Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69658:юр.н./2015/1(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Запорізького національного університету
: зб. наук. пр..- Запоріжжя. Юридичні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Розділ 1. Актуальні питання теорії та історії держави і права

 4. Коломоец Т. А. Николай Осипович Куплеваский – ученый-административист, педагог, общественный и политический деятель, роль его творческого наследия для современной украинской административно-правовой науки и нормотворчества. - C. 9-16.
 5. Горбова Н. А. Теорії інтелектуальної власності: до постановки питання. - C. 16-22.
 6. Кравчук В. М. Загальносоціальні гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та види. - C. 22-30.
 7. Хомко Л. В. Виборче право як інститут міського права в українських містах Австрійської (Австро-Угорської) та Російської імперій. - C. 30-37.
 8. Радовецька Л. В. Теоретична конструкція забезпечення державної безпеки. - C. 37-44.
 9. Гартман М. Т. Генезис розвитку єврейської правової системи. - C. 44-50.
 10. Дубовик О. І. Перспективи впровадження відновного правосуддя в Україні. - C. 51-56.
 11. Сметюх В. С. Ґенеза ідеї національної держави як форми універсально-загальної організації людства. - C. 56-63.
 12. Розділ 2. Цивільне право та цивільний процес; міжнародне приватне право

 13. Зайцева-Калаур І. В. Авторські права журналіста. - C. 64-71.
 14. Москаленко К. В. До питання про співвідношення права на приватність артистів-виконавців і права на свободу слова. - C. 71-78.
 15. Кімчинська С. В. Стадії механізму цивільного процесуального регулювання. - C. 78-84.
 16. Ружицька Є. О. Основні права споживачів за законодавством України: поняття та характеристика. - C. 84-91.
 17. Семьоркіна К. О., Самілик Л. О. Нотаріус як спеціально уповноважений суб’єкт державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. - C. 91-96.
 18. Розділ 3. Адміністративне та фінансове право

 19. Нікітенко О. І. Забезпечення інформаційної безпеки в системі національної безпеки. - C. 97-101.
 20. Василенко Л. П. Повноваження й компетенція центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. - C. 101-108.
 21. Піцикевич В. В. Зміст та загальна характеристика паливно-енергетичного комплексу України. - C. 108-115.
 22. Сарана С. В. Загальний процесуально-процедурний податковий режим: до питання принципів формування. - C. 115-122.
 23. Федотов О. П., Герман О. О. Деякі питання справляння єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон України. - C. 122-129.
 24. Єфіменко Л. Л. Теоретичні основи ведення бюджетної звітності в Україні та міжнародний досвід щодо врегулювання цього питання. - C. 129-133.
 25. Ільницький В. О. Поняття адміністративно-процесуальної діяльності правоохоронних органів. - C. 133-138.
 26. Кузьміна І. С. Зарубіжний досвід побудови виконавчих систем: порівняльна характеристика та перспективи застосування в Україні. - C. 139-145.
 27. Пахомова І. А. Інформаційна компетенція вищих органів державної виконавчої влади України. - C. 146-151.
 28. Розділ 4. Господарське право; трудове право

 29. Ільющенко Г. В. Особливості прояву принципу диспозитивності в господарському судочинстві. - C. 152-158.
 30. Корчак Н. М. Межі державно-правового втручання в процеси конкуренції: критерій визначення. - C. 158-165.
 31. Яцкевич І. І. Гарантії, обмеження та практика реалізації права на працю на умовах сумісництва в Україні та Європейському Союзі. - C. 165-171.
 32. Розділ 5. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології; кримінально-виконавче право

 33. Клочко А. М. Службові зловживання у сфері банківської діяльності. - C. 172-177.
 34. Прокоф’єва-Янчиленко Д. М. Інформаційна складова в забезпеченні кримінологічної безпеки. - C. 178-182.
 35. Крикушенко О. Г. Принцип рівності засуджених перед законом як правова парадигма протидії пенітенціарній (тюремній) субкультурі. - C. 182-188.
 36. Лісняк С. Г. Кримінологічна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи (2010-2014 роки). - C. 188-195.
 37. Розділ 6. Кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність

 38. Король В. В., Юрчишин В. Д. Поняття та класифікація підсудності в кримінальному процесі: концептуальні основи. - C. 196-202.
 39. Щериця С. І. Докази й доказування в кримінальному провадженні. - C. 202-208.
 40. Кравченко О. Є. Систематизація негласних слідчих (розшукових) дій у разі здійснення прокурорського нагляду й контролю в кримінальному провадженні. - C. 208-214.
 41. Крикливець Д. Є. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: форма, реквізити й поняття. - C. 214-221.
 42. Сівак О. В. Критерії доцільності й ефективності застосування застави як запобіжного заходу в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. - C. 221-228.
 43. Інформаційна довідка про авторів. - C. 229-230.
 44. Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”). - C. 231.
2015
№ 1(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter