Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69612/2015/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]
.- Полтава. Серія, Галузеве машинобудування, будівництво
Zbirnyk naukovyh prats’ (galuzeve mashynobuduvannya, budivnytstvo)
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Пічугін С. Ф. Наукова школа "Надійність будівельних конструкцій": досягнення і перспективи. - C. 3-16.
 4. Пічугін С. Ф., Зима О. Є., Винников П. Ю. Надійність лінійної частини підземних магістральних трубопроводів. - C. 17-28.
 5. Пічугін С. Ф., Патенко Ю. Е. Визначення внеску в’язевих елементів у надійність каркасів виробничих будівель. - C. 29-34.
 6. Воскобійник О. П., Семко О. В. Сучасний стан проблеми керування технічними ризиками (ризик-менеджмент) у будівництві. - C. 35-44.
 7. Мартынов Ю. С., Надольский В. В., Полещук А. Л., Сикора М. Вероятностное моделирование погрешности расчетных моделей сопротивления стальных элементов. - C. 45-53.
 8. Савицкий А. Н. метод оценивания технического состояния эксплуатаруемых железобетонных конструкций на основе испытания нагружением без разрушения. - C. 54-58.
 9. Семко О. В., Воскобійник О. П., Пархоменко І. О. Методика ймовірнісного розрахунку трубобетонних конструкцій з пошкодженнями труби-оболонки. - C. 59-67.
 10. Тур В. В., Надольский В. В. Проблемы определения частных коэффициентов для расчетных модеоей стальных конструкций в рамках концепции надежности, принятой в еврокодах. - C. 68-72.
 11. Усаковский С. Б. Оценка надежности конструкций с учетом неточности расчетного метода и неполноты исходной информации. Прикладные задачи на основе этой модели. - C. 73-80.
 12. Чичулін В. П., Чичуліна К. В. Аналіз кореляційних зв’язків стохастичних характеристик будівельних конструкцій. - C. 81-86.
 13. Шевченко Т. Ю. Прогнозування надійності залізобетонних конструкцій логіко-ймовірнісними методами. - C. 87-92.
 14. Винников Ю. Л., Харченко М. О. Імовірнісні методи в геотехніці. - C. 93-111.
 15. Новохатній В.Г. Топологічні аспекти надійності трубопровідних мереж. - C. 112-121.
 16. Savytskyi M., Nikiforova T., Grosman S. Rationale design measures to ensure the reliadility of high-rise buildings in progressive collaose. - C. 122-136.
 17. Malynsky S., Nalivayko L. The vector motion dynamics of system components failure intensity with consideration of its component renewal. - C. 137-139.
 18. Харченко Ю. А. Оцінка надійності виробничих планів машинобудівних підприємств за умов невизначеності логістичних параметрів. - C. 140-146.
 19. Білик С. І., Бут М. О. Вплив початкових параметрів масштабності розрахункової моделі на напружено-деформований стан, на прикладі консольного колеса огляду. - C. 147-153.
 20. Бліхарський З. Я., Бобало Т. В., Крамарчук А. П., Ільницький Б. М. Надійність залізобетонних балок із комбінованим армуванням, армованих арматурою класу А1000 та А500С. - C. 154-161.
 21. Гамеляк І. П., Коваль Т. І. Математична модель втомної міцності неметалевої стержневої арматури. - C. 162-168.
 22. Коваль М. П., Кондрюкова І. О. Дослідження роботи монолітних залізобетонних плит зі сталевим профільованим настилом Н80А та болтовими опорними анкерами при дії статичного й високорівневого малоциклового навантаження. - C. 169-177.
 23. Колчунов В. И., Марьенков Н. Г., Тугай Т. В., Яковенко И. А. Сопротивление плосконапряженных стен перекосу при наличии диагональной трещины с привлечением программного комплекса "Лира-PRO". - C. 178-190.
 24. Зоценко М. Л., Біда С. В., Веденісов А. В. Визначення папаметрів вирви осідання моделі окремого фундаменту у лабораторному лотку. - C. 191-201.
 25. Головко С. И., Головко А. С., Горлач С. Н., Креймер Ю. Г., Ульянов В. Ю. Исследование динамических характеристик зданий в дальнем поле источника колебаний. - C. 202-207.
 26. Головко А. С. Натурные наблюдения и опыт усиления высотных сооружений с круглыми фундамертами обоймой из упрочненного грунта. - C. 208-213.
 27. Сєдін В. Л., Мельник А. М., Бікус К. М., Шикотюк К. А. Особливості влаштування буроін’єкційних паль великого діаметра в багатошарових глинистих грунтах. - C. 214-221.
 28. Табачников С. В. Экспериментальное исследование сил сопротивления по боковой поверхности моделей свай. - C. 222-230.
 29. Нестеренко М. П., Білецький В. С., Семко О. В. Оцінка конструктивно-технологічних параметрів та експлуатаційних якостей вібраційних машин для формування залізобетонних виробів. - C. 231-237.
 30. Нестеренко М. П., Воскобійник О. П., Павленко А. М. Розроблення пружних опор вібраційних площадок для формування залізобетонних виробів. - C. 238-243.
 31. Карюк А. М. Статистичні характеристики температури повітря для розрахунків надійності будівельних конструкцій. - C. 244-250.
 32. Кінаш Р. І., Гук Я. С. Методика обчислення нормативних площ даху для зовнішнього водоскиду з підвісними воронками для території Закарпатської області. - C. 251-259.
 33. Аршава Е. А., Кичаева О. В., Пульная К. В. Статистическая оценка параметров силикатного кирпича. - C. 260-268.
 34. Юрченко Є. Л., Коваль А. С., Савицький М. В., Коваль О. О. Аналіз заходів із скорочення споживання теплової енергії в будівлях навчальних корпусів і гуртожитках вищих навчальних закладів на прикладі ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури". - C. 269-274.
 35. Вітаємо ювіляра. - C. 275.
2015
Вип. 1 (43)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського