Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73286/2015/18<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Педагогічний дискурс
: зб. наук. пр..- Хмельницький
Pedahohichnyi Dyskurs

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Барановська В. Організаційні форми навчання як компонент методичної системи формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів. - C. 9-13.
 4. Василенко Л. Концептуальні основи гедоністичного спрямування вокальної підготовки студентів-музикантів. - C. 14-20.
 5. Вдовченко В., Антонович Є. Концептуальні засади фундаментального дослідження структури та змісту спеціалізацій "Художньо-проектна творчість", "Декоративно-прикладне мистецтво", "Основи дизайну" профільного навчання в національній системі неперервної художньо-проектної освіти. - C. 20-33.
 6. Вовк О. Спіральний шлях пізнання: епістемологічні засади. - C. 33-36.
 7. Вовк В., Ярова М. Розвиток інтересу до музично-виконавської діяльності через взаємодію викладача й студента. - C. 36-39.
 8. Волощук А. Основоположні принципи в художньо-педагогічній діяльності Золтана Баконія. - C. 39-43.
 9. Врода Л. Вплив етновиховного середовища навчального закладу на підготовку майбутнього вчителя музики. - C. 43-47.
 10. Гавриленко Т. Експериментальні дослідження українських учених у галузі початкової освіти: класи вирівнювання (1975–1982 рр.). - C. 47-52.
 11. Гапченко О. Інтелектуальні об’єднання як чинник формування загальноєвропейського культурно-освітнього простору (XVI–XVII ст.). - C. 53-58.
 12. Гасюк І. Управління якістю діяльності фізкультурно-спортивних шкіл. - C. 58-62.
 13. Гладкова В., Пожарський С. Долання катаболе в життєдіяльності фахівця соціономічної сфери. - C. 62-69.
 14. Голуб О. Тактика допомоги – важлива умова виховання самостійності учнів початкової школи. - C. 70-74.
 15. Дарманська І. Сутнісна характеристика поняття "управлінська компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу". - C. 74-78.
 16. Діденко Н. Принципи організації позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання. - C. 79-82.
 17. Долінська Н. Особливості та шляхи реалізації менторських програм в університетах США. - C. 82-86.
 18. Желанова В. Сутність професійного контексту майбутнього вчителя початкових класів. - C. 86-90.
 19. Зданевич Л. Реалізація компетентнісного підходу як одного з інструментів професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі. - C. 90-96.
 20. Казакова Н. Сутність поняття "відповідальність". - C. 96-100.
 21. Комишан А. Удосконалення підготовки майбутніх фахівців фармації на основі реалізації особистісно орієнтованого навчання. - C. 101-106.
 22. Короленко В. Категоріальне поле дослідження проблеми морального виховання школярів. - C. 106-110.
 23. Крива М. Організація позаурочної дослідницької діяльності учнів під час вивчення предметів природничого циклу. - C. 110-113.
 24. Курок В. Інженерна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у ВНЗ: реалії та перспективи. - C. 114-118.
 25. Лаппо В. Проблеми і перспективи вдосконалення процесу виховання духовних цінностей студентів в умовах ВНЗ негуманітарного профілю. - C. 118-122.
 26. Левченко Л. Організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення керівника загальноосвітнього навчального закладу. - C. 123-127.
 27. Лисак Г. Зміст навчання іншомовного діалогічного мовлення студентів філологічних спеціальностей. - C. 128-131.
 28. Матвієнко Ю. Проблема формування умінь самоконтролю студентів в теорії та практиці вищої професійної освіти. - C. 132-137.
 29. Мацько В. Педагогічні ідеї Анатолія Погрібного в системі розбудови національної освіти. - C. 137-142.
 30. Мачинська Н. Авторитет викладача – необхідна умова його ефективної взаємодії зі студентами. - C. 142-146.
 31. Михайлишин Р. Концепція української національної освіти і виховання у педагогічній спадщині Івана Ющишина. - C. 147-152.
 32. Назаренко Т. Запровадження новітніх технологій навчання в практику школи. - C. 152-156.
 33. Нітенко О. До питання про стан дослідження іншомовної підготовки в системі вищої освіти України. - C. 157-160.
 34. Олізько Ю. Міждисциплінарний підхід як засіб реалізації основних дидактичних принципів навчання. - C. 161-165.
 35. Осадчий І. Теоретико-методологічні та технологічні засади спрямованого розвитку освітніх систем. - C. 165-171.
 36. Pękala A. The role of a tutor in teaching values. - C. 171-176.
 37. Постоян Т. Практична підготовки майбутніх галузевих фахівців на базі Центрів прикладних кваліфікацій. - C. 176-181.
 38. Саркісова О. Професійна підготовка майбутніх викладачів економіки на основі групової взаємодії. - C. 181-184.
 39. Свистак-Яроцька О. Ретроспективний аналіз розвитку екологічної освіти в Японії. - C. 185-192.
 40. Сіюнь Л. Науково-теоретична сутність самоорганізаційних умінь у контексті навчальної діяльності. - C. 192-196.
 41. Слоневська І., Пірошенко С. Синергетичний підхід до освітнього процесу у дискурсі сучасних педагогічних досліджень. - C. 196-200.
 42. Стократний С. Середня шкільна освіта в Польщі та Україні: порівняльний аналіз. - C. 200-204.
 43. Столяр В. Самостійна робота студентів з математики як чинник ефективної підготовки фахівців початкової освіти. - C. 205-209.
 44. Стражнікова І. Діяльність освітніх музеїв Прикарпаття (ХХ–ХХІ століття). - C. 209-212.
 45. Суховірський О. Особливості вивчення графічного редактора у початковій школі. - C. 213-216.
 46. Таможська І. Дискурс поняття "педагогічна технологія" в контексті формування сучасної парадигми освіти. - C. 217-222.
 47. Тичина І. Радянські командирські курси на території України в роки Громадянської війни 1919–1921 рр.: історія створення та діяльності. - C. 223-228.
 48. Толкачова А. До питання відповідальності підлітків загальноосвітніх шкіл-інтернатів. - C. 229-232.
 49. Третякова О. Особливості освітнього розвитку польського населення Півдня України в 1920-х рр.. - C. 232-237.
 50. Трішкіна Н. Професійно спрямоване навчання як складова формування компетентного фахівця. - C. 238-241.
 51. Фаненштель Н. Психолого-педагогічна спадщина Степана Балея у світовому та вітчизняному науковому дискурсі. - C. 242-248.
 52. Фрицюк В. Професійний саморозвиток як психолого-педагогічна категорія. - C. 248-253.
 53. Харченко Ю. Теоретико-методологічна стратегія професійного саморозвитку концертмейстера вищого навчального закладу. - C. 254-258.
 54. Цзянань Ч. Специфіка виконавського дихання музиканта-духовика. - C. 258-262.
 55. Чемерис І. Використання інноваційних технологій у процесі виховної роботи педагогічного коледжу. - C. 262-267.
 56. Чубарук О. Професійна компетентність вчителів української мови і літератури як психолого-педагогічна проблема. - C. 267-272.
 57. Шоробура І. Внесок університетських учених у розвиток української географічної науки та освіти. - C. 273-277.
2015
Вип. 18
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського