Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73149:Психол.н./2016/5(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Херсонського державного університету
.- Херсон. Серія, Психологічні науки

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Васильєв Я. В., Шилова Н. І. Формування альтруїстичної позиції цільової спрямованості особистості. - C. 7-12.
 4. Возович А. А. Структура і зміст програми формування психосемантичного змісту правосвідомості студентів коледжів. - C. 12-18.
 5. Войтенко О. В. Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності навчання літературі на основі оптимізації регулятивних функцій пам’яті. - C. 18-23.
 6. Голованова Т. М. Методи впливу на самореалізацію юнаків із високим рівнем інтернет-залежності. - C. 24-28.
 7. Діомідова Н. Ю. Емоційний інтелект як чинник перебігу психоемоційних станів студентів у ситуації іспиту. - C. 28-33.
 8. Корчакова Н. В. Розвиток змістового компоненту просоціальної ідентичності у підлітковому віці. - C. 33-38.
 9. Хомуленко Т. Б., Крамченкова В. О. Методика проективної діагностики тілесного я. - C. 39-45.
 10. Кучинова Н. М. Модель розвитку креативної складової професійного мислення майбутніх маркетологів. - C. 45-50.
 11. Помилуйко В. Ю. Характеристика вікових стадій дорослості з урахуванням можливостей розвитку ключових компетентностей особистості. - C. 50-55.
 12. Проць О. І. Особливості релігійних уявлень сучасної молоді в контексті їх формування у взаєминах із батьками. - C. 55-60.
 13. Сизко Г. І. Психологічні аспекти готовності майбутніх педагогів до взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами. - C. 60-65.
 14. Фельдман Ю. І. Взаємозв’язок валеоустановки і ставлення особистості до здоров’я та хвороби. - C. 66-71.
 15. Фоменко К. І. Імпліцитні теорії інтелекту й особистості у зв’язку з губристичною мотивацією в студентів. - C. 71-75.
 16. Чистяк О. В. Міжособистісні стосунки вихованців інституційних закладів як умова їхнього повноцінного психічного розвитку. - C. 76-80.
 17. Шпак М. М. Особливості розвитку емоційного інтелекту в підлітковому віці. - C. 80-84.
 18. Яблонський А. І. Функціональні компоненти психологічної експертизи освіти. - C. 85-89.
 19. Василенко О. М. Психологічні особливості трансформації етнічної ідентичності в родинах трудових мігрантів. - C. 90-94.
 20. Guliyeva Ja. A. Establishment of the socio-abnormal behaviour model of teenagers. - C. 95-103.
 21. Завада Т. Ю. Мотиваційні чинники перфекціонізму студентської молоді. - C. 103-109.
 22. Карпова Д. Є. Соціально-психологічні чинники, що сприяють усвідомленню молоддю сімейних ролей. - C. 109-113.
 23. Мельник М. Т. Соціально-психологічні характеристики неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, у системі чинників їх ресоціалізації. - C. 114-119.
 24. Педько К. В. Теоретична модель дослідження соціального капіталу вимушених переселенців. - C. 120-124.
 25. Субашкевич І. Р. Емпіричне дослідження медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді (наукове обґрунтування). - C. 125-129.
 26. Ярощук Н. П. Психодіагностична робота як основний напрям діяльності практичного психолога коледжу. - C. 130-134.
 27. Мельник О. А. К истории становления и развития украинской университетской психологи. - C. 135-139.
 28. Посвістак О. А. Інституціювання психології сім’ї як галузі наукових знань. - C. 140-144.
 29. Бондаренко В. В. Теоретичне дослідження наукових підходів до професійно-психологічного добору. - C. 145-149.
 30. Емішянц О. Б. Психологічні проблеми соціальної адаптації особистості. - C. 150-154.
 31. Кабанцева А. В. Адаптованість водіїв до виконання професійної діяльності. - C. 155-159.
 32. Волобуєв В. В. Особистісні особливості пацієнтів з органічними непсихотичними психічними розладами. - C. 160-164.
 33. Гришко А. А. Роль раннего психотравматичного опыта в формировании нарушений в репродуктивной системе у девочек-подростков. - C. 165-169.
 34. Завязкіна Н. В. Вивчення злочинної поведінки осіб з психічними розладами в судовій психології. - C. 170-174.
 35. Компанович М. С. Cоціально-психологічні детермінанти серцево-судинних захворювань у підлітковому віці. - C. 175-181.
 36. Николаенко С. А. Некоторые методы доступа к травматическим воспоминаниям в бодрствующем состоянии сознания клиента. - C. 181-185.
 37. Палій В. С. Зміст еротичних фантазій: діагностичний та терапевтичний потенціал у практичній роботі. - C. 186-190.
 38. Бойко Г. М., Волошко Л. Б. Психологічна підготовка плавців високої кваліфікації у спорті інвалідів. - C. 191-196.
 39. Ковтун Р. А. Корекційні заходи з розвитку комунікативних здібностей дітей із синдромом дауна. - C. 197-202.
 40. Криштанович Р. М. Особливості дослідження професійно важливих якостей фахівців груп піротехнічних робіт ДСНС України. - C. 202-207.
 41. Усик Д. Б. Теоретичні аспекти психологічного супроводу сімей, які виховують дітей із розумовою відсталістю. - C. 207-211.
2016
Вип. 5(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського