Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72556/2013/13<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Дослідження з лексикології і граматики української мови
: зб. наук. пр..- Дніпро
Doslìdžennâ z leksikologìï ì gramatiki ukraïnskoï movi

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Актуальні проблеми загального мовознавства

 4. Козіна Ю. В. Знахідний-родовий як основний засіб маркування назв істот (причини виникнення). - C. 3-10.
 5. Коцюба Н. Й. Офіційно-діловий текст як об'єкт системно-структурного аналізу. - C. 11-18.
 6. Новак Д. В. Історія походження іменних повних відмінюваних форм прикметника української мови. - C. 19-30.
 7. Попова І. С. Про дефініцію синтаксичного зв’язку (енциклопедичні та спеціальні довідкові видання). - C. 31-39.
 8. Семотюк О.В. Типи відношень між основним і вставленим текстом. - C. 40-48.
 9. Дослідження системи української мови

 10. Гурко О. В. Детермінологізація лексики графічного дизайну. - C. 49-56.
 11. Лобачова І. М. Функціювання синонімічних пар дієслів у перекладах Біблії І. Огієнка та І. Хоменка. - C. 57-65.
 12. Медведєва Т. М. Інолексеми як один із чинників становлення лексичної системи української мови. - C. 66-73.
 13. Монахова Т. В. Постмодерністський кітч у лінгвістиці. - C. 74-81.
 14. Решетняк О. О. До питання семантичної трансформації бібліїзмів із топонімом ВАВИЛОН. - C. 82-90.
 15. Швидка Н. В. Структурно-семантична організація біблійного фразеологізму Содом і Гоморра. - C. 91-98.
 16. Діалектологічні студії

 17. Баньоі В. Ф. Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа з атрибутивними компонентами апелятивного походження. - C. 99-111.
 18. Харьківська О. В. Суфіксальний словотвір іменників в українських говірках Закарпаття. - C. 112-120.
 19. Мова публіцистичного й художнього дискурсу

 20. Ґоца Е. Д. Лексико-фразеологічні засоби експресивності поетичної збірки І. Світличного "У мене – тільки слово". - C. 121-128.
 21. Корольова В. В. Сучасна поетична графіка. - C. 129-136.
 22. Кравчук Л. В. Оказіоналізми-інолексеми в текстах мас-медіа початку ХХІ століття. - C. 137-144.
 23. Пискач О. Д. Семантико-граматична характеристика фразем у романі Марини Гримич "Варфоломієва ніч". - C. 145-156.
 24. Щепанська Х. А. Внутрішня антиномічність образу серця та мовні засоби її вираження у поетичому дискурсі Пантелеймона Куліша. - C. 157-163.
 25. Яворський А. Ю. Фонетичні особливості середньополіських говірок у повісті Володимира Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате". - C. 164-171.
 26. Відомості про авторів. - C. 172-173.
2013
Вип. 13
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського