Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2009/16(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кіровоград. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Давидов Г. М., Давидов Ю. Г., Черновол О. М. Фінансова структура підприємства - основа для організації системи бухгалтерського обліку. - C. 3-8.
 4. Верига Ю. А., Смірнова Н. В. Передумови формування системи обліку в Україні. - C. 8-17.
 5. Дрозд І. К. Відповідальність внутрішнього аудитора у державному секторі. - C. 17-22.
 6. Максімова В. Ф. Синергетика обліку та контролю в управлінні інвестиційними процесами на промислових підприємствах. - C. 23-31.
 7. Пальчук О. В., Савченко В. М. Посилення практичної складової підготовки фахівців з бухгалтерського обліку. - C. 32-39.
 8. Андрощук І. І. Соціально-трудові відносини та персонал як об’єкт завдань з надання впевненості. - C. 40-48.
 9. Арестова Л. М. Моделювання факторних складових регіональної продовольчої безпеки. - C. 49-54.
 10. Банасько Т. М. Нематеріальні активи промислового підприємства: проблема визначення сутності, можливі рішення її розв’язання. - C. 55-59.
 11. Бегун А. П. Методи формування портфеля проектів. - C. 60-70.
 12. Білик В. Стратегічні напрями нарощування інноваційного потенціалу регіону в умовах ринкової економіки. - C. 70-76.
 13. Висока О. Є. Особливості діяльності підприємств міського пасажирського транспорту та їх вплив на формування фінансових результатів. - C. 77-81.
 14. Гай О. М., Рузмайкіна І. В. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства в рамках бухгалтерського обліку. - C. 81-85.
 15. Глінкіна Д. В. Особливості та необхідні умови розширеного відтворення в галузі рослинництва. - C. 85-91.
 16. Годорожа С. П. Принципи побудови податкової системи. - C. 91-95.
 17. Даньків В. Й. Регіональна конкурентоспроможність та її вимір. - C. 96-106.
 18. Дармограй В. І. Порівняльний аналіз соціальних наслідків економічного розвитку регіону в контексті глобалізації. - C. 107-111.
 19. Жовніренко О. В. Механізм фінансового контролю на сільськогосподарських підприємствах. - C. 111-117.
 20. Завізєна Н. С. Методологічні основи інформаційного забезпечення регіональної інвестиційної політики. - C. 118-122.
 21. Іванченко В. О. Деякі аспекти ефективності інвестицій фермерських господарств. - C. 122-127.
 22. Колодич О. В. Зміст і форми взаємодії виробничої й соціальної інфраструктур у регіоні. - C. 128-132.
 23. Коломицева О. В. Система управління структурними змінами, як основа економічного зростання. - C. 133-138.
 24. Коляденко Д. Л. Формування інструментарію й системи інформаційного забезпечення контролінгу в малому бізнесі. - C. 138-142.
 25. Котенко Т. М. Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі. - C. 143-147.
 26. Крейдич І. М., Ткаченко С. А. Дослідження показників та критеріїв оптимальності забезпечення інноваційного розвитку підприємства. - C. 147-151.
 27. Лисенко А. М., Кернасюк Ю. В. Факторний аналіз рентабельності виробництва як основа моделювання альтернативних варіантів управлінських рішень. - C. 151-157.
 28. Лисиченко О. О. Застосування елементів оперативного обліку, аналізу та контролю на молокопереробному підприємстві. - C. 157-164.
 29. Любченко О. М. Наукові підходи до визначення сутності соціально-економічного потенціалу регіону. - C. 164-170.
 30. Магопець О. А. Методологічні підходи до організації податкового планування на підприємстві. - C. 171-181.
 31. Мельник Т. А. Страхування депозитів населення в Україні. - C. 181-185.
 32. Назарова Г. Б. Методичні аспекти аудиту сільськогосподарських підприємств. - C. 186-194.
 33. Невдаха Н. А. Фінансовий аналіз як складова аналізу господарської діяльності підприємства. - C. 195-204.
 34. Нечай Н. М. Оптимізація витрат на гарантійний ремонт та сервісне обслуговування. - C. 205-208.
 35. Ніконов А. В. Вимір та оцінка інвестиційної привабливості нафтогазового комплексу. - C. 209-214.
 36. Письменна М. С. Внутрішній аудит банківських ризиків. - C. 214-218.
 37. Подплєтній В. В. Фінансове забезпечення мікрокредитування малого та середнього бізнесу в Україні. - C. 218-222.
 38. Пугаченко О. Б. Особливості аудиту інформаційних систем і технологій. - C. 223-228.
 39. Резніченко О. О., Насипайко Д. С. Стан людського розвитку на прикладі Кіровоградської області. - C. 229-234.
 40. Ридзевська О. В. Особливості механізму та цілей монетарної політики України. - C. 235-242.
 41. Саловська Л. В., Олійник А. А. Фінансовий механізм регулювання виробництва екологічно чистої аграрної продукції. - C. 243-249.
 42. Свідерській Д. Є. Бухгалтерський і податковий облік операцій в іноземній валюті. - C. 249-258.
 43. Смірнова І. В. Бюджетний облік як складова системи господарського обліку. - C. 259-265.
 44. Сурай А. С. Регіональний розвиток: методологія та досвід регулювання. - C. 265-270.
 45. Ткач К. І. Машинобудівний комплекс України в системі пріоритетів національної промислової політики. - C. 270-275.
 46. Ткаченко С. А. Бюджетування у встановленні оптимального рівня конкурентоспроможності продукції підприємства. - C. 275-278.
 47. Ткаченко Ю. О. Роль і місце побутового обслуговування населення в системі факторів соціально-економічного розвитку регіону. - C. 278-282.
 48. Фімяр С. В. Принципи й методи економічної діагностики розвитку регіонального ринку споживчих товарів та послуг. - C. 283-286.
 49. Черевко О. О. Методичні підходи до оцінки економічного розвитку регіональних продуктивних сил. - C. 287-293.
 50. Шалімов В. В. Напрямки підвищення ефективності системи місцевого оподаткування на Україні. - C. 294-299.
 51. Шалімова Н. С. Суб’єкти контролю якості аудиту в Україні. - C. 300-309.
 52. Шелковникова О. В., Пузакова Ю. В. Особливості оцінки ризику, збору доказів та виконання процедур у ході аудиту витрат. - C. 310-316.
 53. Шпильова В. О. Сутність, типологія регіонів та особливості управління регіональним розвитком в умовах глобалізації. - C. 316-321.
 54. Шумілова А. С. Вплив бізнес концепції на процес реструктуризації підприємства. - C. 322-327.
 55. Лахтіонова Л. А. Економічна категорія "фінансова стійкість" в сучасному фінансовому аналізі підприємницької діяльності. - C. 327-338.
 56. Давидов І. Г. Вплив приватизації на соціальне розшарування суспільства. - C. 338-343.
 57. Котенко Т. М. Управління якістю підготовки фахівців як засіб контролю. - C. 344-350.
2009
Вип. 16(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter