 30. Репетій С. Духовний розвиток особистості майбутнього спеціаліста. - C. 146-153.
 31. Сірик І. Особливості гендерної соціалізації дитини з неповної сім’ї. - C. 153-158.
 32. Тичина І. Аналіз причин зміни професії як типоутворюючих маркерів суб’єктивної моделі саморозвитку випускників вишів. - C. 158-164.
 33. Цибуляк Н. Вплив фахової підготовки на розвиток професійної спостережливості майбутніх вихователів ДНЗ. - C. 164-170.
2015
Вип. 38
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter