Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72664/2018/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Проблеми системного підходу в економіці
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Гріненко А. Ю. Традиційні та сучасні підходи до обґрунтування суті економічної системи суспільства її організації та трансформації. - C. 9-14.
 4. Шедяков В. Е. Рефлексивность как элемент поддержки живучести и эффективности систем постсовременного управления. - C. 14-20.
 5. Зварич Р. Є. Глобальні тренди нерівності доходів населення. - C. 21-27.
 6. Журба О. М. Стратегія лібералізації валютно-курсової політики в Україні. - C. 28-35.
 7. Касьяновський Є. В. Підходи до управління інвестиціями в реальний сектор економіки. - C. 36-40.
 8. Мардус Н. Ю. Концепція дослідження внутрішнього ринку товарів. - C. 40-45.
 9. Редько Е. Ю. Проблемы, связанные с обновлением управленческой системы зон технико-экономического развития Китая, и тенденции развития этого вопроса. - C. 46-51.
 10. Салашенко Т. І. Теоретичне обґрунтування складників механізму лібералізації оптового ринку електроенергії. - C. 51-60.
 11. Жигалкевич Ж. М. Квазіінтеграційні структури взаємодіючих підприємств: закони та закономірності формування. - C. 61-66.
 12. Красовська О. Ю. Інтернет-маркетинг як сучасний інструмент комунікації підприємства. - C. 67-71.
 13. Кунаєв А. Ю. Специфіка діяльності авіабудівного підприємства та оцінювання ефективності менеджменту. - C. 72-81.
 14. Лазоренко В. В. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства. - C. 81-86.
 15. Меліхова Т. О. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства як основний складник економічної безпеки: узагальнення наявних методичних підходів та критичний аналіз. - C. 87-91.
 16. Овчаренко Л. В., Овчаренко Р. І. Фактори позитивного та негативного впливу на економічну безпеку підприємства. - C. 92-95.
 17. Олійник П. О. Теоретичні основи дослідження менеджменту знань. - C. 96-100.
 18. Райко Г. О., Карамушка М. В. Інтенсифікація процесу управління підприємством роздрібної торгівлі. - C. 101-106.
 19. Zgurovskiy O. M., Saloid S. V. Functional characteristics of destabilizing factors of the internal environment of economic security of machine-building enterprises. - C. 107-111.
 20. Сольська В. В. Нормативно-правове регулювання оцінки майна підприємств. - C. 112-116.
 21. Чавичалов І. І. Методичні підходи до оцінки управлінського персоналу промислового підприємства. - C. 117-122.
 22. Ліба Н. С. Регіональне антикризове управління. - C. 123-128.
 23. Попело О. В. Моніторинг рівня модернізації продуктивних сил та рейтингування регіонів України. - C. 129-134.
 24. Тарлопов І. О. Особливості економічного розвитку машинобудування в Україні. - C. 135-141.
 25. Леган І. М. Інноваційна праця: економічна сутність та передумови розвитку. - C. 142-145.
 26. Сало Я. В. Методологія і практика оцінки середнього класу як чинника соціально-економічного зростання України. - C. 146-153.
 27. Ситник Н. С., Джуган Л. Б. Інформаційні технології у діяльності державної митної служби України. - C. 154-158.
 28. Височан О. С., Грицеляк О. І. Формування облікової політики щодо витрат на підприємствах газопостачання та газифікації. - C. 159-165.
 29. Петропавловська С. Є., Лисак Н. Ю., Малаховська Г. В. Соціальні медіа як інструмент управління лояльністю споживачів. - C. 166-173.
 30. Лук’янова В. В., Карпова Т. О. Дослідження процесів прийняття рішень на різних етапах життєвого циклу інформаційної системи. - C. 174-179.
 31. Олешко Т. І., Верзун А. В. Імітаційне моделювання процесу обслуговування пасажирів аеропорту. - C. 180-185.
 32. Oliskevych M., Barabash G., Dosyn K. System dynamics approach to modeling of migration in Ukraine. - C. 185-190.
 33. Цеслів О. В., Зінченко Д. С. Використання моделі Брауна для прогнозування курсу акцій. - C. 191-196.
 34. Рудь В. Ю., Щука В. Г. Використання моделей, синтезованих за допомогою алгоритму багаторядної селекції МГУА, для прогнозування прибутку ПАТ "Хмельницький обласний пивзавод". - C. 197-201.
 35. Радченко О. А. Інформаційний маркетинг регіону як фактор економічного розвитку. - C. 202-206.
 36. Смерічевська С. В., Колесник М. В. Інтелектуальна соціалізація та інституційна безпека послуг як рушії сталого розвитку відповідального підприємництва. - C. 207-212.
 37. Вихідні дані.
2018
Вип. 1 (63)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського