Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72556/2015/16<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Дослідження з лексикології і граматики української мови
: зб. наук. пр..- Дніпро
Doslìdžennâ z leksikologìï ì gramatiki ukraïnskoï movi

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Актуальні проблеми загального мовознавства

 4. Датченко Ю. В. Інтерпретація писанки як візуально культурного тексту. - C. 3-10.
 5. Дев’ятко Ю. С. Проблеми лексикографічного опису багатокомпонентних стоматологічних термінів. - C. 11-19.
 6. Коцюба Н. Й. Засоби вираження суб’єкта в офіційно-діловому тексті. - C. 20-27.
 7. Шевченко Л. Л. Зміст концепту ‘Євангеліє’ (на матеріалі Нового Завіту. - C. 28-40.
 8. Дослідження системи української мови

 9. Ганжа С. А. Аксіологічні особливості функціонування фразеологізмів у мові епістолярних текстів Т. Г. Шевченка. - C. 41-49.
 10. Зайцева В. В. Принципи класифікації метонімічних номінацій (на матеріалі українськомовного тексту газети. - C. 50-58.
 11. Карасьова К. А. Складнопідрядні речення як засіб конкретизації політичного мовлення (обставинні та з’ясувальні. - C. 59-69.
 12. Ковальчук М. С., Алексєєв В. С. Лексичні особливості рекламних текстів. - C. 70-77.
 13. Ковтун А. А. Специфіка механізмів творення вторинних номінацій від релігійних лексем. - C. 78-87.
 14. Купчинська З. О. Відтопографічні ойконіми-плюративи. - C. 88-102.
 15. Левун Н. В. Словотвірні типи черезступеневих похідних в українській мові. - C. 103-110.
 16. Просяна А. В. Суфіксальний спосіб термінотворення іменників у системі української юридичної термінології (на матеріалі законодавчих актів, що регулюють освітню діяльність). - C. 111-121.
 17. Рибалка Я. І., Степаненко О. К. Мовні чинники впливу на деетимологізацію. - C. 122-133.
 18. Сінкевич Н. М. Лексикографічний опис стилістично маркованої лексики у "Великому тлумачному словнику сучасної української мови". - C. 134-141.
 19. Хрушкова О. А. Структурно-граматичні особливості економічно географічних урбанонімів дніпропетровщини. - C. 142-151.
 20. Шевченко Т. В. Функціонування складних речень в офіційно діловому мовленні: особливості структури та семантики. - C. 152-160.
 21. Мова публіцистичного і художнього дискурсу

 22. Голікова Н. С. Контекстуальні "вкраплення" в художньому дискурсі П. Загребельного. - C. 161-168.
 23. Євсєєва Г. П., Баранник О. Ю. Односкладні номінативні та неповні речення як виразні стилістичні засоби мови роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшего". - C. 169-174.
 24. Лощинова І. С. Інтерпретація слів-символів у мовотворчості письменників Дніпропетровщини. - C. 175-185.
 25. Мамич М. В. Медіа-жанр "астрологічний прогноз" на сторінках журналу "Жінка". - C. 186-195.
 26. Мамчич І. П. Просторічна лексика як особливість авторського стилю Лесі Степовички. - C. 196-205.
 27. Романюк І. В. Етикетні мовленнєві жанри ‘привітання’ і ‘прощання’ в оповідних текстах І. С. Нечуя-Левицького. - C. 206-212.
 28. Українець Л. Ф. Фонетична конотація як концептуально інформаційний елемент міфологеми ВІТЕР (на матеріалі української поетичної мови початку ХХ ст.). - C. 213-222.
 29. Рецензії

 30. Шпітько І. М. Словацький потяг до української неології. - C. 223-229.
 31. Відомості про авторів

 32. Відомості про авторів. - C. 230-232.
2015
Вип. 16
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського