Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73149:Психол.н./2015/2(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Херсонського державного університету
.- Херсон. Серія, Психологічні науки

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Арсентьева Г. А. Молчанка как разновидность пси-садизма. - C. 7-11.
 4. Бабатіна С. І. Особливості формування життєвої стратегії в юнацькому віці: теоретичний аналіз питання. - C. 12-17.
 5. Гант О. Є. Рівень розвитку рефлексивності спортсменів як складова їх психологічного здоров’я. - C. 18-22.
 6. Данчук Ю. П., Чеканська О. А. Особливості психічної регуляції рухової активності в підлітків. - C. 23-27.
 7. Дробот О. В. Узагальнення теоретичних уявлень про професійну свідомість (на прикладі керівника). - C. 28-32.
 8. Карсканова С. В. Формування стрижня соціального інтелекту від народження. - C. 32-36.
 9. Кононенко О. І. Диверсифікація перфекціонізму: психологічний контекст. - C. 37-41.
 10. Лазорко О. В. Задоволеність працею як особистісний ресурс професійної безпеки фахівців стресогенних професій. - C. 41-47.
 11. Малик Я. К. Характеристика продуктивності мнестичних функцій боксерів початкового періоду підготовки. - C. 47-51.
 12. Мілютіна К. Л. Типологія нормативних і девіантних стосунків між власниками та їхніми домашніми улюбленцями. - C. 52-56.
 13. Никоненко І. О. Механізми психологічного захисту як чинники формування копінг-стратегій особистості. - C. 57-60.
 14. Одінцова А. М., Одінцова В. М. Феномен перфекціонізму особистості в руслі когнітивно-поведінкової терапії. - C. 61-64.
 15. Орап М. О. Лексична сполучуваність як параметр індивідуального стилю мовленнєвого досвіду. - C. 65-70.
 16. Перун М. Б. Біологічні чинники різних типів материнської ідентичності в перші місяці після народження дитини. - C. 70-75.
 17. Підбуцька Н. В. Методологічні основи психології становлення професіоналізму студентів інженерно-технічних спеціальностей. - C. 76-80.
 18. Подкоритова Л. О. Дослідження особливостей самопізнання майбутніх фахівців соціономічної сфери. - C. 80-85.
 19. Ревенко С. П. Аналіз наукових підходів до дослідження психологічного здоров’я та благополуччя особистості на сучасному етапі. - C. 85-89.
 20. Савченко О. В. Основні положення компетентнісного підходу в психології. - C. 90-95.
 21. Сергеева А. В. Психологические факторы трансформационного становления интегральной идентичности личности. - C. 96-101.
 22. Ставицький О. О. Модифікована методика "незавершені речення" для діагностики гандикапності. - C. 101-106.
 23. Степаненко Л. В. Особливості прояву емоційних станів у студентів-переселенців. - C. 107-111.
 24. Фіщіна Г. О. Переваги у виборі сфер спілкування "логіків" та "інтуїтів". - C. 112-116.
 25. Чуприна Б. В. Психологічні особливості написання сценарію. - C. 117-120.
 26. Бурейко Н. О. Ресурси білінгва: шляхи та засоби розвитку психологічних якостей особистості. - C. 121-124.
 27. Вакуленко І. О. Компетентнісно спрямована освіта як основна складова формування батьківської компетентності. - C. 125-129.
 28. Гоцуляк Н. Є. Психологічні особливості формування стратегій навчання в майбутніх психологів в умовах внз. - C. 130-134.
 29. Дем’яненко С. Д. Аналіз формування метамови й металінгвальних засобів вербалізації суджень про мову: психолінгвістичний аспект. - C. 135-139.
 30. Джеджера О. В. Ефективність як функціональна характеристика навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів. - C. 140-145.
 31. Діомідова Н. Ю. Психологічні особливості емоційного інтелекту й емоційної креативності студентів. - C. 146-151.
 32. Іванова В. В. Вплив психологічних особливостей дітей старшого дошкільного віку на розвиток механізмів художньої творчості. - C. 151-156.
2015
Вип. 2(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського