Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69658:юр.н./2014/4(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Запорізького національного університету
: зб. наук. пр..- Запоріжжя. Юридичні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Розділ 1. Актуальні питання теорії та історії держави і права

 4. Полянський Є. Ю. Про розуміння природи правової доктрини в юридичній літературі. - C. 11-16.
 5. Романова А. С. Природно-правові особливості співіснування людини й держави (інтелігібельний і сенсибельний виміри). - C. 16-22.
 6. Савенко В. В. Екзистенційне обґрунтування юридичної природи закону як нормативної основи правової системи суспільства. - C. 22-28.
 7. Скрябін О. М., Тонне Н. Д. Юридичні та психологічні аспекти правосвідомості працівників міліції. - C. 29-35.
 8. Тєлькінєна Т. Е. Лобіювання гласними Катеринославського губернського земського зібрання інтересів роботодавців (1860-1880 роки). - C. 35-44.
 9. Добровольський Д. М. Історія становлення принципу незалежності прокуратури у XVIII – на початку ХХ ст.. - C. 44-51.
 10. Розділ 2. Конституційне та муніципальне право

 11. Драпайло Ю. З. Проблеми конституційності обов’язкового досудового врегулювання спорів під час здійснення міжнародних перевезень вантажів залізничним транспортом. - C. 52-59.
 12. Мартинов М. П. Право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань: сутність, гарантії дотримання та межі реалізації. - C. 59-65.
 13. Подорожна Т. С. Зміни в методиці викладання конституційного права в умовах конституційної модернізації та формування нового правового порядку в Україні. - C. 65-70.
 14. Волошина В. А. Значення науково-консультативного забезпечення ефективного функціонування верховного суду України. - C. 71-78.
 15. Гончарова І. А. Основні напрями вдосконалення законодавства щодо забезпечення політичних прав громадян України. - C. 78-85.
 16. Розділ 3. Цивільне право та цивільний процес; міжнародне приватне право

 17. Бобрик В. І. Значення мети сучасного цивілістичного процесу для оптимізації цивільного й господарського судочинства в Україні. - C. 86-93.
 18. Борт О. П. Співвідношення договірного статуту з іншими колізійними статутами. - C. 93-100.
 19. Покора І. Є. Міжнародний морський комітет як одна з провідних міжнародних організацій у сфері уніфікації норм міжнародного приватного морського права. - C. 101-107.
 20. Розділ 4. Адміністративне та фінансове право

 21. Коломоец Т. А. Влияние трудов профессора Ю. М. Козлова на становление административно-правовой доктрины Украины. - C. 108-115.
 22. Баїк О. І. Основні поняття податкового права в теоріях розвитку податків. - C. 115-124.
 23. Бондаренко К. В. Особливості суб’єктів державного управління адміністративно-політичною сферою. - C. 124-134.
 24. Гамбург Л. С. Теоретичні питання децентралізації державної влади в системі публічної влади унітарної держави. - C. 134-145.
 25. Перощук З. І. Правові питання вдосконалення бюджетної системи України. - C. 145-153.
 26. Яковенко Є. О., Соколенко О. Л. Можливість вчинення дій органами державної фіскальної служби України за виконавчими документами судів. - C. 153-164.
 27. Астіон С. І. Аналіз правового регулювання міжбюджетних трансфертів. - C. 165-171.
 28. Грицун О. О. Регулювання питань міжнародної інформаційної безпеки в межах міжнародних організацій. - C. 172-180.
 29. Мандзюк О. А. Правове регулювання інтелектуальних ресурсів в Україні. - C. 180-188.
 30. Поляк А. В. Досвід місцевого оподаткування Німеччини та його використання в процесі реформування податкової системи України. - C. 188-194.
 31. Розділ 5. Господарське право, господарсько-процесуальне право

 32. Громова О. М. Питання сертифікації господарської діяльності з надання послуг із забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання. - C. 195-203.
 33. Процюк О. П. До питання процедури припинення діяльності банків у разі введення правового режиму воєнного стану. - C. 203-209.
 34. Радченко М. В. Повітряний кодекс як правова основа діяльності авіаційної галузі. - C. 210-217.
 35. Руденко О. В. Щодо перспектив застосування забезпечувального заходу "anti-suit injunction" у міжнародному комерційному арбітражі в Україні, враховуючи досвід зарубіжних країн. - C. 217-223.
 36. Розділ 6. Трудове право; екологічне право

 37. Городецька І. А. Законодавчі та наукові підходи до змісту понять "Охорона тваринного світу", "Використання тваринного світу", "Відтворення тваринного світу". - C. 224-231.
 38. Дробуш І. В. Соціальний захист населення як пріоритетний напрям реалізації соціальної функції місцевого самоврядування в Україні. - C. 232-239.
 39. Пасічнюк В. Б. Правова природа організації й функціонування громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці. - C. 239-244.
 40. Розділ 7. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології; кримінально-виконавче право

 41. Дудоров О. О., Каменський Д. В. Класифікація економічних злочинів у кримінальному праві України та США: основні підходи. - C. 245-253.
 42. Орловська Н. А. Злочинність як система: синергетичний підхід. - C. 254-261.
 43. Горпинюк О. П. Проблеми відповідальності за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини. - C. 261-267.
 44. Ліховіцький Я. О. Кримінологічна характеристика особи злочинця, який вчиняє корисливі посягання на майно громадян із проникненням у житло. - C. 268-276.
 45. Пузирний В. Ф. Реалізація принципу відкритості в діяльності державної пенітенціарної служби України. - C. 276-284.
 46. Головін Д. В. Проблеми визначення видового об’єкта для злочину, передбаченого статтею 350 кримінального кодексу України. - C. 284-290.
 47. Даценко Є. В. Щодо питання відмежування підміни дитини від торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини. - C. 290-295.
 48. Романівка З. Є. Значення знарядь та засобів вчинення злочинів для диференціації кримінальної відповідальності. - C. 296-301.
 49. Розділ 8. Кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність

 50. Топчій В. В. Взаємодія органів досудового розслідування та оперативних підрозділів у складі слідчо-оперативних груп. - C. 302-309.
 51. Аскеров С. С. Особливий порядок кримінального провадження щодо генерального прокурора України. - C. 310-316.
 52. Завгородня К. В. Нормативно-правові підставі застосування практики європейського суду з прав людини в кримінальному судочинстві України. - C. 316-323.
 53. Розділ 9. Наукове життя

 54. Рецензія. - C. 324-329.
 55. Інформаційна довідка про авторів. - C. 330-332.
 56. Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”). - C. 333.
2014
№ 4(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського