Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73286/2016/20<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Педагогічний дискурс
: зб. наук. пр..- Хмельницький
Pedahohichnyi Dyskurs

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Барбашова І. Засоби навчання молодших школярів перцепції: сутність і систематизація. - C. 9-15.
 4. Блощинський І. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників на основі технологій дистанційного навчання. - C. 15-20.
 5. Вихрущ В., Романишина Л. Навчальний діалог як базовий концепт розвивальної парадигми сучасної освіти. - C. 21-27.
 6. Галус О., Очеретна І. Організаційно-методичні умови практичної підготовки технологів харчової промисловості у коледжах. - C. 28-32.
 7. Георгинова Л., Курыляк В. Влияние респективного отношения учителя к учащимся в процессе формирования их интеллектуальной самостоятельности. - C. 33-37.
 8. Гуцол Л. Критерії, показники та рівні самореалізації студентів ВНЗ у процесі дозвіллєвої діяльності. - C. 38-44.
 9. Дзюбата З. Англійська мова як мова викладання (ЕМІ) у вищих навчальних закладах освіти. - C. 45-49.
 10. Дорошенко Ю., Очеретний В. Дидактичні засади конструювання курсів за вибором інформатичного спрямування для профільного навчання. - C. 49-61.
 11. Дяков І. Формування концепції позашкільного виховання особистості в умовах діяльності Софії Русової в Міністерстві освіти періоду Директорії. - C. 62-67.
 12. Завгородня Т., Цибанюк О. Управління системою фізичного виховання і спорту Румунії: нормативні засади (1948–1989). - C. 68-72.
 13. Казакова Н. Організаційно-методичні засади практики студентів-філологів у вищій школі. - C. 72-77.
 14. Карпенко О. Опіка над дітьми у літніх таборах Польщі. - C. 78-82.
 15. Коржинська Т. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки фахівців митної служби у вищих навчальних закладах Республіки Польща та України. - C. 83-88.
 16. Котлярчук Г. Взаємодія з природою та виховання в учнів дбайливого ставлення до неї у творчій спадщині В. Сухомлинського. - C. 88-91.
 17. Кочина В. Педагогічні умови формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі. - C. 92-98.
 18. Кравчук Н. Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів ДНЗ у процесі професійної підготовки (констатувальний етап експерименту). - C. 99-106.
 19. Круглик В., Осадчий В., Симоненко С. Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США. - C. 107-114.
 20. Крутій К., Зданевич Л. Аналіз чинників та індикаторів, що впливають на розвиток сучасних дітей та їхню стратифікацію за категоріями. - C. 115-122.
 21. Левчук Н. Сутність і структура економічної компетентності офіцерів управління органами Державної прикордонної служби України. - C. 122-127.
 22. Мафтин Л. Актуалізація проблематики концентру українознавства "Україна – етнос" в умовах оновлення змісту вітчизняної освіти. - C. 127-132.
 23. Мозолев О. Методологічні підходи до вивчення системи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі. - C. 133-137.
 24. Наливайко О. Система ціннісних орієнтацій як складова професійно-комунікативної культури у підготовці майбутніх сімейних лікарів. - C. 138-142.
 25. Новаківська Л. Лекційний метод викладання літератури в середині XIX – на початку XX століття. - C. 143-149.
 26. Прус А. Категорійний аналіз понять "самореалізація" та "професійна самореалізація". - C. 149-153.
 27. Романюк С. Проблема збереження і розвитку української мови в іншомовному середовищі. - C. 154-159.
 28. Свистак-Яроцька О. Концепція природи в релігійній та філософсько-етичній думці Японії як основа особливого ставлення японців до природи. - C. 160-167.
 29. Скрипник С. Особливості формування активної екологічної позиції учнів старших класів. - C. 167-171.
 30. Соловей М. Нормативно-правове регулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.). - C. 172-177.
 31. Сущенко Р. Педагогічні умови впливу масової позааудиторної роботи на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту. - C. 177-182.
 32. Тимчик М. Християнські засади доброчинної діяльності Олександра Духновича. - C. 183-186.
 33. Тур О. Структура комунікативної компетентності особистості. - C. 187-191.
 34. Фасоля О. Роль шкільної і позашкільної освіти у формуванні екологічної культури старшокласників. - C. 191-196.
 35. Шквир О. Науково-дослідна робота як засіб підготовки майбутніх учителів початкових класів до дослідницької діяльності. - C. 197-201.
 36. Шоробура І. Сучасні виклики в початковій освіті. - C. 202-206.
 37. Ярошинська О. Конструювання форм професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на основі педагогіки конструктивізму. - C. 206-212.
2016
Вип. 20
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського