Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2013/21<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Сучасні проблеми економічної теорії, менеджменту та маркетингу

 4. Березюк Т. П. Державне регулювання як пріоритетний напрям розвитку туризму в Україні. - C. 4-8.
 5. Болдак А. К. Малое предпринимательство в Республике Беларусь. - C. 9-11.
 6. Дерев’янко І. В. Сфера послуг: сутність, структура та чинники формування попиту. - C. 12-15.
 7. Жемба А. Й. Світові тенденції впливу інноваційних факторів на економічний розвиток країн в умовах глобалізації. - C. 16-19.
 8. Запухляк В. З. Теоретичні основи економічного розвитку країн (інвестиційний аспект) в умовах цивілізаційної кризи. - C. 20-23.
 9. Заяць В. С. Прояви системної кризи: українські реалії. - C. 24-27.
 10. Касич А. О. Багатофакторна продуктивність як індикатор рівня технологічного розвитку країни. - C. 28-33.
 11. Клець М. В., Клець Д. В. Світогляді аспекти міжнародної співпраці освітніх інституцій України та Польщі. - C. 34-37.
 12. Карман І. І. Прогноз цін на вітчизняному ринку риби та морепродуктів. - C. 38-43.
 13. Крихівська Н. О. Підходи до визначення поняття "економічний потенціал підприємства". - C. 44-47.
 14. Левицька С. О., Солодкий В. О. Передумови та шляхи реалізації підходів збалансованого розвитку в системі процесів глобалізації. - C. 48-51.
 15. Литвиненко Я. В. Маркетинговий підхід дослідження ринку банківських послуг в Україні. - C. 52-55.
 16. Ліпич Л. Г., Свистун В. М. Сучасні підходи до трактування сутності поняття "ресурсозбереження". - C. 56-59.
 17. Лойко В. В. Сучасні тенденції та проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України в контексті забезпечення економічної безпеки. - C. 60-63.
 18. Лусте О. О. Господарський менталітет як складова інституціональної організації економічної діяльності. - C. 64-67.
 19. Мальчик М. В., Толчанова З. О. Логістична діяльність промислового підприємства в його маркетинговій політиці. - C. 68-70.
 20. Мискевич Е. В. Разработка рекламной кампании для повышения конкурентоспособности продукции ОАО "Ивацевичдрев". - C. 71-75.
 21. Петрішина Т. О. Досягнення конкурентних преваг у контексті глобального стратегічного управління. - C. 76-80.
 22. Рудь Н. Т. Відкриті інновації – нова парадигма інноваційного розвитку. - C. 81-85.
 23. Савченко О. Р. Інформаційне забезпечення системи менеджменту організації. - C. 86-89.
 24. Супрун А. А., Божкова А. С. Проблеми розвитку страхового ринку України у посткризовий період. - C. 90-93.
 25. Транченко Л. В., Транченко О. М. Земельні ресурси як головний засіб розвитку національної економіки. - C. 94-98.
 26. Федорук О. В. Наукові основи забезпечення продовольчої безпеки держави в системі національної економічної безпеки. - C. 99-102.
 27. Dziekanski P. Modern brand-asset built marketing. - C. 103-114.
 28. Реформування бюджетної та податкової системи України

 29. Борейко В. І. Доходи та витрати населення України в ХХІ столітті. - C. 116-120.
 30. Борисюк О. В. Напрямки управління державного боргу України в сучасних умовах. - C. 121-125.
 31. Вишневська Н. В., Кучерук М. В. Проблеми обслуговування та управління зовнішнім державним боргом України. - C. 126-129.
 32. Глухова В. І. Формування доходів місцевих бюджетів у податкоспроможних регіонах. - C. 130-134.
 33. Гнєдова О. О., Бикова Ю. А. Дискусійність функцій податків на сучасному етапі розвитку ринкових відносин. - C. 135-138.
 34. Дем’янчук О. І. Децентралізація фінансових ресурсів місцевими бюджетами України. - C. 139-143.
 35. Дем’янчук О. І., Заблоцька О. С. Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення соціальних гарантій в Україні. - C. 144-147.
 36. Десятнюк О. М. Теоретико-методологічні засади управління податковим боргом. - C. 148-152.
 37. Дмитрів В. І., Фриюк Т. Ю. Фіскальне значення податку на додану вартість та його роль у підвищенні інвестиційної привабливості країни. - C. 453-157.
 38. Зглюй Т. В. Налоговая эффективность как составляющая модернизации экономики. - C. 158-162.
 39. Карлін М. І. Податок на нерухомість у країнах ОЕСР та в Україні: історія і сьогодення. - C. 163-167.
 40. Ковалевич Д. А., Рошило В. І. Основні засади планування та виконання місцевих бюджетів. - C. 168-171.
 41. Кондратенко М. Б. Систематизація наукових підходів до розкриття змісту поняття "податкове навантаження". - C. 172-176.
 42. Маліновська К. О. Податковий аспект діяльності суб’єктів малого підприємництва. - C. 177-180.
 43. Панура Ю. В. Узагальнення наукових підходів до визначення сутності податків та їх систематизації. - C. 181-184.
 44. Посаднєва О. М., Костіна Н. М. Моніторинг фінансової незалежності місцевих бюджетів як інформативна складова реалізації принципів фіскальної децентралізації. - C. 185-189.
 45. Сідельникова Л. П., Якуша Я. В. Напрями реформування екологічного оподаткування в Україні. - C. 190-194.
 46. Спасів Н. Я., Турський І. В. Доходи Державного бюджету України – 2012: асиметрії формування та резерви нарощування. - C. 195-201.
 47. Черновська М. М. Теоретичні підходи до визначення суті місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування. - C. 202-205.
 48. Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі України

 49. Антонюк П. П. Механізм підтримки соціальної безпеки промислових підприємств: мета, завдання принципи. - C. 207-211.
 50. Гнилякевич І. З., Старостіна Г. П. Особливості регулювання діяльності державних підприємств сфери послуг. - C. 212-215.
 51. Грабар Р. Н. Транснациональные компании как потенциальные инвесторы белорусской экономики. - C. 216-219.
 52. Грицюк Н. О. Системи оподаткування в Україні та їх вплив на підприємство. - C. 20-223.
 53. Квасницька Р. С. Місце та роль не фінансових корпорацій – інститутів фінансового ринку України. - C. 224-227.
 54. Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність. - C. 228-232.
 55. Лень В. С. Щодо капіталізації внесків до статутного капіталу необоротними матеріальними та нематеріальними активами. - C. 233-236.
 56. Малашенко Ю. А. Становлення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів: світовий та вітчизняний досвід. - C. 237-240.
 57. Мамонтова Н. А. Стратегічні орієнтири підвищення півня капіталізації компаній з урахуванням глобальних викликів. - C. 241-245.
 58. Поддєрьогін А. М., Лесько М. В. Механізм функціонування податку на додану вартість та його вплив на господарську діяльність суб’єктів підприємництва. - C. 246-250.
 59. Проскуріна Н. М., Шлепа К. Ю. Загальні аспекти використання аутсорсингу в діяльності підприємств. - C. 251-255.
 60. Романенко О. В. Стратегічний аналіз вартості підприємства. - C. 256-261.
 61. Рудик О. Р. Антикризова діагностика суб’єктів господарювання в економіці України. - C. 262-265.
 62. Стасик О. О. Принципи ефективності злиттів і поглинань корпоративних структур в Україні. - C. 266-269.
 63. Супрун А. А., Судаченко Ю. Ю. Забезпечення фінансової стійкості підприємств гірничозбагачувальної галузі м. Кривого Рогу (ретроспективний і перспективний аспект). - C. 270-275.
 64. Черкасова С. В. Інвестиційні стратегії інститутів спільного інвестування. - C. 276-280.
 65. Шимко О. В. Інтеграція підприємств як напрям формування ефективного конкурентного середовища в торгівлі. - C. 281-285.
 66. Шкварець Г. В. Порядок визначення розміру страхового портфеля. - C. 286-290.
 67. Шульський М. Г. Роль духовенства у розвитку кооперації в Галичині. - C. 291-296.
 68. Шумак Ж. Г. Экономические основы ресурсосбережения на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности. - C. 297-299.
2013
№ 21
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського