Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69658:юр.н./2014/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Запорізького національного університету
: зб. наук. пр..- Запоріжжя. Юридичні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Розділ I. Актуальні питання теорії та історії держави і права

 4. Ганзенко О. О. Формування правової культури українського суспільства в контексті підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. - C. 9-16.
 5. Долгий О. О. Законність: зміст поняття, гарантії її режиму, умови та засоби забезпечення (нарис з теорії права). - C. 17-27.
 6. Міліціанов Р. В. Сутність та зміст змагальності сторін як основної конституційної засади судочинства. - C. 27-34.
 7. Розділ ІІ. Конституційне та муніципальне право

 8. Верлос Н. В. Загальнотеоретична характеристика юридичних фактів у муніципальному праві. - C. 35-42.
 9. Журавльова Г. С. Реалізація принципу недискримінації на міжнародному та національному рівнях. - C. 42-46.
 10. Розділ ІІІ. Цивільне право та цивільний процес; сімейне право

 11. Шишка Р. Б. Договір клінінгу: до проблеми регулювання. - C. 47-53.
 12. Коваленко А. В. Позбавлення батьківських прав неплатників аліментів: особливості доказів. - C. 53-57.
 13. Самойленко Г. В. Цивільно-правова характеристика договору перевезення пасажира як споживчого договору. - C. 58-65.
 14. Shchypanova O. О. Borrowing of the institute of proprietary rights in modern civil law of Ukraine. - C. 66-73.
 15. Абрикосов Д. С. Механізм цивільно-правового захисту прав пасажира за договором перевезення пасажира повітряним транспортом. - C. 74-83.
 16. Borschevskaya G. E. Social rights and interests of workers-migrant as a subject of international protection. - C. 83-88.
 17. Земскова О. В. Договір як основний регулятор перевезення небезпечних вантажів. - C. 89-99.
 18. Кравченко М. В. Договірна відповідальність у цивільному праві. - C. 99-106.
 19. Луц Д. М. Тварини в деліктних правовідносинах: цивільно-правовий аспект. - C. 106-113.
 20. Сумкін С. О. Правовідносини цивільно-правової відповідальності в механізмі правового регулювання перевезень пасажирів. - C. 114-120.
 21. Розділ ІV. Адміністративне та фінансове право

 22. Коломоєць Т. О. М. А. Балудянський – вчений-поліцеїст (адміністративіст), педагог, законодавець, державний і громадський діяч (до 245-річчя з дня народження та 180-річчя від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка). - C. 121-130.
 23. Kolpakov V. K. A priori determinants of administrativetort. - C. 130-136.
 24. Skvirskyi I. O. Interaction of enforcement authorities of the USA with public in lawmaking. - C. 136-142.
 25. Vikhliaiev M. Yu. Characteristics of powers of the soviet non-governmental organizations in the field of public administration. - C. 142-146.
 26. Алімов К. О. Хронологічна послідовність виникнення та розвитку інституту "громадських робіт". - C. 146-155.
 27. Зозуль І. В. Презумпція незалежності та неупередженості суддів у господарському судочинстві. - C. 155-161.
 28. Пасічна І. О. Особливості змісту податкових правовідносин. - C. 161-168.
 29. Шарая А. А. Ґенеза наукових уявлень про принципи адміністративного права України. - C. 168-179.
 30. Яковенко Є. О. Актуальні питання проведення органами доходів і зборів України документальної позапланової перевірки платників податків. - C. 179-188.
 31. Білоус-Осінь Т. І. Місце уповноваженого економічного оператора в ланцюзі поставок товарів. - C. 188-195.
 32. Борбунюк О. О. Правова експертиза нормативно-правових актів як засіб забезпечення законності в державному управлінні. - C. 195-206.
 33. Зубов О. С. Правові засади та принципи судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності. - C. 206-213.
 34. Колесников М. О. Правова основа надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. - C. 213-218.
 35. Коробкін В. В. Нормативно-правове забезпечення енергопостачання в Україні. - C. 218-226.
 36. Ляшко О. Б. Повноваження суб’єктів публічної адміністрації щодо надання адміністративних послуг у сфері містобудування. - C. 227-235.
 37. Шапочкіна М. В. Адміністративно-правовий режим ліцензування в Україні та його види. - C. 235-242.
 38. Розділ V. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології; кримінально-виконавче право

 39. Дорохіна Ю. А. Деякі аспекти кваліфікації злочинів проти власності за суб’єктивними елементами складу злочину. - C. 243-252.
 40. Розділ VІ. Кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність

 41. Скрябін О. М., Криворучко Д. І. Процесуальна незалежність слідчого: проблеми теорії та практики. - C. 253-260.
 42. Інформаційна довідка про авторів. - C. 261-262.
 43. Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”). - C. 263.
2014
№ 3
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter