Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69612/2015/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]
.- Полтава. Серія, Галузеве машинобудування, будівництво
Zbirnyk naukovyh prats’ (galuzeve mashynobuduvannya, budivnytstvo)
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Саленко Ю. С. Определение рациональных параметров вибрационного транспортера. - C. 3-9.
 4. Мирошниченко К. К. Совершенствование технологического оборудования с использованием геометрического моделирования. - C. 10-15.
 5. Нестеренко М. П. Прогресивний розвиток вібраційних установок з просторовими коливаннями для формування залізобетонних виробів. - C. 16-23.
 6. Бабаев Г. М. Исследование влияния смеси тяжелого дизельного топлива и газового конденсата на технико-экономические показатели вспомогательного судового дизеля. - C. 24-30.
 7. Вайнберг А. И., Рыжиков К. О. Методика расчета вероятности разрушения высоконапорных сталежелезобетонных водоводов. - C. 31-41.
 8. Гук Я. С. Методика визначення висот горизонталей на топографічних картах Закарпатської області, що відповідають максимальним зимовим і літнім вітровим тискам. - C. 42-51.
 9. Кичаева О. В. Оценка влияния двухэтажной пристройки и надстройки на конструкцию существующего здания с усилением его стен и фундаментов. - C. 52-64.
 10. Броневицький А. П. Особливості ревіталізації промислових будівель. - C. 65- 69.
 11. Поздєєв С. В., Отрош Ю. А., Омельченко А. М., Кропива М. О. Метод інтерпретації температурних полів у перерізі залізобетонних балок. - C. 70-78.
 12. Лазарєв Д. М. Розрахунок міцності стиснутих залізобетонних колон із застосуванням екстремального критерію. - C. 79-85.
 13. Фенко О. Г. Вплив власних напружень у матеріалі на масштабний ефект. - C. 86-89.
 14. Зоценко М. Л., Іванченко В. Г. Дослідження стисливості армованих ґрунтів методом пресіометрії. - C. 90-97.
 15. Хонелия Н. Н., Мироненко И. Н., Слободяник А. В., Багратиони Р. Р. Взаимодействие тонкой подпорной стенки с обратной засыпкой при наличии ребер жесткости. - C. 98-104.
 16. Мудрий І. Б., Іванейко І. Д. Загальні принципи варіантного проектування технології зведення підземної частини будівель. - C. 105-111.
 17. Егупов В. Ю., Храпатова И. В. Рекомендации по усовершенствованию действующего государственного стандарта Украины (ДСТУ Б. В. 2. 1-2-96) "Грунты. Классификация" с учетом новейших межгосударственных стандартов. - C. 112-117.
 18. Тугаенко Ю. Ф., Марченко М. В., Логинова Л. А. Исследование влияния влагоемкости грунтов на их сжимаемость в основаниях фундаментных плит. - C. 118-129.
 19. Зоценко М. Л., Винников Ю. Л., Веденісов А. В. Обчислювальний експеримент із визначення осідань існуючих будівель від впливу новобудов. - C. 130-146.
 20. Корнієнко М. В., Корзаченко М. М. Вплив ґрунтових умов на особливості приватної забудови м. Чернігова. - C. 147-152.
 21. Корниенко М. В., Абед С. Ф. Исследование деформации основания фундамента, усиленного грунтоглиноцементными сваями в песчаных грунтах. - C. 153-159.
 22. Александрович В. А., Винников Ю. Л. Осадки песчаных оснований штампа от динамических нагрузок, подчиняющихся гармоническому закону. - C. 160-176.
 23. Підлуцький В. Л. Вплив крайових умов на перерозподіл зусиль у фундаментних конструкціях висотних будинків. - C. 177-185.
 24. Дворник А. М. Чисельне моделювання взаємодії елементів системи "основа – фундамент – будівля" з урахуванням прояву додаткових деформацій основи, складеної водонасиченими піщаними ґрунтами. - C. 186-194.
 25. Усенко В. Г., Новохатній В. Г., Кретович О. І. Оцінювання надійності структури водопровідної мережі м. Полтава. - C. 195-202.
 26. Кугаєвська Т. С., Шульгін В. В., Юрченко М. О. Теплові баланси камери для теплової обробки бетонних виробів нагрітим повітрям. - C. 203-208.
 27. Кутний Б. А., Осіпа М. В., Макаров А. В. Дослідження властивостей засклення теплофотоелектричного колектора. - C. 209-214.
 28. Кутний Б. А., Куленко І. В. Оптимізація насадки стаціонарного регенеративного теплоутилізатора вентиляційного повітря для адміністративних та житлових будівель. - C. 215-219.
 29. Наливайко О. І., Чигирьов В. В. Розв’язання проблем заколонних перетікань при цементуванні експлуатаційних колон свердловин за допомогою гідрофобного матеріалу "Ramsinks-2М" . - C. 220-228.
 30. Ягольник А. М. Особливості інженерно-геологічної будови схилів лесових плато. - C. 229-233.
 31. Фаренюк Г. Г., Філоненко О. І. Теплові впливи на огороджувальні конструкції за нестаціонарних умов. - C. 234-238.
2015
Вип. 2 (44)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського