Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73286/2011/10<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Педагогічний дискурс
: зб. наук. пр..- Хмельницький
Pedahohichnyi Dyskurs

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Андреєва Т. Т. Сенсорне виховання дітей засобами природи у педагогічній системі В. О. Сухомлинського. - C. 10-13.
 4. Арцишевський Р. А. В. О. Сухомлинський про духовний розвиток молодших школярів. - C. 14-21.
 5. Ацегейда І. П. Значення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для реалізації сучасних методів екологічної освіти та виховання. - C. 22-25.
 6. Бабій І. В. Ідеї Василя Сухомлинського щодо морального виховання особистості. - C. 25-28.
 7. Барановська В. М. Проблема формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів у педагогічній теорії. - C. 29-32.
 8. Барбашова І. А. Загальна характеристика сенсорного розвитку особистості в молодшому шкільному віці. - C. 33-39.
 9. Березівська Л. Д. Принцип індивідуального підходу до учнів початкової школи у творчій спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 39-44.
 10. Бех І. Д. В. Сухомлинський: два періоди дитинства – два образи Я. - C. 45-47.
 11. Бєлан Г. В. Формування системи ціннісних орієнтацій молодших школярів у спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 48-51.
 12. Белоусько А. М., Ханова О. В. В. О. Сухомлинський про взаємини в системі "викладач-студент”. - C. 51-53.
 13. Бібік Н. М. Пізнавальний інтерес як умова суб’єктності навчання молодших школярів. - C. 53-56.
 14. Блажевич Ю. І., Блажевич О. І. Гуманістична педагогіка Василя Сухомлинського і її творче використання в освітньому просторі Китаю. - C. 56-61.
 15. Богуш А. М. Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В. Сухомлинського: реалії і перспективи. - C. 61-65.
 16. Бондар Л. С. Погляди В. О. Сухомлинського на розвиток обдарованості дітей. - C. 65-68.
 17. Бондарчук Г. П. Морально-етична складова соціалізації молодших школярів у координатах педагогіки В. Сухомлинського. - C. 68-72.
 18. Бреславська А. Б. Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у навчанні молодших школярів. - C. 72-75.
 19. Бричок С. Б. Проблема вивчення особистості школяра у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. - C. 76-79.
 20. Буракова Н. О. Питання шкільної гігієни учнів у науковому доробку В. О. Сухомлинського. - C. 79-82.
 21. Бутенко О. Г. Концепція Василя Сухомлинського з виховання у дітей шанобливого ставлення до батьків. - C. 83-86.
 22. Бучківська Г. В. Проектування етнохудожнього середовища професійної підготовки майбутніх педагогів у контексті реалізації ідей В. О. Сухомлинського. - C. 87-91.
 23. Васянович Г. П. Методологічна культура учителя у наукових пошуках Василя Сухомлинського. - C. 92-94.
 24. Вашуленко М. С. Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука успіху навчання молодших школярів. - C. 95-99.
 25. Вергунова В. С. Погляди В. Сухомлинського щодо формування естетичного досвіду молодших школярів. - C. 100-103.
 26. Волинець Ю. О. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільної освіти у процесі дослідницької діяльності. - C. 103-106.
 27. Волошина Г. П. Рідна мова як чинник громадянського виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 106-108.
 28. Гаврилюк С. М. Педагогічний супровід розвитку дитячої творчості в контексті ідей Василя Олександровича Сухомлинського. - C. 108-110.
 29. Гайдученко Ю. О. Провідні ідеї та їх термінологічне вираження у концепції шкільно-сімейного виховання В. О. Сухомлинського. - C. 111-115.
 30. Галус О. М. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в контексті соціалізації особистості дитини. - C. 115-119.
 31. Генсіцька-Антонюк Н. О. Аналіз впливу змісту шкільних підручників на гендерну соціалізацію особистості школяра у контексті ідей В. О. Сухомлинського. - C. 119-123.
 32. Гергуль С. М. Проблема самоосвіти вчителя початкових класів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 123-126.
 33. Годлевська К. В. В. О. Сухомлинський про професійний саморозвиток майбутніх учителів початкових класів. - C. 127-129.
 34. Гордуз Н. О. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського і сучасність. - C. 129-131.
 35. Греськова В. В. Формування національної свідомості дітей дошкільного віку засобами народної іграшки. - C. 131-134.
 36. Губ’як В. Д. Організація діяльності дитячих літніх оздоровчих закладів на засадах педагогічних ідей В. О. Сухомлинського. - C. 134-138.
 37. Деркач В. Ф. Уроки мислення серед природи – один з найголовніших засобів формування особистості молодшого школяра. - C. 138-141.
 38. Дичківська І. М. Креативність як складова інноваційної діяльності педагога в контексті ідей В. О. Сухомлинського. - C. 141-146.
 39. Доманюк О. М. Соціалізація дитини в умовах дошкільного навчального закладу. - C. 146-149.
 40. Дубина Л. Г., Вашеняк І. Б. Педагогічна режисура В. О. Сухомлинського. - C. 150-154.
 41. Дяченко Л. М. В. Сухомлинський про дошкілля та початкову освіту. - C. 154-157.
 42. Завгородня Т. К. Проблема якості дошкільної освіти в Україні в контексті тенденцій її розв’язання у різних країнах світу. - C. 158-162.
 43. Залізняк А. М. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з розвитку мовлення дошкільників. - C. 162-166.
 44. Заліток Л. М. Робота з книжкою в сучасній початковій школі крізь призму творчого розвитку ідей В. Сухомлинського. - C. 167-172.
 45. Зарудня О. М. Основні вимоги до особистості вчителя початкової школи у контексті ідей В. Сухомлинського. - C. 172-175.
 46. Зданевич Л. В. Оптимізм учителя та учня у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. - C. 176-178.
 47. Іщенко Л. В. Проблема розвитку мовленнєвої творчості дітей 5-6 років. - C. 178-182.
 48. Іщук Т. В. Проблема морального виховання школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 182-185.
 49. Казакова Н. В. Морально-етичний портрет учителя початкових класів у педагогічних поглядах В. О. Сухомлинського. - C. 186-189.
 50. Казанжи І. В. Формування духовно-творчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів. - C. 189-193.
 51. Калініченко Н. А. Проблеми любові і вимогливості у вихованні дітей. - C. 194-198.
 52. Кальчук М. І. Дидактична казка на уроках навчання грамоти: з досвіду використання ідей Василя Олександровича Сухомлинського. - C. 198-203.
 53. Каплунова К. А. В. О. Сухомлинський про формування колективних взаємин у дітей старшого дошкільного віку. - C. 203-208.
 54. Карпенко М. І. В. Сухомлинський про проблему формування культури здоров’я учнів початкової школи. - C. 209-213.
 55. Кирлан О. В. Шляхи формування асоціативного мислення молодших школярів на уроках рідної мови в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 213-217.
 56. Клысбаева Н. А. О традициях семейного воспитания детей в контексте идей В. А. Сухомлинского. - C. 218-221.
 57. Коберник Г. І. Формування громадянських якостей школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 221-223.
 58. Кобилянська Л. І. "…кожна людська особистість неповторна” (ідеї В. О. Сухомлинського у професійній підготовці сучасних гувернерів). - C. 223-230.
 59. Ковальська О. П. Діяльність керівників ЗНЗ щодо забезпечення правової освіти учнів початкової школи у контексті педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського. - C. 230-236.
 60. Ковальчук Г. П. Проблема фізичного виховання та зміцнення здоров’я школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 236-241.
 61. Кодлюк Я. П. Технологія формування в молодших школярів уміння вчитися в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 241-244.
 62. Колосова Н. М. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх вихователів до педагогічної підтримки дітей дошкільного віку. - C. 245-251.
 63. Коновальчук М. В. Сучасні концепції креативної освіти молодших школярів: проблеми та перспективи. - C. 251-255.
 64. Конькина Е. В. Воспитание культуры здоровья дошкольника средствами фольклора. - C. 256-259.
 65. Корнієнко Н. А. Психологічні аспекти педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського. - C. 259-262.
 66. Кочерга О. М. Підготовка студентів до роботи з батьками як важлива складова професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах модернізаційних змін. - C. 262-268.
 67. Кузь В. Г. Сухомлиністика – нова парадигма елітного виховання. - C. 268-272.
 68. Кукура Г. А. Використання технічних засобів навчання у діяльності педагогів початкової школи. - C. 272-275.
 69. Куліш Р. В. Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в організації навчання і виховання дітей у різновіковій групі дошкільного навчального закладу. - C. 276-281.
 70. Кутова С. О. Самовиховання як чинник розвитку особистості молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 282-286.
 71. Лисенко Н. В., Будник О. Б. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського: етнокультурний дискурс. - C. 286-289.
 72. Литвиненко С. А. Соціально-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів: творче осмислення спадщини В. О. Сухомлинського. - C. 290-293.
 73. Лісовська Т. А. Використання ідей В. О. Сухомлинського в музичному вихованні старших дошкільників. - C. 293-297.
 74. Луцюк А. М. Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя початкової школи. - C. 297-301.
 75. Любашина В. В. Розвиток діалогічного мовлення старших дошкільників засобами ігрової діяльності. - C. 301-305.
 76. Мазуренок Н. І., Мазуренок М. В. Проблеми управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в творчій спадщині В. Сухомлинського. - C. 306-309.
 77. Майборода Н. О. Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського на проблему патріотичного виховання дітей сільських навчально-виховних комплексів. - C. 309-313.
 78. Марусинець М. М. Організація навчальної взаємодії у контексті ідей В. О. Сухомлинського. - C. 313-316.
 79. Матішак М. В. Педагогічні умови формування етновиховного середовища початкової школи. - C. 316-320.
 80. Мацько В. П. Виховний потенціал художнього слова Василя Сухомлинського. - C. 320-323.
 81. Машкіна Л. А. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у контексті професійної підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів. - C. 323-327.
 82. Мелешко В. В. Розвиток педагогічної системи сільської початкової школи у контексті гуманістичних ідей В. О. Сухомлинського. - C. 328-332.
 83. Мельникова И. В. Особенности совершенствования научных способов понимания личности ребёнка у будущих педагогов. - C. 332-335.
 84. Миринюк Н. І., Миринюк В. М. Погляди В. О. Сухомлинського щодо інтеграції краси і слова на уроках літератури. - C. 335-339.
 85. Морозова О. О. Концепція естетичного виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 339-342.
 86. Москвина А. В. Интеллектуальное развитие младших школьников: диалог с В. А. Сухомлинским. - C. 342-346.
 87. Навозняк Л. Л. Особливості морального виховання учнів засобами фольклору в педагогічній спадщині В. Сухомлинського. - C. 346-349.
 88. Наточій А. М. Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до виховної роботи з дітьми. - C. 349-354.
 89. Науменко Н. М. Культура педагогической деятельности учителя начальных классов в контексте идей В. А. Сухомлинского. - C. 355-358.
 90. Невмержицька О. В. Формування цінностей особистості у натуралізмі. - C. 358-363.
 91. Новосьолов О. В. Соціокультурне середовище і розвиток особистості. - C. 363-367.
 92. Нор К. Ф. Прийоми розумового розвитку учнів початкових класів у дидактичній системі В. О. Сухомлинського. - C. 367-371.
 93. Онишків З. М. Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад – початкова школа”: шляхи забезпечення наступності. - C. 372-376.
 94. Орєхова Л. І. Традиціїї та новаторстово педагогічної системи В. Сухомлинського у професійній підготовці педагогів. - C. 376-382.
 95. Паламарчук Л. Б. Етнопедагогічні ідеї творчості В. О. Сухомлинського в процесі підготовки майбутнього вчителя. - C. 383-387.
 96. Петренко О. Б. Ідеї статеворольової соціалізації дитини у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. - C. 387-392.
 97. Петриченко Л. О. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у контексті вирішення сучасних проблем. - C. 392-395.
 98. Пилипчук Л. Г. Погляди В. О. Сухомлинського на природу як засіб всестороннього розвитку дитини. - C. 396-399.
 99. Пироженко Л. В. Проблеми змісту освіти у спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 399-404.
 100. Писарчук О. Т. Формування освітньо-розвивального середовища початкової школи в педагогічному досвіді В. Сухомлинського. - C. 404-409.
 101. Підлипняк І. Ю. Втілення ідей В. О. Сухомлинського до вирішення проблеми логіко-математичного розвитку. - C. 410-413.
 102. Пісоцька Л. С. Управління дошкільним навчальним закладом крізь призму ідей В. О. Сухомлинського. - C. 413-416.
 103. Поліщук О. В. Правове виховання підростаючого покоління у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 416-421.
 104. Поніманська Т. І. Виховання як гуманістична взаємодія у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 421-425.
 105. Присакар В. В. Формування громадянської позиції особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. - C. 426-430.
 106. Рындак В. Г. Воспитание у младшего школьника уважительного отношения к миру в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского. - C. 431-433.
 107. Різак Т. М. Впровадження ідей В. О. Сухомлинського у спеціалізованому навчально-виховному комплексі "Пролісок”. - C. 433-435.
 108. Розгон В. В. Гуманістичні ідеї виховання В. О. Сухомлинського на сторінках науково-педагогічних часописів. - C. 435-440.
 109. Савченко О. Я. Художні твори Василя Сухомлинського для дітей як джерело виховання цінностей. - C. 441-444.
 110. Сараєва О. В. Погляди сухомлиністів на початкову освіту. - C. 444-448.
 111. Січко І. О. Взаємодія сім’ї і школи в контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського. - C. 449-452.
 112. Слюзко В. І., Слюзко А. М. Слово як засіб формування моральної свідомості особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. - C. 452-457.
 113. Соколовська О. С. Вплив педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на єдність педагогічних поглядів і переконань викладачів у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. - C. 457-462.
 114. Степанець І. О., Репко І. П. До питання забезпечення єдності дошкільної та початкової загальної освіти у формуванні готовності дітей до навчальної діяльності. - C. 462-466.
 115. Стеценко Н. М. Роль ручної праці у розвитку особистості дитини старшого дошкільного віку. - C. 466-469.
 116. Стражнікова І. В. Підготовка вчителів початкових класів України у контексті європейського розвитку (на основі сучасних педагогічних досліджень). - C. 469-473.
 117. Тарапака Н. В. Використання ідей В. О. Сухомлинського у вирішенні актуальних проблем взаємодії дошкільного навчального закладу, школи та родини. - C. 473-477.
 118. Телячий Ю. В. Книга про наболіле: "Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы”. - C. 477-482.
 119. Терещук Г. В. Актуальність ідей В. Сухомлинського у проблемі трудового виховання і навчання сучасних підлітків. - C. 482-485.
 120. Ткаченко З. Ю. Невичерпне джерело мудрості. - C. 485-492.
 121. Тоцька Т. П. Оновлення змісту дошкільної освіти через використання інформаційних технологій (за результатами роботи ДНЗ "Ялинка”, експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня м. Бровари Київської області). - C. 492-495.
 122. Федяєва В. Л. Дитиноцентрична концепція сімейного виховання у науковому доробку В. О. Сухомлинського. - C. 496-500.
 123. Хайруліна В. М. Пізнавати серцем. - C. 500-505.
 124. Хмизова О. В. Функціональні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів. - C. 506-509.
 125. Худзей О. О. Проблема виховання обдарованої особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 510-513.
 126. Цимбалару А. Д. Особливості формування варіативних моделей освітнього простору у вітчизняній початковій школі. - C. 513-518.
 127. Цюпак І. М. Впровадження ідей В. Сухомлинського у виховний процес дошкільних закладів Херсонщини. - C. 518-521.
 128. Челпаченко Т. В. Роль слова в дидактической системе В. А. Сухомлинского. - C. 521-525.
 129. Шквир О. Л. Проблема педагогічних досліджень у творчій спадщині В. О. Сухомлинського. - C. 525-529.
 130. Шоробура І. М., Бернадська Л. В. Складові педагогічної системи В. О. Сухомлинського. - C. 529-533.
 131. Щербина В. Ю. Дошкільне виховання дітей у сім’ї в спадщині В. Сухомлинського. - C. 533-536.
 132. Якименко С. І. Досвід минулого – реалії сьогодення. - C. 536-539.
 133. Яківчук Г. В. Роль хорового мистецтва у вихованні особистості майбутнього вчителя. - C. 539-543.
 134. Ярова М. В. Втілення ідей В. Сухомлинського в процес естетичного виховання школярів. - C. 544-550.
2011
Вип. 10
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського