Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69658:юр.н./2013/1(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Запорізького національного університету
: зб. наук. пр..- Запоріжжя. Юридичні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Розділ І. Актуальні питання теорії та історії держави і права

 4. Сильченко Н. В. Проблемы типологии источников белорусского права. - C. 11-17.
 5. Ганзенко О. О. Нетипові норми права в механізмі правового регулювання: проблеми теорії і практики застосування. - C. 17-23.
 6. Заборовський В. В. Адвокатський запит у світлі прийняття закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". - C. 24-27.
 7. Иванов В. В. Научно-методологические проблемы современной юридической науки. - C. 28-31.
 8. Малишко В. М. Виникнення правового інституту приватирства в тюдорівській Англії. - C. 32-37.
 9. Середа А. М. Реорганізація кримінального процесу в умовах судової реформи 1864 р.. - C. 37-44.
 10. Тимченко Г. В. Методи вимірювання рівня ефективності законодавства. - C. 44-50.
 11. Удовика Л. Г. Глобалізація як чинник трансформації правотворчості в Україні. - C. 51-57.
 12. Третьяченко М. О. Європейський унітаризм: загальне та особливе. - C. 58-63.
 13. Розділ ІІ. Конституційне та муніципальне право

 14. Тригубенко Г. В. Право на життя в аспекті реалізації норм конвенції про захист прав людини і основних свобод. - C. 64-69.
 15. Бучинська А. Й. Форми публічної діяльності органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз. - C. 69-76.
 16. Зайцева І. О. Напрями вдосконалення статутної нормотворчості: процедура розробки та прийняття статуту територіальної громади. - C. 76-83.
 17. Розділ ІІІ. Міжнародне право

 18. Чехович Т. В. Критерії правомірності застосування сили в міжнародному праві. - C. 84-88.
 19. Розділ ІV. Цивільне право та цивільний процес; сімейне право

 20. Чурпіта Г. В. Окреме провадження в деяких категоріях справ, що виникають із сімейних правовідносин . - C. 89-94.
 21. Журавльова З. В. Страхові виплати в системі обов'язкового соціального медичного страхування в Україні. - C. 94-100.
 22. Коваль О. В. Державні гарантії збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. - C. 100-105.
 23. Нечипуренко М. О. Характеристика договору на проведення оцінки майна. - C. 105-112.
 24. Розділ V. Господарське та земельне право

 25. Сидор В. Д. Поняття та функції науки земельного права України. - C. 113-118.
 26. Білека А. А. Вихідні засади локального нормативно-правового регулювання відносин у сільськогосподарських кооперативах: до характеристики сучасної інтерпретації. - C. 118-124.
 27. Борденюк О. В. Правові ознаки земель трубопроводного транспорту. - C. 124-129.
 28. Розділ VI. Адміністративне та фінансове право

 29. Колпаков В. К. Категория "предмет" в понятии административного права. - C. 130-139.
 30. Собакарь А. О. Адміністративно-правова характеристика форм державного контролю за безпекою дорожнього руху. - C. 139-145.
 31. Армаш Н. О. Вплив форми державного правління на зміст адміністративно-правового статусу державних політичних діячів на прикладі зарубіжного законодавства. - C. 145-151.
 32. Германюк М. О., Сафронова Є. М. Процедурні принципи державної служби: аналіз проблем реалізації та нормативного закріплення. - C. 151-157.
 33. Делія Ю. В., Галустян І. А. Інформаційне забезпечення органів публічного управління в процесі побудови правової держави: адміністративно-правовий аспект. - C. 157-162.
 34. Красіков О. М. Післядипломна освіта в умовах модернізації системи освіти України. - C. 162-167.
 35. Мацелик Т. О. Юридичні особи публічного права: особливості функціонування в адміністративно-правовій сфері. - C. 167-172.
 36. Меліхова О. Ю. Функції державного управління в екологічній сфері: теоретичні аспекти класифікації. - C. 172-177.
 37. Пирожкова Ю. В. Бюджетна політика органів місцевого самоврядування як елемент управління місцевими бюджетами: перспективи законодавчої модернізації. - C. 177-182.
 38. Саєнко С. І. Прояви дефектності норм адміністративного права в соціально-нормативній системі України. - C. 182-187.
 39. Чорна В. Г. Юридична відповідальність за порушення законодавства про позашкільну освіту в Україні. - C. 187-192.
 40. Лєскіна І. Є. Гендерна рівність як принцип управління кадрами в органах прокуратури України. - C. 193-199.
 41. Рибалка Н. О. Сутність, поняття та ознаки позитивного іміджу органів прокуратури України. - C. 199-204.
 42. Сторожук О. Р. Заохочення як державна гарантія забезпечення реалізації правового статусу дипломатичних працівників. - C. 205-208.
 43. Тищенко А. О. Правові засади обліку в банківському контролі. - C. 208-214.
 44. Розділ VІI. Трудове право

 45. Бакаєв Д. С. Окремі аспекти концепції зловживання правом в трудовому праві України. - C. 215-220.
 46. Розділ VІII. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології; кримінально-виконавче право

 47. Дорохіна Ю. А. Генеза дослідження змісту об'єктивної сторони складу злочину. - C. 221-227.
 48. Узунова О. В., Калюга К. В. Проблемні питання вивчення права працівниками міліції та підготовки юристів-професіоналів в органах внутрішніх справ: радянський та сучасний аспекти. - C. 227-230.
 49. Шеховцова Л. І. Про посилення кримінальної відповідальності за статеві злочини, вчинені проти неповнолітніх. - C. 230-234.
 50. Розділ ІХ. Кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність

 51. Назимко Є. С. Вдосконалення системи покарань неповнолітніх за вчинення кримінальних проступків. - C. 235-242.
 52. Бандуріна Я. Ю. Типові слідчі ситуації та основні напрямки розслідування контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів. - C. 242-247.
 53. Помазан С. Г. Криміналістичні проблеми розслідування умисних вбивств, які скоєні через необережність. - C. 247-254.
 54. Розділ Х. Наукове життя

 55. Рецензія. - C. 255.
 56. Інформаційна довідка про авторів. - C. 256-258.
 57. Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”). - C. 259.
2013
№ 1(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter