Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73639/2013/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1


Соціально-економічні проблеми і держава
: електрон. наук.-фах. вид..- Тернопіль
Socìalno-ekonomìčnì Problemì ì Deržava

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Андрушків Б., Кирич Н., Стойко І., Погайдак О., Мельник Л. Представники українства у світовій науці (Михайло Яримович – видатний учений, державний та громадський діяч США). - C. 5-12.
 4. Азизов Г. Метод анализа использования факторов производства экономики Украины в пятисекторной модели. - C. 13-21.
 5. Беженар І. Експортно-імпортні операції з бараниною у світі. - C. 22-33.
 6. Владимир О. Роль банківських установ у фінансуванні інноваційного розвитку економіки України. - C. 34–43.
 7. Гевко В. Класифікація інформаційних систем управління взаємовідносинами з клієнтами. - C. 44–57.
 8. Дудкін П., Дудкіна О. Формування та розвиток регіональних інноваційних структур як нова парадигма співпраці вищих навчальних закладів і бізнесу. - C. 58-66.
 9. Корнійчук А. Аналіз стану та перспектив розвитку підприємств хлібопекарської галузі Житомирської області. - C. 67-74.
 10. Лазар Ю. Інвестиційний механізм розвитку соціальної відповідальності на засадах державно-приватного партнерства. - C. 75-88.
 11. Літковець Ю. Оцінювання ефективності виробництва: аналіз підходів. - C. 89-97.
 12. Лучко М. Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку. - C. 98-109.
 13. Маркович І. Дослідження міжнародних асиметрій в рамках нової економічної географії. - C. 110-116.
 14. Нагорняк Г., Нагорняк І., Вовк Ю. Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід. - C. 117-127.
 15. Оксентюк Б., Оксентюк А. Особливості комплексу маркетингу в екологічному маркетингу. - C. 128-137.
 16. Оксентюк Р. Класифікація та просування різних типів інформаційного продукту методами інтернет-маркетингу на прикладі підприємств машинобудування. - C. 138-151.
 17. Струпинська Н. Теоретичні засади забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства. - C. 152-160.
 18. Смиричинський В., Струтинська І. Макрологістичний підхід до аналізу міжрегіональних товарообмінних потоків країни. - C. 161-170.
 19. Тустанівський Б. Особливості врегулювання нетарифних обмежень у зовнішній торгівлі між США та ЄС. - C. 171-177.
 20. Мельник Л., Малюта Л. Інструменти екологічно зорієнтованого управління підприємством. - C. 178-187.
 21. Лучко М. Складні питання в обліку основних засобів. - C. 188-194.
 22. Стеченко Д., Омельченко О. Сценарний підхід до реструктуризації підприємств на основі комплексу економіко-математичних моделей. - C. 195-215.
 23. Юхименко В. Розподіл ролей у процесі формування стратегій інноваційного розвитку. - C. 216-222.
 24. Тарасюк Г., Рудківський О., Погайдак О. Ключові показники ефективності та оцінка логістичної стратегії підприємства. - C. 223-231.
 25. Бояринова К., Григорська Н. Моделирование воздействия управленческих технологий на устойчивое функционирование предприятий машиностроения. - C. 232-239.
 26. Поліщук С. Формування інтегрованої системи бюджетування машинобудівних підприємств. - C. 240-248.
 27. Andrushkiv B., Fedyshyn B., Pohaydak O., Fedyshyn I. Innovative aspects of strategic management in conditions of unstable economy. - C. 249–257.
 28. Петровська І. Ефективність використання податкового стимулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні України. - C. 258-265.
 29. Ружицький А. Моніторинг оборотних коштів підприємств у підвищенні рівня економічної безпеки. - C. 266-276.
 30. Галущак І. Біогаз: українська перспектива. - C. 277-278.
2013
Вип. 2 (9)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського