Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69658:юр.н./2015/2(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Запорізького національного університету
: зб. наук. пр..- Запоріжжя. Юридичні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Розділ 1. Актуальні питання теорії та історії держави і права

 4. Бостан Л. М. Історико-юридичні витоки політичної люстрації (з досвіду стародавніх Афін та Риму). - C. 9-14.
 5. Полонка І. А. Взаємозв’язок правової культури та правової поведінки: теоретико-методологічний аспект. - C. 14-19.
 6. Стець О. М. Кадрове забезпечення державної служби в Україні в повоєнні роки (1945-1955 рр.). - C. 20-27.
 7. Юськів Н. В. Національні проблеми правового регулювання прав неповнолітніх. - C. 28-33.
 8. Едер П. Т. Порядок та особливості розгляду кримінальних справ Вищим крайовим судом у Львові (1855-1918 рр.). - C. 33-39.
 9. Мельничук Н. С. Зміни у правовому регулюванні земельних відносин у Галичині під впливом революції 1848 р. в Австрійській імперії. - C. 39-46.
 10. Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право

 11. Кушнір І. В. Зміст конституційного права фізичної особи на доступ до публічної інформації. - C. 47-52.
 12. Розділ 3. Цивільне право та цивільний процес; міжнародне приватне право

 13. Єфімов О. М. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. - C. 53-56.
 14. Баженов М. І. Обхід технічних засобів захисту як порушення авторських прав: аналіз національної та іноземної практики визнання. - C. 56-61.
 15. Земскова О. В., Островська А. О. Цивільно-правова характеристика договору перевезення небезпечних вантажів. - C. 61-69.
 16. Карплюк О. І. Механізм забезпечення ефективного та справедливого цивільного судочинства України. - C. 69-74.
 17. Розділ 4. Адміністративне та фінансове право

 18. Атаманчук Н. І. Особливості фінансово-правової відповідальності за порушення митного законодавства. - C. 75-80.
 19. Задихайло О. А. Проблеми та перспективи розвитку адміністративного права в умовах інтеграції України до європейського правового простору. - C. 80-84.
 20. Жарий О. К. Застосування заходів запобігання службою безпеки України у сфері протидії тероризму. - C. 84-89.
 21. Кантор Н. Ю. Теоретичні та практичні проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення у сфері господарювання. - C. 89-97.
 22. Мельник С. М. Адміністративно-судова відповідальність в адміністративному праві. - C. 97-104.
 23. Реутська Т. О. Якість надання адміністративних послуг в Україні: порівняльно-правовий аспект. - C. 104-111.
 24. Шорохова Ю. С. Установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства як платники податку на прибуток підприємств. - C. 111-115.
 25. Розділ 5. Трудове право та право соціального забезпечення

 26. Гришина Ю. М. Проблема визначення обов’язків професійних спілок України в сучасних умовах. - C. 116-122.
 27. Єрофєєнко Л. В. Правовий аналіз забезпечення виконання трудових обов’язків на залізничному транспорті в Україні. - C. 122-128.
 28. Іншин М. І. Захист трудових прав працівників: аналіз законодавства. - C. 129-133.
 29. Потопахіна О. М. Трудовий договір як форма реалізації права на працю. - C. 134-141.
 30. Кірназ С. О. Нормативно-правове забезпечення заборони дискримінації у сфері праці: міжнародно-правовий та національний аспекти. - C. 141-145.
 31. Сидоренко Є. В. Визначення понять "істотні умови трудового договору" і "додаткові умови трудового договору" в теорії трудового права України. - C. 145-151.
 32. Фоменко О. Ю. Щодо правового регулювання стажування. - C. 151-158.
 33. Розділ 6. Міжнародне право

 34. Степаненко К. В. Перспективні напрями наукових досліджень сучасних міжнародних відносин. - C. 159-164.
 35. Аль-Брайчат С. Система переходной юстиции в Ираке и ее влияние на систему права. - C. 165-171.
 36. Вихренко К. П. Імплементація міжнародних стандартів праці в рибальському секторі в праві іноземних держав. - C. 171-180.
 37. Миндруль О. В. Ґенеза правосуб’єктності міжнародних правозастосовних інституцій. - C. 181-185.
 38. Розділ 7. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології; кримінально-виконавче право

 39. Мезенцева І. Є., Ясь А. О. Правова характеристика й оцінка положень ст. 157 Кримінального кодексу України, що зазнали змін. - C. 186-189.
 40. Орловський Б. М. Порівняльно-правовий аналіз норм про необхідну оборону в кримінальному законодавстві континентальних країн. - C. 189-197.
 41. Сторчак Н. А. Загальнопревентивний вплив позбавлення волі та спрямованість його дії. - C. 198-203.
 42. Туркот М. С. Окремі аспекти протидії злочинності у військових формуваннях України. - C. 203-209.
 43. Михайлов І. М. Мета та мотив: сутність та значення для складу злочину, передбаченого ст. 199 Кримінального кодексу України. - C. 209-216.
 44. Розділ 8. Кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність

 45. Мотлях О. І. Теоретичні та праксеологічні засади психодіагностики особистості з позиції компаративістського аналізу наукових "теорій поліграфа". - C. 217-223.
 46. Вапнярчук В. В. Місце кримінального процесуального доказування як ознака його об’єктивної сторони. - C. 223-229.
 47. Рогатинська Н. З. Деякі проблеми щодо доказування та його елементів за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України. - C. 229-234.
 48. Гнатюк А. Ю. Цілі досудової кримінальної процесуальної діяльності прокурора та його функції. - C. 235-241.
 49. Інформаційна довідка про авторів. - C. 242-243.
 50. Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”). - C. 244.
2015
№ 2(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter